Határozatok - 2021

Sorszám Dátum Leírás Letöltés

Határozatok - 2020

Sorszám Dátum Leírás Letöltés
004 2020-01-29 H O T Ă R Â R E privind rezilierea unui contract de închiriere locuinţă tip A.N.L. pdf
003 2020-01-29 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului de lucrări ce vor fi executate în anul 2020 de beneficiarii de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 pdf
002 2020-01-29 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 23 decembrie 2019 pdf
001 2020-01-29 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai din data de 29 ianuarie 2020 pdf
010 2020-02-19 H O T Ă R Â R E privind aprobarea proiectului actualizat: Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în Oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor şi a cheltuielilor legate de proiect pdf
010 Anexa 2020-02-19 Anexa nr.1 la Hotarâre nr. 10 din 19.februarie 2020 pdf
010 Anexa 2020-02-19 Anexa nr.3 partea scrisa, la Hotărâre nr. 10 din 19 februarie 2020 pdf
010 Anexa 2020-02-19 Anexa 3 partea desenată la Hotărâre nr. 10 din 19 februarie 2020 pdf
009 2020-02-19 H O T Ă R Â R E privind aprobarea proiectului actualizat Îmbunătățirea serviciilor educaționale și a spațiilor publice în Orașul Valea lui Mihai și a cheltuielilor legate de proiect pdf
008 2020-02-19 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Devizului general actualizat și al Devizului pe obiecte actualizat ai proiectului: Îmbunătăţirea mediului urban în Oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor pdf
007 2020-02-19 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Devizului general actualizat și al Devizului pe obiecte actualizat ai proiectului: Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale la Şcoala Gimnazială Zelk Zoltan, Oraşul Valea lui Mihai pdf
006 2020-02-19 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 29 ianuarie 2020 2019 pdf
005 2020-02-19 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, convocată de îndată, din data de 19 februarie 2020 pdf
018 2020-02-24 H O T Ă R Â R E privind alegerea președintelui de ședință pdf
017 2020-02-24 H O T Ă R Â R E privind prelungirea şi rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L. pdf
016 2020-02-24 H O T Ă R Â R E privind repartizarea unor locuinţe sociale pdf
015 2020-02-24 H O T Ă R Â R E privind aprobarea listei de soluţionare a cererilor de locuinţe şi stabilirea ordinii de prioritate pentru repartizarea locuinţelor pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii în oraşul Valea lui Mihai, str. Hunyadi János (Iancu de Hunedoara) pdf
014 2020-02-24 H O T Ă R Â R E privind aprobarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2020 pdf
013 2020-02-24 H O T Ă R Â R E privind atribuirea în folosinţă gratuită, pe durata existentei construcţiilor, de terenuri pentru construirea de locuinţe proprietate personală pdf
012 2020-02-24 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, convocată de îndată, din data de 19 februarie 2020 pdf
011 2020-02-24 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 24 februarie 2020 pdf
021 2020-03-09 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Devizului general actualizat și al Devizului pe obiecte actualizat ai proiectului: Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale la Colegiul Agricol nr.1, oraş Valea lui Mihai pdf
020 2020-03-09 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 24 februarie 2020 pdf
019 2020-03-09 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 09 martie 2020 pdf
029 2020-03-26 H O T Ă R  R E privind trecerea imobilului cu nr. cad. 50881 înscris în CF nr.50881 – Valea lui Mihai din domeniul public în domeniul privat al Oraşului Valea lui Mihai pe durata realizării obiectivului de investiții „Construire bazin didactic de înot in Oraşul Valea lui Mihai, județul Bihor”şi constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit asupra acestui imobil în favoarea Agenției de Dezvoltare Durabilă Bihor pdf
028 2020-03-26 H O T Ă R Â R E privind rectificarea şi modificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai, pe anul 2020 pdf
027 2020-03-26 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L. şi repartizarea unor locuinţe pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii în Oraşul Valea lui Mihai, strada Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara) pdf
026 Anexa1 2020-03-26 Anexa1 la Hotărâre nr.26 din 26.03.2020 pdf
026Anexa2 2020-03-26 Anexa 2 la Hotărâre nr.26 din 26.03.2020 pdf
026 Anexa3 2020-03-26 Anexa 3 la Hotărâre nr.26 din 26.03.2020 pdf
026 2020-03-26 H O T Ă R Â R E privind aprobarea proiectului actualizat Modernizarea şi extinderea reţelei de iluminat public în Oraşul Valea lui Mihai, jud. Bihor și a cheltuielilor legate de proiect, a documentaţiei tehnico-economice actualizate – faza Studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici actualizaţi ai proiectului pdf
025 2020-03-26 H O T Ă R Â R E privind mandatarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT GROUP să exercite în numele şi pe seama U.A.T. Oraşul Valea lui Mihai dreptul de a concesiona spre administrare şi exploatare Staţia de sortare şi compostare al deşeurilor – Valea lui Mihai, operatorului de salubritate Zona 6 pdf
024 2020-03-26 H O T Ă R Â R E privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Oraşului Valea lui Mihai pdf
023 2020-03-26 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 09 martie 2020 pdf
022 2020-03-26 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 26 martie 2020 pdf
038 2020-05-08 H O T Ă R Â R E privind alegerea președintelui de ședință pdf
037 2020-05-08 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2020 pdf
036 2020-05-08 H O T Ă R Â R E privind prelungirea şi rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L. şi repartizarea unor locuinţe pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii în Oraşul Valea lui Mihai, strada Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara) pdf
035 2020-05-08 H O T Ă R Â R E privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale începând cu anul fiscal 2021 pdf
034 2020-05-08 H O T Ă R Â R E privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului Oraşului Valea lui Mihai, pe secţiunea de funcţionare şi pe secţiunea de dezvoltare, aferent anului 2019 pdf
