Határozatok - 2020

Sorszám Dátum Leírás Letöltés
004 2020-01-29 H O T Ă R Â R E privind rezilierea unui contract de închiriere locuinţă tip A.N.L. pdf
003 2020-01-29 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului de lucrări ce vor fi executate în anul 2020 de beneficiarii de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 pdf
002 2020-01-29 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 23 decembrie 2019 pdf
001 2020-01-29 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai din data de 29 ianuarie 2020 pdf
010 2020-02-19 H O T Ă R Â R E privind aprobarea proiectului actualizat: Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în Oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor şi a cheltuielilor legate de proiect pdf
010 Anexa 2020-02-19 Anexa nr.1 la Hotarâre nr. 10 din 19.februarie 2020 pdf
010 Anexa 2020-02-19 Anexa nr.3 partea scrisa, la Hotărâre nr. 10 din 19 februarie 2020 pdf
010 Anexa 2020-02-19 Anexa 3 partea desenată la Hotărâre nr. 10 din 19 februarie 2020 pdf
009 2020-02-19 H O T Ă R Â R E privind aprobarea proiectului actualizat Îmbunătățirea serviciilor educaționale și a spațiilor publice în Orașul Valea lui Mihai și a cheltuielilor legate de proiect pdf
008 2020-02-19 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Devizului general actualizat și al Devizului pe obiecte actualizat ai proiectului: Îmbunătăţirea mediului urban în Oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor pdf
007 2020-02-19 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Devizului general actualizat și al Devizului pe obiecte actualizat ai proiectului: Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale la Şcoala Gimnazială Zelk Zoltan, Oraşul Valea lui Mihai pdf
006 2020-02-19 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 29 ianuarie 2020 2019 pdf
005 2020-02-19 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, convocată de îndată, din data de 19 februarie 2020 pdf
018 2020-02-24 H O T Ă R Â R E privind alegerea președintelui de ședință pdf
017 2020-02-24 H O T Ă R Â R E privind prelungirea şi rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L. pdf
016 2020-02-24 H O T Ă R Â R E privind repartizarea unor locuinţe sociale pdf
015 2020-02-24 H O T Ă R Â R E privind aprobarea listei de soluţionare a cererilor de locuinţe şi stabilirea ordinii de prioritate pentru repartizarea locuinţelor pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii în oraşul Valea lui Mihai, str. Hunyadi János (Iancu de Hunedoara) pdf
014 2020-02-24 H O T Ă R Â R E privind aprobarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2020 pdf
013 2020-02-24 H O T Ă R Â R E privind atribuirea în folosinţă gratuită, pe durata existentei construcţiilor, de terenuri pentru construirea de locuinţe proprietate personală pdf
012 2020-02-24 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, convocată de îndată, din data de 19 februarie 2020 pdf
011 2020-02-24 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 24 februarie 2020 pdf
021 2020-03-09 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Devizului general actualizat și al Devizului pe obiecte actualizat ai proiectului: Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale la Colegiul Agricol nr.1, oraş Valea lui Mihai pdf
020 2020-03-09 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 24 februarie 2020 pdf
019 2020-03-09 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 09 martie 2020 pdf
029 2020-03-26 H O T Ă R  R E privind trecerea imobilului cu nr. cad. 50881 înscris în CF nr.50881 – Valea lui Mihai din domeniul public în domeniul privat al Oraşului Valea lui Mihai pe durata realizării obiectivului de investiții „Construire bazin didactic de înot in Oraşul Valea lui Mihai, județul Bihor”şi constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit asupra acestui imobil în favoarea Agenției de Dezvoltare Durabilă Bihor pdf
028 2020-03-26 H O T Ă R Â R E privind rectificarea şi modificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai, pe anul 2020 pdf
027 2020-03-26 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L. şi repartizarea unor locuinţe pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii în Oraşul Valea lui Mihai, strada Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara) pdf
026 Anexa1 2020-03-26 Anexa1 la Hotărâre nr.26 din 26.03.2020 pdf
026Anexa2 2020-03-26 Anexa 2 la Hotărâre nr.26 din 26.03.2020 pdf
026 Anexa3 2020-03-26 Anexa 3 la Hotărâre nr.26 din 26.03.2020 pdf
026 2020-03-26 H O T Ă R Â R E privind aprobarea proiectului actualizat Modernizarea şi extinderea reţelei de iluminat public în Oraşul Valea lui Mihai, jud. Bihor și a cheltuielilor legate de proiect, a documentaţiei tehnico-economice actualizate – faza Studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici actualizaţi ai proiectului pdf
025 2020-03-26 H O T Ă R Â R E privind mandatarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT GROUP să exercite în numele şi pe seama U.A.T. Oraşul Valea lui Mihai dreptul de a concesiona spre administrare şi exploatare Staţia de sortare şi compostare al deşeurilor – Valea lui Mihai, operatorului de salubritate Zona 6 pdf
024 2020-03-26 H O T Ă R Â R E privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Oraşului Valea lui Mihai pdf
023 2020-03-26 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 09 martie 2020 pdf
022 2020-03-26 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 26 martie 2020 pdf
038 2020-05-08 H O T Ă R Â R E privind alegerea președintelui de ședință pdf
037 2020-05-08 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2020 pdf
036 2020-05-08 H O T Ă R Â R E privind prelungirea şi rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L. şi repartizarea unor locuinţe pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii în Oraşul Valea lui Mihai, strada Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara) pdf
035 2020-05-08 H O T Ă R Â R E privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale începând cu anul fiscal 2021 pdf
034 2020-05-08 H O T Ă R Â R E privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului Oraşului Valea lui Mihai, pe secţiunea de funcţionare şi pe secţiunea de dezvoltare, aferent anului 2019 pdf
033 2020-05-08 H O T Ă R Â R E privind asigurarea cofinanţării proiectului POIM: „Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din zona de nord-vest a judeţului Bihor, în perioada 2014-2020” pdf
032 2020-05-08 H O T Ă R Â R E privind transmiterea în folosinţă gratuită către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bihor a unui aparat Drager Alcotest 7510 pentru stabilirea concentrației de alcool în aerul expirat pdf
031 2020-05-08 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 26 martie 2020 pdf
030 2020-05-08 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 08 mai 2020 pdf
041 2020-06-15 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport local de călători în Oraşul Valea lui Mihai, prin atribuire directă pdf
040 2020-06-15 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 08 mai 2020 pdf
039 2020-06-15 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 08 mai 2020 pdf
049 2020-06-29 Rezilierea unui contract de închiriere locuinţă socială şi repartizarea unei locuinţe sociale pdf
048 2020-06-29 Prelungirea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L. şi repartizarea unor locuinţe pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii în Oraşul Valea lui Mihai, strada Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara) pdf
047 2020-06-29 Prelungirea Contractului de concesiune nr.601/1995 pdf
046 2020-06-29 Vânzarea directă a unui teren în suprafaţă de 500 mp, proprietate privată a Oraşului Valea lui Mihai, nr. cad.50334, cu exercitarea dreptului de preemţiune în favoarea d-nei Marc Raluca-Daiana – proprietar al construcţiilor pdf
045 2020-06-29 Rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2020 pdf
044 2020-06-29 Prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor pentru obiectivul de investiţii: Îmbunătăţirea infrastructurii de apă şi apă uzată în localitatea Valea lui Mihai - Realizare reţele canalizare menajeră pe următoarele străzi: Kalvin Janos, Kolcsey Ferenc, Avram Iancu, Vorosmarty Mihaly, Ady Endre, Republicii, Gheorghe Doja, Târgului, Izvorului, Breslelor, Fabricii, Szent-Gyorgyi Albert, Băncii, Arpad, George Coşbuc din Oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor pdf
043 2020-06-29 Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai din 15 iunie 2020 pdf
042 2020-06-29 Aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinară a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din 29 iunie 2020 pdf
053 2020-07-13 Aprobarea acordului de parteneriat încheiat între U.A.T. Orașul Valea lui Mihai și Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Bihor în scopul realizării în comun a Documentației tehnico-economice – etapa Studiu de fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiții „Varianta ocolitoare Valea lui Mihai” și derularea procedurilor de achiziție comună ocazională în acest sens pdf
052 2020-07-13 Aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai din data de 29 iunie 2020 pdf
051 2020-07-13 Aprobarea Ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, convocată de îndată din data de 13 iulie 2020 pdf
050 2020-07-13 Alegerea preşedintelui de şedinţă (Karsai Jozsef-Attila) pdf
060 2020-08-10 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unui contract de închiriere locuinţă tip A.N.L. pdf
059 2020-08-10 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale U.A.T Orașul Valea lui Mihai pdf
058 2020-08-10 H O T Ă R Â R E privind înregistrarea Oraşului Valea lui Mihai în Sistemul naţional electronic de plată (SNEP) online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, instalarea unui terminal de plată (POS) precum şi stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar pdf
057 2020-08-10 H O T Ă R Â R E privind instituirea unor facilități fiscale la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri, la plata taxei și a chiriei datorate pentru ocuparea domeniului public pentru durata stării de urgenţă decretate în anul 2020, precum şi de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a UAT Orașul Valea lui Mihai, precum și aprobarea Procedurilor de acordare a facilităților fiscale pdf
056 2020-08-10 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Orașului Valea lui Mihai pentru activități nonprofit de interes local pdf
055 2020-08-10 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, convocată de îndată din data de 13 iulie 2020 pdf
054 2020-08-10 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 10 august 2020 pdf
067 2020-09-11 H O T Ă R Â R E privind prelungirea şi rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă socială şi repartizarea unei locuinţe sociale pdf
066 2020-09-11 H O T Ă R Â R E privind prelungirea şi rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L. şi repartizarea unor locuinţe pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii în Oraşul Valea lui Mihai, strada Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara) pdf
065 2020-09-11 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2020 pdf
064 2020-09-11 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între U.A.T. Orașul Valea lui Mihai și Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Bihor în scopul realizării în comun a obiectivului de investiții „Pavare trotuare strada Republicii, Oraşul Valea lui Mihai” și derularea procedurilor de achiziție comună ocazională în acest sens pdf
063 2020-09-11 H O T Ă R Â R E privind aprobarea coridorului de mobilitate integrat în Orașul Valea lui Mihai, județul Bihor, pe străzile Brassai Samuel şi Zărandului, precum şi drumul de exploatare DE602 considerat strategic și care sprijină transportul public în comun de călători, circulația bicicliștilor și circulația pietonilor, în scopul depunerii unei cereri de finanțare, în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Nord - Vest, în cadrul Programului Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020 pdf
062 2020-09-11 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 10 august 2020 pdf
061 2020-09-11 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 11 septembrie 2020 pdf

Határozatok - 2019

Sorszám Dátum Leírás Letöltés
002 2019-01-09 H O T Ă R Â R E privind utilizarea sumei de 1.155.000,00 lei din excedentul bugetului local al anului 2018 pentru acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare, utilizarea excedentului bugetului local al anului 2018 în sumă de 401.809,40 lei pentru cheltuielile secţiunii de funcţionarea şi utilizarea excedentului bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii din anul 2018 în sumă de 304.549,43 lei ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de funcţionare şi secţiunii de dezvoltare în anul 2019 pdf
001 2019-01-09 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 19 decembrie 2018 şi a Ordinii de zi a şedinţei de îndată din 09 ianuarie 2019 pdf
011 2019-01-30 H O T Ă R Â R E privind repartizarea unor locuinţe sociale pdf
010 2019-01-30 H O T Ă R Â R E privind rezilierea unui contract de închiriere locuinţă tip A.N.L. pdf
009 2019-01-30 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului de lucrări ce vor fi executate în anul 2019 de beneficiarii de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 pdf
008 2019-01-30 H O T Ă R Â R E privind aprobarea structurii reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din Oraşul Valea lui Mihai, pentru anul şcolar 2019-2020 pdf
007 2019-01-30 H O T Ă R Â R E privind aprobarea execuţiei bugetului oraşului Valea lui Mihai, pe secţiunea de funcţionare şi pe secţiunea de dezvoltare, aferentă trimestrului IV 2018 pdf
006 2019-01-30 H O T Ă R Â R E privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, nr.83/2018 pdf
005 2019-01-30 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unui contract de închiriere pentru spaţiu cu altă destinaţie decât locuinţă pdf
004 2019-01-30 O T Ă R Â R E privind aprobarea propunerii de schimbare a destinaţiei pe perioadă nedeterminată în vederea demolării, scoaterii din funcţiune şi casării imobilului - Grădiniţă, situat în Oraşul Valea lui Mihai, str. Erkel Ferenc nr.2, judeţul Bihor, precum şi a trecerii din domeniul public – aflat în administrarea Şcolii Gimnaziale „Zelk Zoltan”, în domeniul privat al Oraşului Valea lui Mihai pdf
003 2019-01-30 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 09 ianuarie 2019 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 30 ianuarie 2019 pdf
013 2019-02-12 H O T Ă R Â R E privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, nr.83/2018 – modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, nr. 6/2019 pdf
012 2019-02-12 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 30 ianuarie 2019 şi a Ordinii de zi a şedinţei de îndată din 12 februarie 2019 pdf
020 2019-02-27 H O T Ă R Â R E privind alegerea președintelui de ședință pdf
019 2019-02-27 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unui contract de închiriere locuinţă socială pdf
018 2019-02-27 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unui contract de închiriere locuinţă tip A.N.L. pdf
017 2019-02-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea listei de soluţionare a cererilor de locuinţe şi stabilirea ordinii de prioritate pentru repartizarea locuinţelor pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii în oraşul Valea lui Mihai, str. Hunyadi János (Iancu de Hunedoara) pdf
016 2019-02-27 H O T Ă R Â R E privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii: „Îmbunătăţirea infrastructurii de apă şi apă uzată în localitatea Valea lui Mihai - Realizare rețele canalizare menajeră pe următoarele străzi: Kalvin Janos, Kolcsey Ferenc, Avram Iancu, Vorosmarty Mihaly, Ady Endre, Republicii, Gheorghe Doja, Târgului, Izvorului, Breslelor, Fabricii, Szent-Gyorgyi Albert, Băncii, Arpad, George Coșbuc din Orașul Valea lui Mihai, județul Bihor” pdf
015 2019-02-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Caietului de sarcini actualizat pentru delegarea gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare al Oraşului Valea lui Mihai, judeţul Bihor pdf
014 2019-02-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 12 februarie 2019 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 27 februarie 2019 pdf
023 2019-03-14 H O T Ă R Â R E privind aprobarea încheierii Contractului de parteneriat în vederea cooperării în domeniul agricol între U.A.T. Oraşul Valea lui Mihai şi Asociaţia agricultorilor maghiari din România, Organizaţia Jud. Bihor pdf
022 2019-03-14 H O T Ă R Â R E privind aprobarea cererii de finanţare Creșterea performanței energetice a blocului de locuințe situat pe strada Republicii nr.4, scările T1-T3, oraș Valea lui Mihai, județul Bihor; strada Republicii nr.8, scările T4-T5, oraș Valea lui Mihai, județul Bihor şi a cheltuielilor aferente acesteia pdf
021 2019-03-14 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 27 februarie 2019 şi a Ordinii de zi a şedinţei extraordinare din 14 martie 2019 pdf
031 2019-03-29 H O T Ă R Â R E privind actualizarea Devizului general şi a bugetului proiectului: Creșterea performanței energetice a blocului de locuințe situat pe strada Republicii nr.4, scările T1-T3, oraș Valea lui Mihai, județul Bihor; strada Republicii nr.8, scările T4-T5, oraș Valea lui Mihai, județul Bihor pdf
030 2019-03-29 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unui contract de închiriere locuinţă socială, rezilierea unui contract de închiriere locuinţă socială şi repartizarea unor locuinţe sociale pdf
029 2019-03-29 H O T Ă R Â R E privind prelungirea şi rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L., precum şi repartizarea unor locuinţe tip A.N.L. pdf
028 2019-03-29 H O T Ă R Â R E privind avizarea documentației de atribuire privind delegarea de gestiune pentru operarea staţiei de sortare/transfer din zona 6, operarea staţiei de tratare mecano-biologica a deşeurilor Oradea si a serviciului de colectare, transport şi a altor fluxuri de deșeuri din zona 6 din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din județul Bihor pdf
027 2019-03-29 H O T Ă R Â R E privind mandatarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT GROUP Bihor să încheie contracte, parteneriate sau alte forme de colaborare cu organizaţii care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului pdf
026 2019-03-29 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Actului adiţional nr.1 la Documentul de poziţie privind implementarea proiectului: „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Bihor”. pdf
025 2019-03-29 H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici în vederea realizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Construire arhivă şi birou de contabilitate oraş Valea lui Mihai” pdf
024 2019-03-29 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 14 martie 2019 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 29 martie 2019 pdf
035 2019-04-10 H O T Ă R Â R E privind actualizarea Devizului general și a bugetului proiectului: Reducerea emisiilor de carbon în Oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor pdf
035 Anexa1 2019-04-10 Anexa nr. 1 la Hotarare nr.35 din 10. aprilie 2019 pdf
034 2019-04-10 H O T Ă R Â R E privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Valea lui Mihai, nr.87/2017 pdf
033 2019-04-10 H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate actualizată a proiectului: Reabilitare, modernizare, dotare şi extindere aşezământ cultural în Oraşul Valea lui Mihai, Judeţul Bihor pdf
033 Anexa 2019-04-10 Anexa nr. 1 la Hotarare nr.33 din 10. aprilie 2019 pdf
032 2019-04-10 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 29 martie 2019 şi a Ordinii de zi a şedinţei de îndată din 09 aprilie 2019 pdf
039 2019-04-24 H O T Ă R Â R E privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale începând cu anul fiscal 2020 pdf
038 2019-04-24 H O T Ă R Â R E privind aprobarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2019 pdf
037 2019-04-24 H O T Ă R Â R E privind aprobarea execuţiei bugetului oraşului Valea lui Mihai, pe secţiunea de funcţionare şi pe secţiunea de dezvoltare, aferentă trimestrului I 2019 pdf
036 2019-04-24 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 10 aprilie2019 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 24 aprilie 2019 pdf
047 2019-05-13 H O T Ă R Â R E privind alegerea președintelui de ședință pdf
046 2019-05-13 H O T Ă R Â R E privind respingerea Proiectului de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros, fără licitaţie publică, asupra terenului în suprafaţă de 100 mp situat în Oraşul Valea lui Mihai str. Jakab Rezso nr.13, pentru extindere construcţii, în favoarea d-nei MARC RALUCA DAIANA pdf
045 2019-05-13 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unor contracte de închiriere locuinţă socială pdf
044 2019-05-13 H O T Ă R Â R E privind repartizarea unei locuinţe tip A.N.L. pdf
043 2019-05-13 H O T Ă R Â R E privind conferirea, post-mortem, a titlului de Cetăţean de Onoare al Oraşului Valea lui Mihai prof. Kiss Imre şi a unor distincţii DIPLOMA DE EXCELENŢĂ cu prilejul Festivalului „Zilele Salcâmului în Floare” ediţia XXVII pdf
042 2019-05-13 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Programului-cadru al Festivalului „Zilele Salcâmului în Floare” – ediţia XXVII pdf
041 2019-05-13 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Oraşul Valea lui Mihai şi Asociaţia „PRO VALEA LUI MIHAI – ÉRMIHÁLYFALVÁÉRT EGYESÜLET” în vederea organizării Festivalului „Zilele Salcâmului în Floare” ediţia XXVII pdf
040 2019-05-13 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 24 aprilie 2019 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 13 mai 2019 pdf
050 2019-06-13 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între U.A.T Oraşul Valea lui Mihai și Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Bihor în scopul realizării obiectivelor de investiții: reabilitarea acoperișului clădirii Liceului Tehnologic nr. 1 Valea lui Mihai - corp C1 şi corp C4 și realizarea pavajului în curte, achiziționarea de echipamente necesare pentru Atelier Comerț, Atelier Lăcătușărie, Cabinet Ospătar şi Cabinet Gastronomie din cadrul Liceului Tehnologic nr.1 – Valea lui Mihai pdf
049 2019-06-13 H O T Ă R Â R E privind mandatarea reprezentantului U.A.T. Orașul Valea lui Mihai să voteze în Adunarea Generală a Asociaților A.D.I. ECOLECT GROUP prerogativele în legătură cu serviciile, prevăzute la art.16 alin. (3) pct.19 – 29 din Statutul Asociaţiei pdf
048 2019-06-13 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 13 mai 2019 şi a Ordinii de zi a şedinţei de îndată din 13 iunie 2019 pdf
057 2019-06-26 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unor contracte de închiriere locuinţă socială pdf
056 2019-06-26 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L. şi repartizarea unei locuinţe tip A.N.L. pdf
055 2019-06-26 H O T Ă R Â R E privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi al contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul Oraşului Valea lui Mihai pdf
054 2019-06-26 H O T Ă R Â R E privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului Oraşului Valea lui Mihai, pe secţiunea de funcţionare şi pe secţiunea de dezvoltare, aferent anului 2018 pdf
053 2019-06-26 H O T Ă R Â R E privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros, fără licitaţie publică, asupra terenului în suprafaţă de 100 mp situat în Oraşul Valea lui Mihai str. Jakab Rezso nr.13 pentru extindere construcţii, în favoarea d-nei MARC RALUCA DAIANA pdf
052 2019-06-26 H O T Ă R Â R E privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Oraşului Valea lui Mihai pdf
051 2019-06-26 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 13 iunie 2019 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 26 iunie 2019 pdf
062 2019-07-31 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2019 pdf
061 2019-07-31 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între U.A.T Oraşul Valea lui Mihai și A.D.I. Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Bihor în vederea realizării obiectivelor de investiții: „Reparaţii acoperiș - clădirea Liceului Tehnologic nr. 1 Valea lui Mihai - corp C1 şi corp C4” , „Realizarea pavajului în curtea Liceului Tehnologic nr. 1 Valea lui Mihai” şi „Achiziționarea de echipamente necesare pentru Atelier Comerț, Atelier Lăcătușărie, Cabinet Ospătar şi Cabinet Gastronomie din cadrul Liceului Tehnologic nr.1 – Valea lui Mihai”, precum şi aprobarea dării în folosință gratuită către A.D.I. Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Bihor a imobilului – Liceul Tehnologic nr. 1 Valea lui Mihai pdf
060 2019-07-31 H O T Ă R Â R E privind validarea mandatului de consilier local al d-lui KOVÁCS ATTILA pdf
059 2019-07-31 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 26 iunie 2019 pdf
058 2019-07-31 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai din data de 31 iulie 2019 pdf
068 2019-08-28 H O T Ă R Â R E privind alegerea președintelui de ședință pdf
067 2019-08-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi în vederea realizării obiectivului de investiţii „Construire arhivă şi birou de contabilitate oraş Valea lui Mihai” pdf
066 2019-08-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizați în vederea realizării obiectivului de investiții „Îmbunătățirea infrastructurii de apa si apa uzata în localitatea Valea lui Mihai - Realizare rețele canalizare menajera pe următoarele străzi: Kalvin Janos, Kolcsey Ferenc, Avram Iancu, Vorosmarti Mihaly, Ady Endre, Republicii, Gheorghe Doja, Târgului, Izvorului, Breslelor, Fabricii, Szent-Gyorgyi Albert, Băncii, Arpad, George Coșbuc din Orașul Valea lui Mihai, județul Bihor”, urmare a modificărilor tehnice şi a cotei C.A.M. la 2,25 % şi aprobarea cheltuielilor ce revin U.A.T. Oraşul Valea lui Mihai, din bugetul local pdf
065 2019-08-28 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2019 pdf
064 2019-08-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 31 iulie 2019 pdf
063 2019-08-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai din data de 28 august 2019 pdf
072 2019-09-25 H O T Ă R Â R E privind rezilierea, respectiv, prelungirea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L. pdf
071 2019-09-25 H O T Ă R Â R E privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai în consiliile de administraţie şi în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei ale unităţilor şcolare din Oraşul Valea lui Mihai, pentru anul de învăţământ 2019-2020 pdf
070 2019-09-25 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 28 august 2019 pdf
069 2019-09-25 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai din data de 25 septembrie 2019 pdf
084 2019-10-30 H O T Ă R Â R E privind prelungirea şi rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă socială şi repartizarea unor locuinţe sociale pdf
083 2019-10-30 H O T Ă R Â R E privind prelungirea, respectiv, rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L. pdf
082 2019-10-30 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatul de specialitate al Primarului oraşului Valea lui Mihai și al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor – Valea lui Mihai pdf
081 2019-10-30 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2019 pdf
080 2019-10-30 H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate actualizată pentru realizarea investiţiei: „Canalizare apă menajeră pe străzile: Kossuth Lajos, Erkel Ferenc, Deak Ferenc, Arany Janos, Nicolae Bălcescu, Petofi Sandor, Dr. Cozac Ludovic, Iosif Vulcan, Lucernei, Jozsef Attila, Kodaly Zoltan, Horea, Orban Balazs, 1 Decembrie, Bartok Bela, Bocskai Istvan, Charles Darwin, Crişan, Korosi Csoma Sandor, Zrinyi Miklos, Mihai Eminescu, Octavian Goga, Stejarului, Lalelelor, Konrad Roentgen, I.L. Caragiale, Salcâmului, Danko Pista, Ştrandului, II. Rakoczi Ferenc din Orașul Valea lui Mihai, județul Bihor” pdf
079 2019-10-30 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Construire spălătorie auto cu autoservire, beneficiar S.C. IMOBILIEN VARGA S.R.L. pdf
078 2019-10-30 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Construire hale de producţie şi depozitare regim P+1, beneficiar S.C. FINPROJECT ROMÂNIA S.R.L. pdf
077 2019-10-30 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Construire complex comercial P+E parţial, amenajări exterioare şi amplasare firme luminoase, demolare casă de locuit, beneficiar S.C. GOURMET CATERING & RETAIL S.R.L. pdf
076 2019-10-30 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Construire staţie de bază pentru servicii de comunicaţii electronice – antene telefonie mobilă 3G în intravilanul loc. Valea lui Mihai, jud.Bihor, beneficiar S.C. RCS & RDS S.A. pdf
075 2019-10-30 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai pdf
074 2019-10-30 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 25 septembrie 2019 pdf
073 2019-10-30 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai din data de 30 octombrie 2019 pdf
093 2019-11-28 H O T Ă R Â R E privind alegerea președintelui de ședință pdf
092 2019-11-28 H O T Ă R Â R E privind instituirea facilității fiscale de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a UAT Orașul Valea lui Mihai și aprobarea Procedurii de acordare a facilității fiscale pdf
091 2019-11-28 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unui contract de închiriere locuinţă socială pdf
090 2019-11-28 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L. pdf
089 2019-11-28 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2019 pdf
088 2019-11-28 H O T Ă R Â R E privind contractarea unui împrumut în valoare totală de 10.900.000,00 lei pdf
087 2019-11-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea predării din administrarea Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, în administrarea temporară a Consiliului Local al Comunei Tarcea a unui sector din Drumul Comunal nr. 272, identificat prin nr. cadastral 52999, pe perioada modernizării/reabilitării acestuia pdf
086 2019-11-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 30 octombrie 2019 pdf
085 2019-11-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai din data de 28 noiembrie 2019 pdf
101 2019-12-23 H O T Ă R Â R E privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2020 o locuinţă socială pdf
100 2019-12-23 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatul de specialitate al Primarului oraşului Valea lui Mihai și al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor – Valea lui Mihai pdf
099 2019-12-23 H O T Ă R Â R E privind aprobarea structurii reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din Oraşul Valea lui Mihai, pentru anul şcolar 2020-2021 pdf
098 2019-12-23 H O T Ă R Â R E privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care urmează a se recolta în anul 2020 din fondul forestier proprietate publică a Oraşului Valea lui Mihai, a modului de valorificare a masei lemnoase, precum şi a preţurilor de vânzare a acesteia pdf
097 2019-12-23 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Oraşului Valea lui Mihai pentru activități nonprofit de interes local pdf
096 ANEXA 2019-12-23 Anexa la Hotărâre nr. 96 din 23.12.2019 - part. 1 pdf
096 ANEXA 2019-12-23 Anexa la Hotărâre nr. 96 din 23.12.2019 - part. 2 pdf
096 2019-12-23 H O T Ă R Â R E privind stabilirea modalităţii de gestiune a transportului public local de călători în Oraşul Valea lui Mihai, Judeţul Bihor pdf
095 2019-12-23 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 28 noiembrie2019 pdf
094 2019-12-23 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai din data de 23 decembrie 2019 pdf

Határozatok - 2018

Sorszám Dátum Leírás Letöltés
001 2018-01-09 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 22 decembrie 2017 şi a Ordinii de zi a şedinţei extraordinare din 09 ianuarie 2018 pdf
002 2018-01-09 H O T Ă R Â R E privind utilizarea sumei de 330.446,04 lei din excedentul bugetului local al anului 2017 pentru acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare şi utilizarea excedentului bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii din anul 2017 în sumă de 227.637,22 lei ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de funcţionare şi secţiunii de dezvoltare în anul 2018 pdf
003 2018-01-15 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 09 ianuarie 2018 şi a Ordinii de zi a şedinţei extraordinare din 15 ianuarie 2018 pdf
004 2018-01-15 H O T Ă R Â R E privind implementarea proiectului „Înfiinţarea spaţiilor de acces pietonal – trotuare în Oraşul Valea lui Mihai” pdf
005 2018-01-15 H O T Ă R Â R E privind aprobarea execuţiei bugetului oraşului Valea lui Mihai, pe secţiunea de funcţionare şi pe secţiunea de dezvoltare, aferentă trimestrului IV 2017 pdf
006 2018-01-15 H O T Ă R Â R E privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care urmează a se recolta în anul 2018 din fondul forestier proprietate publică a Oraşului Valea lui Mihai, a modului de valorificare a masei lemnoase, precum şi a preţurilor de vânzare a acesteia pdf
007 2018-01-15 H O T Ă R Â R E privind propunerea calificativului evaluării performanţelor profesionale ale Secretarului oraşului Valea lui Mihai, pentru anul 2017 pdf
008 2018-01-15 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului de lucrări ce vor fi executate în anul 2018 de beneficiarii de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 pdf
009 2018-01-15 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unui contract de închiriere locuinţă tip ANL pdf
010 2018-01-15 H O T Ă R Â R E privind aprobarea structurii reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Oraşul Valea lui Mihai, pentru anul şcolar 2018-2019 pdf
011 2018-02-02 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 15 ianuarie 2018 şi a Ordinii de zi a şedinţei extraordinare din 02 februarie 2018 pdf
012 2018-02-02 H O T Ă R Â R E privind implementarea proiectului „Modernizarea terenului de sport pentru elevii Colegiului Agricol nr.1 din Oraşul Valea lui Mihai, Bihor” pdf
013 2018-02-21 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 02 februarie 2018 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 21 februarie 2018 pdf
014 2018-02-21 H O T Ă R Â R E pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Construire hală depozitare pesticide şi îngrăşăminte beneficiar S.C. AGROTEX S.R.L. pdf
015 2018-02-21 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Strategiei energetice a Oraşului Valea lui Mihai, pentru perioada 2016-2026 pdf
015 Anexa 2018-02-21 Anexa la Hotărâre nr.15 din 21.02.2018 pdf
016 2018-02-21 H O T Ă R Â R E privind aprobarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2018 pdf
017 2018-02-21 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Contractului de mandat încheiat între Oraşul Valea lui Mihai şi Asociaţia de proprietari Moka pentru pregătirea, contractarea și implementarea unui proiect în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, în vederea reabilitării termice a blocurilor de locuit pdf
018 2018-02-21 H O T Ă R Â R E privind rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă tip ANL şi prelungirea unor contracte de închiriere locuinţă tip ANL pdf
019 2018-02-21 H O T Ă R Â R E privind aprobarea listei de soluţionare a cererilor de locuinţe şi stabilirea ordinii de prioritate pentru repartizarea locuinţelor pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii în oraşul Valea lui Mihai, str. Hunyadi János (Iancu de Hunedoara) pdf
020 2018-02-21 H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Creșterea performanței energetice a blocului de locuințe situat pe strada Republicii nr.4, scările T1-T3, oraș Valea lui Mihai, județul Bihor; strada Republicii nr.8, scările T4-T5, oraș Valea lui Mihai - faza DALI pdf
021 2018-02-21 H O T Ă R Â R E privind alegerea președintelui de ședință pdf
020 Anexa1 2018-02-21 Anexa nr.1 la Hotărâre nr. 20 din 21.02.2018 pdf
027 2018-03-29 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 13 martie 2018 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 29 martie 2018 pdf
028 2018-03-29 H O T Ă R Â R E privind aprobarea cumpărării imobilului – teren şi construcţii – situat în Oraşul Valea lui Mihai, str. Ady Endre nr. 21, judeţul Bihor, înscris în CF nr.51432 – Valea lui Mihai pdf
029 2018-03-29 H O T Ă R Â R E privind transmiterea fără plată a două autoturisme unităţilor şcolare de învăţământ preuniversitar de stat din Oraşul Valea lui Mihai pdf
030 2018-03-29 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pentru oraşul Valea lui Mihai pdf
031 2018-03-29 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unui contract de închiriere locuinţă socială şi repartizarea unei locuinţe sociale pdf
032 2018-03-29 H O T Ă R Â R E privind repartizarea de locuinţe tip ANL destinate închirierii, situate în Valea lui Mihai, str. Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara) pdf
033 2018-03-29 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă din oraşul Valea lui Mihai, pe anul 2018 pdf
034 2018-04-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 29 martie 2018 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 27 aprilie 2018 pdf
035 2018-04-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea participării oraşului Valea lui Mihai la proiectul: Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale la Şcoala Gimnazială Zelk Zoltan, Oraşul Valea lui Mihai, a Studiului de fezabilitate pentru obiective mixte de investiţii şi a cheltuielilor legate de proiect pdf
036 2018-04-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea execuţiei bugetului oraşului Valea lui Mihai, pe secţiunea de funcţionare şi pe secţiunea de dezvoltare, aferentă trimestrului I 2018 pdf
037 2018-04-27 H O T Ă R Â R E privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale începând cu anul fiscal 2019 pdf
038 2018-04-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Oraşul Valea lui Mihai şi Asociaţia „PRO VALEA LUI MIHAI – ÉRMIHÁLYFALVÁÉRT EGYESÜLET” în vederea organizării Festivalului „Zilele Salcâmului în Floare” ediţia XXVI pdf
039 2018-04-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Programului-cadru al Festivalului „Zilele Salcâmului în Floare” – ediţia XXVI pdf
040 2018-04-27 H O T Ă R Â R E privind conferirea unor distincţii DIPLOMA DE EXCELENŢĂ cu prilejul Festivalului „Zilele Salcâmului în Floare” ediţia XXVI pdf
022 2018-03-13 H O T Ă R Â R E privind alegerea președintelui de ședință pdf
023 2018-03-13 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 21 februarie 2018 şi a Ordinii de zi a şedinţei de îndată din 13 martie 2018 pdf
024 2018-03-13 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a sistemului de parcare cu plată în Orașul Valea lui Mihai pdf
025 2018-03-13 H O T Ă R Â R E privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Oraşului Valea lui Mihai, judeţul Bihor pdf
026 2018-03-13 H O T Ă R Â R E privind aprobarea participării oraşului Valea lui Mihai la proiectul: Reducerea emisiilor de carbon în Oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor, a Studiului de fezabilitate şi a cheltuielilor legate de proiect pdf
026 Anexa 2018-03-13 Hotare 26 din 13.03.2018 Anexa 1 pdf
041 2018-05-30 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 27 aprilie 2018 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 30 mai 2018 pdf
042 2018-05-30 H O T Ă R Â R E privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Oraşului Valea lui Mihai, judeţul Bihor pdf
043 2018-05-30 H O T Ă R Â R E privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, nr.62/2017 pentru obiectivul de investiţii: „Îmbunătăţirea infrastructurii de apă şi apă uzată în localitatea Valea lui Mihai - Realizare rețele canalizare menajeră pe următoarele străzi: Kalvin Janos, Kolcsey Ferenc, Avram Iancu, Vorosmarty Mihaly, Ady Endre, Republicii, Gheorghe Doja, Târgului, Izvorului, Breslelor, Fabricii, Szent-Gyorgyi Albert, Băncii, Arpad, George Coșbuc din Orașul Valea lui Mihai, județul Bihor” pdf
043 Anexa 2018-05-30 Anexa la Hotarare nr.43 din 30.05.2018 pdf
044 2018-05-30 H O T Ă R Â R E privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului Oraşului Valea lui Mihai, pe secţiunea de funcţionare şi pe secţiunea de dezvoltare, aferent anului 2017 pdf
045 2018-05-30 H O T Ă R Â R E privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maxim 2.961.876 lei, în conformitate cu prevederile art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art.63 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale pdf
046 2018-05-30 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2018 pdf
047 2018-05-30 H O T Ă R Â R E privind alegerea președintelui de ședință pdf
052 Anexa 2018-06-27 Anexa la Hotarare nr.52 din 27.06.2018 pdf
052 2018-06-27 H O T Ă R Â R E privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Oraşului Valea lui Mihai, judeţul Bihor pdf
051 2018-06-27 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unor contracte de închiriere locuinţă socială pdf
050 2018-06-27 H O T Ă R Â R E privind rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L. şi prelungirea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L. pdf
049 2018-06-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea participării oraşului Valea lui Mihai la proiectul: Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale la Colegiul Agricol nr.1 oraş Valea lui Mihai, a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a cheltuielilor legate de proiect pdf
048 2018-06-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 30 mai 2018 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 27 iunie 2018 pdf
053 2018-07-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 27 iunie 2018 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 27 iulie 2018 pdf
054 2018-07-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Amplasarea staţie de telefonie mobilă Vodafone beneficiar S.C. VODAFONE ROMÂNIA S.A. pdf
055 2018-07-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea „Contractului de folosirea infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public” pdf
056 2018-07-27 H O T Ă R Â R E privind vânzarea unui imobil – teren cu construcţii din domeniul privat al oraşului Valea lui Mihai pdf
057 2018-07-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea execuţiei bugetului Oraşului Valea lui Mihai, pe secţiunea de funcţionare şi pe secţiunea de dezvoltare, aferentă trimestrului II 2018 pdf
058 2018-07-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea suportării din bugetul local a cotei părți din valoarea cofinanțării aferentă Orașului Valea lui Mihai pentru serviciile necesare întocmirii documentației de atribuire a Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din zona nord- vest a județului Bihor în perioada 2014 – 2020 pdf
059 2018-07-27 H O T Ă R Â R E privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Oraşului Valea lui Mihai, judeţul Bihor pdf
060 2018-07-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea participării orașului Valea lui Mihai la proiectul: Îmbunătățirea serviciilor educaționale și a spațiilor publice în Orașul Valea lui Mihai și a cheltuielilor legate de proiect pdf
065 2018-08-09 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice – faza SF şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv a Anexei privind descrierea sumară a investiţiei propusă a fi realizată pentru Proiectul: Modernizarea şi extinderea reţelei de iluminat public în Oraşul Valea lui Mihai, jud. Bihor, din Oraşul Valea lui Mihai pdf
064 2018-08-09 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2018 pdf
063 2018-08-09 H O T Ă R Â R E pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Actului constitutiv actualizat al SC APA CANAL NORD VEST SA pdf
062 2018-08-09 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 27 iulie 2018 şi a Ordinii de zi a şedinţei extraordinare din 09 august 2018 pdf
061 2018-08-09 H O T Ă R Â R E privind alegerea președintelui de ședință pdf
069 2018-08-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Actului constitutiv actualizat al SC APA CANAL NORD VEST SA pdf
068 2018-08-27 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2018 pdf
067 2018-08-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea participării oraşului Valea lui Mihai la proiectul: Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în Oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor, a documentaţiilor tehnico-economice – faza S.F. şi faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiţie şi a cheltuielilor legate de proiect pdf
066 2018-08-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 09 august 2018 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 27 august 2018 pdf
077 2018-09-28 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unui contract de închiriere locuinţă socială, rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă socială şi repartizarea unei locuinţe sociale pdf
076 2018-09-28 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unor contracte de închiriere locuinţă tip ANL pdf
075 2018-09-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea listei de soluţionare a cererilor de locuinţe şi stabilirea ordinii de prioritate pentru repartizarea locuinţelor pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii în oraşul Valea lui Mihai, str. Hunyadi János (Iancu de Hunedoara) pdf
074 2018-09-28 H O T Ă R Â R E privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai în Consiliul de administraţie şi în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei al unităţilor şcolare din Oraşul Valea lui Mihai pdf
073 2018-09-28 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2018 pdf
072 2018-09-28 H O T Ă R Â R E privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al oraşului Valea lui Mihai şi a Regulamentului Local de Urbanism pdf
071 2018-09-28 H O T Ă R Â R E privind darea în administrarea Şcolii Gimnaziale „Zelk Zoltan” – Valea lui Mihai, a imobilului situat în oraşul Valea lui Mihai, strada Ady Endre nr.21 pdf
071 Anexa 2018-09-28 Anexa 1 la Hotărâre nr.71 din 28.09.2018.pdf pdf
070 2018-09-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 27 august 2018 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 28 septembrie 2018 pdf
080 2018-10-15 H O T Ă R Â R E privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai nr.12/2018, pentru proiectul „Modernizarea terenului de sport pentru elevii Colegiului Agricol nr.1 din Oraşul Valea lui Mihai, Judeţul Bihor” pdf
080 Anexa 2018-10-15 Anexa la Hotărâre nr. 80 din 15.10.2018 pdf
079 2018-10-15 H O T Ă R Â R E privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai nr.4/2018, pentru proiectul „Înfiinţarea spaţiilor de acces pietonal – trotuare în Oraşul Valea lui Mihai” pdf
079 Anexa 2018-10-15 Anexa la Hotărâre nr. 79 din 15.10.2018 pdf
078 2018-10-15 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 28 septembrie 2018 şi a Ordinii de zi a şedinţei extraordinare din 15 octombrie 2018 pdf
088 2018-10-31 HO T Ă R Â R E privind alegerea președintelui de ședință pdf
087 2018-10-31 H O T Ă R Â R E privind prelungirea şi rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă socială pdf
086 2018-10-31 H O T Ă R Â R E privind prelungirea şi rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L., precum şi repartizarea unor locuinţe tip A.N.L. pdf
085 2018-10-31 H O T Ă R Â R E privind aprobarea execuţiei bugetului oraşului Valea lui Mihai, pe secţiunea de funcţionare şi pe secţiunea de dezvoltare, aferentă trimestrului III 2018 pdf
084 2018-10-31 H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentaţiei de atribuire pentru delegarea gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare al Oraşului Valea lui Mihai, judeţul Bihor pdf
083 2018-10-31 H O T Ă R Â R E privind aprobarea proiectului actualizat: Reducerea emisiilor de carbon în Oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor,precum şi actualizarea documentaţiei tehnico-economice pentru proiect, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, nr.26/2018 pdf
083 Anexa 2018-10-31 ANEXA 1 la Hotărâre nr.83 pdf
082 2018-10-31 H O T Ă R Â R E privind actualizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Oraşului Valea lui Mihai, judeţul Bihor pdf
082 Anexa 2018-10-31 Anexa la Hotărâre nr.82 pdf
081 2018-10-31 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 15 octombrie 2018 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 31 octombrie 2018 pdf
095 2018-11-28 H O T Ă R Â R E privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, nr. 10/2018 privind aprobarea structurii reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Oraşul Valea lui Mihai, pentru anul şcolar 2018-2019 pdf
094 2018-11-28 H O T Ă R Â R E privind prelungirea şi rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă socială pdf
093 2018-11-28 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L. pdf
092 2018-11-28 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2018 pdf
091 2018-11-28 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unui contract de închiriere pentru spaţiu cu altă destinaţie decât locuinţă pdf
090 2018-11-28 H O T Ă R Â R E privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Oraşului Valea lui Mihai pdf
089 2018-11-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 31 octombrie 2018 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 28 noiembrie 2018 pdf
098 2018-12-13 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2018 pdf
097 2018-12-13 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 28 noiembrie 2018 şi a Ordinii de zi a şedinţei extraordinare din 13 decembrie 2018 pdf
096 2018-12-13 H O T Ă R Â R E privind alegerea președintelui de ședință pdf
103 2018-12-19 H O T Ă R Â R E privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2019 o locuinţă socială pdf
102 2018-12-19 H O T Ă R Â R E privind rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L pdf
101 2018-12-19 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatul de specialitate al Primarului oraşului Valea lui Mihai şi al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al oraşului Valea lui Mihai pdf
101 Anexa 2018-12-19 ANEXA Nr. 2 la Hotărârea nr.101/19 decembrie 2018 pdf
100 2018-12-19 H O T Ă R Â R E privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care urmează a se recolta în anul 2019 din fondul forestier proprietate publică a Oraşului Valea lui Mihai, a modului de valorificare a masei lemnoase, precum şi a preţurilor de vânzare a acesteia pdf
100 Anexa 2018-12-19 Anexa 1 la Hot. 100 din 19.12.2018 pdf
100 Anexa 2018-12-19 Anexa 2 la Hot. nr.100 din 19.12.2018 pdf
099 2018-12-19 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 13 decembrie 2018 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 19 decembrie 2018 pdf

Határozatok - 2017

Sorszám Dátum Leírás Letöltés
01 2017-01-06 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 21 decembrie 2016 şi a Ordinii de zi a şedinţei extraordinare din 06 ianuarie 2017 pdf
02 2017-01-06 H O T Ă R Â R E privind aprobarea structurii reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din oraşul Valea lui Mihai, pentru anul şcolar 2017-2018 pdf
03 2017-01-06 H O T Ă R Â R E privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului Oraşului Valea lui Mihai a deficitului secţiunii de dezvoltare în sumă de 2.308.000 lei pdf
04 2017-01-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 06 ianuarie 2017 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 27 ianuarie 2017 pdf
05 2017-01-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Regulamentului de salubrizare al Oraşului Valea lui Mihai, judeţul Bihor pdf
06 2017-01-27 H O T Ă R Â R E privind atribuirea, în regim de închiriere a unui spaţiu cu altă destinaţie decât locuinţă, pentru sediu al Biroului Parlamentar din oraşul Valea lui Mihai pdf
07 2017-01-27 H O T Ă R Â R E privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Oraşului Valea lui Mihai a suprafeţei de 427 mp teren situat în Oraşul Valea lui Mihai, str. Republicii nr.30 pdf
08 2017-01-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici în vederea realizării investiţiei „Modernizare str. Bethlen Gabor situată în Oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor” pdf
8 anexa 1 2017-01-27 hot. 08 din 27 ian.2017 anexa 1_opt.pdf pdf
8 anexa 2 2017-01-27 Hot. 08 din 27 ian.2017 anexa 2_opt.pdf pdf
09 2017-01-27 H O T Ă R Â R E privind propunerea calificativului evaluării performanţelor profesionale al Secretarului oraşului Valea lui Mihai, pentru anul 2016 pdf
10 2017-01-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului de lucrări ce vor fi executate în anul 2017 de beneficiarii de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 pdf
11 2017-01-27 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L pdf
12 2017-01-27 H O T Ă R Â R E privind rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă socială şi repartizarea de locuinţe sociale pdf
14 2017-02-28 H O T Ă R Â R E privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local a domnului Szentes Attila înainte de expirarea duratei normale a acestuia pdf
17 2017-02-28 H O T Ă R Â R E privind darea în folosinţă gratuită a unui imobil - teren Fundaţiei Sfântul Francisc pdf
15 2017-02-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentaţiei de atribuire pentru delegarea gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare al Oraşului Valea lui Mihai, judeţul Bihor pdf
13 2017-02-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 27 ianuarie 2017 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 28 februarie 2017 pdf
16 2017-02-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea unui schimb de imobile pdf
19 2017-02-28 H O T Ă R Â R E privind rezilierea unui contract de închiriere locuinţă socială şi prelungirea unui contract de închiriere locuinţă socială pdf
16 Anexa 2 2017-02-28 hot. 16 din 28 02 2017 Anexa 2 pdf
16 Anexa 1 2017-02-28 hot 16 din 28 02 2017 Anexa 1 pdf
20 2017-02-28 H O T Ă R Â R E privind rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L. pdf
21 2017-02-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea listei de soluţionare a cererilor de locuinţe şi stabilirea ordinii de prioritate pentru repartizarea locuinţelor pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii în oraşul Valea lui Mihai, str. Hunyadi János (Iancu de Hunedoara) pdf
22 2017-02-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici în vederea realizării investiţiei „Staţie de pompare SP5 pentru apă uzată menajeră, Oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor” pdf
22 Anexa 2017-02-28 hot. 22 din 28.02.2017 Anexa pdf
23 2017-02-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici în vederea realizării investiţiei „Realizare rețele canalizare menajeră pe următoarele străzi: Kalvin Janos; Kolcsey Ferenc; Avram Iancu; Vorosmarti Mihaly; Ady Endre; Republicii; Gheorghe Doja; Târgului; Izvorului; Breslelor; Fabricii; Szent-Gyorgyi Albert; Băncii; Arpad; George Coșbuc din Orașul Valea lui Mihai, județul Bihor” pdf
23 Anexa 2017-02-28 hot. 23 din 28.02.2017 Anexa pdf
24 2017-02-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea construirii unui bazin didactic de înot în Oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor pe terenul cu nr. cad.50881 – proprietate publică a Oraşului Valea lui Mihai - pdf
25 2017-02-28 H O T Ă R Â R E privind alegerea președintelui de ședință pdf
18 Anexa 1 2017-02-28 hot.18 din 28.02.2017. Anexa 1 pdf
18 Anexa 2 2017-02-28 hot. 18 din 28.02 2017. Anexa 2 pdf
18 2017-02-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatul de specialitate al Primarului oraşului Valea lui Mihai pdf
26 2017-03-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 28 februarie 2017 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 28 martie 2017 pdf
28 2017-03-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici în vederea realizării investiţiei „Îmbunătăţire Infrastructură apă şi apă uzată în localitatea Valea lui Mihai, judeţul Bihor” pdf
28 Anexa 2017-03-28 Anexa la HOTĂRÂRE 28 din 28.03.2017 pdf
27 2017-03-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2017 pdf
37 2017-04-28 H O T Ă R Â R E privind repartizarea de locuinţe tip ANL destinate închirierii, situate în Valea lui Mihai, str. Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara) pdf
43 2017-05-16 H O T Ă R Â R E privind alegerea președintelui de ședință pdf
42 2017-05-16 Conferirea unor distincţii DIPLOMA DE EXCELENŢĂ cu prilejul Festivalului „Zilele Salcâmului în Floare” ediţia XXV pdf
41 2017-05-16 Aprobarea Programului-cadru al Festivalului „Zilele Salcâmului în Floare” – ediţia XXV pdf
32 2017-04-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea închirierii unui spaţiu cu altă destinaţie decât locuinţă pdf
29 2017-04-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 28 martie 2017 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 28 aprilie 2017 pdf
30 2017-04-28 H O T Ă R Â R E privind validarea mandatului de consilier local al d-lui TÓTH FERENCZ-CSABA pdf
31 2017-04-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a pajiştilor din proprietatea publică şi privată a oraşului Valea lui Mihai şi a documentaţiei de atribuire a contractului de închiriere pdf
33 2017-04-28 H O T Ă R Â R E privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale începând cu anul fiscal 2018 pdf
34 2017-04-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului Oraşului Valea lui Mihai, pe secţiunea de funcţionare şi pe secţiunea de dezvoltare, aferent anului 2016 pdf
35 2017-04-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea execuţiei bugetului oraşului Valea lui Mihai, pe secţiunea de funcţionare şi pe secţiunea de dezvoltare, aferentă trimestrului I. 2017 pdf
36 2017-04-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Regulamentului pentru conferirea titlului de „Cetăţean de onoare al Oraşului Valea lui Mihai”, a altor titluri şi distincţii personalităţilor cu merite deosebite pdf
38 2017-05-16 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 28 aprilie 2017 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 16 mai 2017 pdf
39 2017-05-16 H O T Ă R Â R E privind darea în administrare cu titlu gratuit Asociaţiei Intercomunitară Zona Nord - Vest a terenului în suprafaţă de 436 mp proprietatea publică a oraşului Valea lui Mihai, parte din imobilul – teren identificat prin nr. cadastral 52267 înscris în C.F. nr.52267 - Valea lui Mihai pdf
40 2017-05-16 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Oraşul Valea lui Mihai şi Asociaţia „PRO VALEA LUI MIHAI – ÉRMIHÁLYFALVÁÉRT EGYESÜLET” în vederea organizării Festivalului „Zilele Salcâmului în Floare” ediţia XXV pdf
44 2017-06-30 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 16 mai 2017 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 30 iunie 2017 pdf
45 2017-06-30 H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici în vederea realizării investiţiei „Modernizare str. Vorosmarty Mihaly, Oraş Valea lui Mihai, judeţul Bihor” pdf
46 2017-06-30 H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici în vederea realizării investiţiei „Modernizarea străzilor Pazmany Peter, Breslelor, Zorelelor şi Bathory Istvan din Oraşul Valea lui Mihai” pdf
47 2017-06-30 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2017 pdf
48 2017-06-30 H O T Ă R Â R E privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai ca observator în comisia de concurs pentru ocuparea funcţiilor de director şi directori adjuncţi din unităţile de învățământ preuniversitar de stat din oraşul Valea lui Mihai pdf
49 2017-06-30 H O T Ă R Â R E privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor teritoriale din oraşul Valea lui Mihai pdf
50 2017-06-30 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă din oraşul Valea lui Mihai, pe anul 2017 pdf
51 2017-06-30 H O T Ă R Â R E privind rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L. pdf
52 2017-06-30 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unui contract de închiriere locuinţă socială pdf
45 Anexa 2017-06-30 hot. 45 din 30.06.2017 Anexa pdf
46 Anexa 2017-06-30 hot. 46 din 30.06.2017 Anexa pdf
53 2017-07-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 30 iunie 2017 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 27 iulie 2017 pdf
54 2017-07-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Nomenclatorului stradal al Oraşului Valea lui Mihai, judeţul Bihor pdf
55 2017-07-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea execuţiei bugetului oraşului Valea lui Mihai, pe secţiunea de funcţionare şi pe secţiunea de dezvoltare, aferentă trimestrului II 2017 pdf
56 2017-07-27 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2017 pdf
57 2017-07-27 H O T Ă R Â R E privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Valea lui Mihai şi al S.P.C.L.P. Valea lui Mihai pdf
58 2017-07-27 H O T Ă R Â R E privind desfiinţarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Oraşului Valea lui Mihai pdf
59 2017-07-27 H O T Ă R Â R E privind rezilierea unui contract de închiriere locuinţă tip ANL şi prelungirea unor contracte de închiriere locuinţă tip ANL pdf
60 2017-08-01 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 27 iulie 2017 şi a Ordinii de zi a şedinţei de îndată din 01 august 2017 pdf
61 2017-08-01 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici în vederea realizării investiţiei „Îmbunătăţirea infrastructurii de apă şi apă uzată în localitatea Valea lui Mihai – Canalizare apă menajeră pe străzile: Kossuth Lajos, Erkel Ferenc, Deak Ferenc, Arany Janos, Nicolae Bălcescu, Petofi Sandor, Dr. Cozac Ludovic, Iosif Vulcan, Lucernei, Jozsef Attila, Kodaly Zoltan, Horea, Orban Balazs, 1 Decembrie, Bartok Bela, Bocskai Istvan, Charles Darwin, Crişan, Korosi Csoma Sandor, Zrinyi Miklos, Mihai Eminescu, Octavian Goga, Stejarului, Lalelelor, Konrad Roentgen, I.L. Caragiale, Salcâmului, Danko Pista, Ştrandului, II. Rakoczi Ferenc” pdf
61 Anexa 1 2017-08-01 Anexa 1 la HOTĂRÂRE 61 din 01.08.2017 pdf
61 Anexa 2 2017-08-01 Anexa 2 la HOTĂRÂRE 61 din 01.08.2017.pdf pdf
62 2017-08-01 H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici în vederea realizării investiţiei „Îmbunătăţirea infrastructurii de apă şi apă uzată în localitatea Valea lui Mihai - Realizare rețele canalizare menajeră pe următoarele străzi: Kalvin Janos; Kolcsey Ferenc; Avram Iancu; Vorosmarti Mihaly; Ady Endre; Republicii; Gheorghe Doja; Târgului; Izvorului; Breslelor; Fabricii; Szent-Gyorgyi Albert; Băncii; Arpad; George Coșbuc din Orașul Valea lui Mihai, județul Bihor” pdf
62 Anexa 2017-08-01 Anexa la HOTĂRÂRE 62 din 01.08.2017.pdf pdf
63 2017-08-31 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 01 august 2017 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 31 august 2017 pdf
64 2017-08-31 H O T Ă R Â R E privind prelungirea contractului de închiriere pentru sediu de partid pdf
65 2017-08-31 H O T Ă R Â R E privind repartizarea unei locuinţe sociale pdf
66 2017-08-31 H O T Ă R Â R E privind aprobarea listei de soluţionare a cererilor de locuinţe şi stabilirea ordinii de prioritate pentru repartizarea locuinţelor pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii în oraşul Valea lui Mihai, str. Hunyadi János (Iancu de Hunedoara) pdf
67 2017-09-27 H O T Ă R Â R E privind alegerea președintelui de ședință pdf
68 2017-09-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 31 august 2017 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 27 septembrie 2017 pdf
69 2017-09-27 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2017 pdf
70 2017-09-27 H O T Ă R Â R E privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai în Consiliul de administraţie şi în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei al unităţilor şcolare din oraşul Valea lui Mihai pdf
71 2017-09-27 H O T Ă R Â R E privind repartizarea unor locuinţe tip A.N.L. destinate închirierii situate în Oraşul Valea lui Mihai, str. Iancu de Hunedoara (Hunyadi Janos) şi rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L. pdf
72 2017-09-27 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unui contract de închiriere locuinţă socială pdf
73 2017-09-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Registrului local al Spaţiilor verzi din Orașul Valea lui Mihai pdf
73 Anexa 2017-09-27 Hotărâre 73 din 27.09.2017 Anexa pdf
74 2017-09-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea participării oraşului Valea lui Mihai la proiectul:Îmbunătăţirea mediului urban în Oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor,a Studiului de fezabilitate şi a cheltuielilor legate de proiect pdf
74 Anexa 1 2017-09-27 Hotărâre 74 din 27.09.2017 Anexa 1 pdf
75 2017-09-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea participării oraşului Valea lui Mihai, a parteneriatului şi a contribuţiei proprii aferentă Oraşului Valea lui Mihai la proiectul „Building bicycle road between Vámospércs and Valea lui Mihai" (Construirea unui drum de bicicleta între Vámospércs şi Valea lui Mihai) finanțat în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria 2014-2020 și a asigurării fondurilor necesare implementării proiectului pdf
76 2017-10-31 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 27 septembrie 2017 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 31 octombrie 2017 pdf
77 2017-10-31 H O T Ă R Â R E privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Oraşului Valea lui Mihai, judeţul Bihor pdf
78 2017-10-31 H O T Ă R Â R E privind darea în administrare către Consiliul Local al Municipiului Marghita a unei părţi din imobilul situat în Oraşul Valea lui Mihai, str. Republicii nr.29, înscris în CF nr. 50692, nr. cadastral 50692, proprietate publică a U.A.T. Oraşul Valea lui Mihai pdf
79 2017-10-31 H O T Ă R Â R E privind aprobarea execuţiei bugetului oraşului Valea lui Mihai, pe secţiunea de funcţionare şi pe secţiunea de dezvoltare, aferentă trimestrului III 2017 pdf
80 2017-10-31 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2017 pdf
81 2017-10-31 H O T Ă R Â R E privind respingerea cererii de scutire de la plata impozitelor şi taxelor locale pdf
82 2017-10-31 H O T Ă R Â R E privind modificarea cuantumului lunar al contribuţiei de întreţinere în Centrul de asistenţă medico-socială Valea lui Mihai, datorată de persoanele asistate sau de susţinătorii legali ai acestora pdf
83 2017-10-31 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unui contract de închiriere locuinţă tip ANL pdf
84 2017-10-31 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unor contracte de închiriere locuinţă socială şi repartizarea unei locuinţe sociale pdf
85 2017-11-20 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 31 octombrie 2017 şi a Ordinii de zi a şedinţei extraordinare din 20 noiembrie 2017 pdf
86 2017-11-20 H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Reabilitare, modernizare, dotare şi extindere aşezământ cultural în Oraşul Valea lui Mihai, Judeţul Bihor pdf
86 Anexa 2017-11-20 Anexa la Hotărâre 86 din 20.11.2017 pdf
87 2017-11-20 H O T Ă R Â R E privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului Aşezământ cultural şi teren aferent şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Reabilitare, modernizare, dotare şi extindere aşezământ cultural în Oraşul Valea lui Mihai, Judeţul Bihor pdf
88 2017-11-29 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 20 noiembrie 2017 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 29 noiembrie 2017 pdf
89 2017-11-29 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Oraşului Valea lui Mihai, judeţul Bihor pdf
89 Anexa 2017-11-29 Anexa la Hotărâre 89 din 29.11.2017 http://www.ermihalyfalva.ro/localcouncil/download/
90 2017-11-29 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatul de specialitate al Primarului oraşului Valea lui Mihai şi al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor – Valea lui Mihai pdf
90 Anexa 1 2017-11-29 Anexa 1 la Hotărâre 90 din 29.11.2017 pdf
90 Anexa 2 2017-11-29 Anexa 2 la Hotărâre 90 din 29.11.2017 pdf
91 2017-11-29 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2017 pdf
92 2017-11-29 H O T Ă R Â R E privind rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L. pdf
93 2017-11-29 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2017 pdf
94 2017-11-29 H O T Ă R Â R E privind alegerea președintelui de ședință pdf
95 2017-12-22 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 29 noiembrie 2017 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 22 decembrie 2017 pdf
96 2017-12-22 H O T Ă R Â R E privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, nr.73/2013 pdf
97 2017-12-22 H O T Ă R Â R E privind aprobarea încheierii Actului adiţional nr.2 la Contractul de asistenţă juridică încheiat cu d-na Pop Lavinia – avocat pdf
98 2017-12-22 H O T Ă R Â R E privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, nr.57/2017 pdf
99 2017-12-22 H O T Ă R Â R E privind rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă tip ANL şi prelungirea unui contract de închiriere locuinţă tip ANL pdf
100 2017-12-22 H O T Ă R Â R E privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2018 o locuinţă socială pdf

Határozatok - 2016

Sorszám Dátum Leírás Letöltés
1 2016-01-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 23 decembrie 2015 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 27 ianuarie 2016 pdf
02 2016-01-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea execuţiei bugetului Oraşului Valea lui Mihai, pe secţiunea de funcţionare şi pe secţiunea de dezvoltare, aferent trimestrului IV 2015 pdf
03 2016-01-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Metodologiei privind stabilirea preţului de referinţă al masei lemnoase pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a Oraşului Valea lui Mihai şi a preţului de valorificare a masei lemnoase provenită din partida nr.30056 pdf
05 2016-01-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea structurii reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din oraşul Valea lui Mihai, pentru anul şcolar 2016-2017 pdf
06 2016-01-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului de lucrări ce vor fi executate în anul 2016 de beneficiarii de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 pdf
07 2016-01-27 H O T Ă R Â R E privind propunerea calificativului evaluării performanţelor profesionale al Secretarului oraşului Valea lui Mihai, pentru anul 2015 pdf
04 2016-01-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect „Canalizare menajeră str. Munkacsy Mihaly, str. Bethlen Gabor si str. Bem Jozsef, Orașul Valea lui Mihai” pdf
08 2016-02-17 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 27 ianuarie 2016 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 17 februarie 2016 pdf
09 2016-02-17 H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor economici rezultați în urma actualizării Devizului General ca urmare a reducerii T.V.A la cota de 20% pentru obiectivul „Execuţia reţelei de distribuţie a apei potabilă şi a reţelei de canalizare ale oraşului Valea lui Mihai, judeţul Bihor - zona DN19 şi DN19C” finanţat prin Programul naţional de dezvoltare locală pdf
10 2016-02-17 H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor economici rezultați în urma actualizării Devizului General ca urmare a reducerii T.V.A la cota de 20% pentru obiectivul „Îmbunătăţirea infrastructură de apă şi apă uzată în localitatea Valea lui Mihai, oraş Valea lui Mihai” finanţat prin Programul naţional de dezvoltare locală pdf
11 2016-02-17 H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor economici rezultați în urma actualizării Devizului General ca urmare a reducerii T.V.A la cota de 20% pentru obiectivul „Proiectarea şi execuţia staţiei de epurare a apelor uzate şi tratare a apei potabile al oraşului Valea lui Mihai” finanţat prin Programul naţional de dezvoltare locală pdf
12 2016-02-26 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 17 februarie 2016 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 26 februarie 2016 pdf
13 2016-02-26 H O T Ă R Â R E privind aprobarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2016 pdf
14 2016-02-26 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de asistenţă medico-socială Valea lui Mihai pdf
15 2016-02-26 H O T Ă R Â R E privind repartizarea unor locuinţe sociale şi prelungirea unor contracte de închiriere locuinţe sociale pdf
16 2016-02-26 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unor contracte de închiriere locuinţe tip ANL şi repartizarea de locuinţe tip ANL destinate închirierii, situate în Valea lui Mihai, str. Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara) pdf
18 2016-02-26 H O T Ă R Â R E privind stabilirea preţului de valorificare a masei lemnoase provenită din partida nr.30057 din fondul forestier proprietate publică a U.A.T. Oraşul Valea lui Mihai pdf
17 2016-02-26 H O T Ă R Â R E privind aprobarea listei de soluţionare a cererilor de locuinţe şi stabilirea ordinii de prioritate pentru repartizarea locuinţelor pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii în oraşul Valea lui Mihai, str. Hunyadi János (Iancu de Hunedoara) pdf
19 2016-02-26 H O T Ă R Â R E privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai pdf
20 2016-03-22 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din 26 februarie 2016 şi a Ordinii de zi a şedinţei de îndată din 22 martie 2016 pdf
21 2016-03-22 H O T Ă R Â R E privind aderarea Oraşului Valea lui Mihai ca membru în Asociația Grupul de Acțiune Locală Bihor de pe lângă frontiera cu Ungaria, respectiv participarea Oraşului Valea lui Mihai la implementarea Măsurii 19 - Dezvoltarea locală LEADER, finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 pdf
22 2016-03-31 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 22 martie 2016 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 31 martie 2016 pdf
23 2016-03-31 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2016 pdf
24 2016-03-31 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procedurii de identificare a beneficiarilor de stimulent educaţional acordat sub formă de tichete sociale pentru grădiniţe copiilor proveniţi din familii defavorizate şi de soluţionare a situaţiilor identificate pdf
25 2016-03-31 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2016 pdf
26 2016-03-31 H O T Ă R Â R E privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor teritoriale din oraşul Valea lui Mihai pdf
27 2016-03-31 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă din oraşul Valea lui Mihai, pe anul 2016 pdf
28 2016-03-31 H O T Ă R Â R E prelungirea unui contract de închiriere locuinţă socială pdf
29 2016-03-31 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unui contract de închiriere locuinţă tip ANL, situată în Valea lui Mihai, str. Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara) pdf
30 2016-04-29 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 31 martie 2016 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 29 aprilie 2016 pdf
31 2016-04-29 H O T Ă R Â R E privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Oraşului Valea lui Mihai, judeţul Bihor pdf
32 2016-04-29 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Oraşul Valea lui Mihai şi Asociaţia „PRO VALEA LUI MIHAI – ÉRMIHÁLYFALVÁÉRT EGYESÜLET” în vederea organizării Festivalului „Zilele Salcâmului în Floare” ediţia XXIV pdf
33 2016-04-29 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Programului-cadru al Festivalului „Zilele Salcâmului în Floare” – ediţia XXIV pdf
34 2016-04-29 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Convenţiei de colaborare între Oraşul Valea lui Mihai şi Asociaţia REKAB din oraşul Valea lui Mihai, str. Zrinyi Miklos nr.6 pdf
35 2016-05-25 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 29 aprilie 2016 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 25 mai 2016 pdf
37 2016-05-25 H O T Ă R Â R E privind aprobarea execuţiei bugetului oraşului Valea lui Mihai, pe secţiunea de funcţionare şi pe secţiunea de dezvoltare, aferent trimestrului I 2016 pdf
38 2016-05-25 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2016 pdf
39 2016-05-25 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatul de specialitate al Primarului oraşului Valea lui Mihai pdf
40 2016-05-25 H O T Ă R Â R E privind prelungirea şi rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă socială pdf
41 2016-05-25 H O T Ă R Â R E privind rezilierea unor contracte de închiriere locuinţe tip ANL destinate închirierii, situate în Valea lui Mihai, str. Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara) pdf
42 2016-05-25 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Actului adiţional nr. 11 la Contractul de lucrări nr. 4162/05 noiembrie 2007 pdf
1 2016-06-23 H O T Ă R Â R E privind alegerea Comisiei de validare pdf
2 2016-06-23 H O T Ă R Â R E privind validarea mandatelor consilierilor aleşi la alegerile locale din 05 iunie 2016, ce compun Consiliul Local al Oraşului Valea lui Mihai pdf
3 2016-06-23 H O T Ă R Â R E privind constituirea Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai pdf
4 2016-06-23 H O T Ă R Â R E privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local pdf
5 2016-06-23 H O T Ă R Â R E privind alegerea viceprimarului pdf
6 2016-06-23 H O T