033 2020-05-08 H O T Ă R Â R E privind asigurarea cofinanţării proiectului POIM: „Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din zona de nord-vest a judeţului Bihor, în perioada 2014-2020” pdf
032 2020-05-08 H O T Ă R Â R E privind transmiterea în folosinţă gratuită către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bihor a unui aparat Drager Alcotest 7510 pentru stabilirea concentrației de alcool în aerul expirat pdf
031 2020-05-08 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 26 martie 2020 pdf
030 2020-05-08 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 08 mai 2020 pdf
041 2020-06-15 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport local de călători în Oraşul Valea lui Mihai, prin atribuire directă pdf
040 2020-06-15 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 08 mai 2020 pdf
039 2020-06-15 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 08 mai 2020 pdf
049 2020-06-29 Rezilierea unui contract de închiriere locuinţă socială şi repartizarea unei locuinţe sociale pdf
048 2020-06-29 Prelungirea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L. şi repartizarea unor locuinţe pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii în Oraşul Valea lui Mihai, strada Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara) pdf
047 2020-06-29 Prelungirea Contractului de concesiune nr.601/1995 pdf
046 2020-06-29 Vânzarea directă a unui teren în suprafaţă de 500 mp, proprietate privată a Oraşului Valea lui Mihai, nr. cad.50334, cu exercitarea dreptului de preemţiune în favoarea d-nei Marc Raluca-Daiana – proprietar al construcţiilor pdf
045 2020-06-29 Rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2020 pdf
044 2020-06-29 Prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor pentru obiectivul de investiţii: Îmbunătăţirea infrastructurii de apă şi apă uzată în localitatea Valea lui Mihai - Realizare reţele canalizare menajeră pe următoarele străzi: Kalvin Janos, Kolcsey Ferenc, Avram Iancu, Vorosmarty Mihaly, Ady Endre, Republicii, Gheorghe Doja, Târgului, Izvorului, Breslelor, Fabricii, Szent-Gyorgyi Albert, Băncii, Arpad, George Coşbuc din Oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor pdf
043 2020-06-29 Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai din 15 iunie 2020 pdf
042 2020-06-29 Aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinară a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din 29 iunie 2020 pdf
053 2020-07-13 Aprobarea acordului de parteneriat încheiat între U.A.T. Orașul Valea lui Mihai și Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Bihor în scopul realizării în comun a Documentației tehnico-economice – etapa Studiu de fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiții „Varianta ocolitoare Valea lui Mihai” și derularea procedurilor de achiziție comună ocazională în acest sens pdf
052 2020-07-13 Aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai din data de 29 iunie 2020 pdf
051 2020-07-13 Aprobarea Ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, convocată de îndată din data de 13 iulie 2020 pdf
050 2020-07-13 Alegerea preşedintelui de şedinţă (Karsai Jozsef-Attila) pdf
060 2020-08-10 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unui contract de închiriere locuinţă tip A.N.L. pdf
059 2020-08-10 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale U.A.T Orașul Valea lui Mihai pdf
058 2020-08-10 H O T Ă R Â R E privind înregistrarea Oraşului Valea lui Mihai în Sistemul naţional electronic de plată (SNEP) online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, instalarea unui terminal de plată (POS) precum şi stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar pdf
057 2020-08-10 H O T Ă R Â R E privind instituirea unor facilități fiscale la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri, la plata taxei și a chiriei datorate pentru ocuparea domeniului public pentru durata stării de urgenţă decretate în anul 2020, precum şi de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a UAT Orașul Valea lui Mihai, precum și aprobarea Procedurilor de acordare a facilităților fiscale pdf
056 2020-08-10 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Orașului Valea lui Mihai pentru activități nonprofit de interes local pdf
055 2020-08-10 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, convocată de îndată din data de 13 iulie 2020 pdf
054 2020-08-10 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 10 august 2020 pdf
067 2020-09-11 H O T Ă R Â R E privind prelungirea şi rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă socială şi repartizarea unei locuinţe sociale pdf
066 2020-09-11 H O T Ă R Â R E privind prelungirea şi rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L. şi repartizarea unor locuinţe pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii în Oraşul Valea lui Mihai, strada Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara) pdf
065 2020-09-11 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2020 pdf
064 2020-09-11 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între U.A.T. Orașul Valea lui Mihai și Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Bihor în scopul realizării în comun a obiectivului de investiții „Pavare trotuare strada Republicii, Oraşul Valea lui Mihai” și derularea procedurilor de achiziție comună ocazională în acest sens pdf
063 2020-09-11 H O T Ă R Â R E privind aprobarea coridorului de mobilitate integrat în Orașul Valea lui Mihai, județul Bihor, pe străzile Brassai Samuel şi Zărandului, precum şi drumul de exploatare DE602 considerat strategic și care sprijină transportul public în comun de călători, circulația bicicliștilor și circulația pietonilor, în scopul depunerii unei cereri de finanțare, în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Nord - Vest, în cadrul Programului Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020 pdf
062 2020-09-11 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 10 august 2020 pdf
061 2020-09-11 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 11 septembrie 2020 pdf
 
 
Fogyasztóvédelmi problémákat kérjük jelezzék a következő címen:
http://www.protectia-consumatorilor.ro
Minden jog fenntartva ©
Érmihályfalva város önkormányzata
Hosted by: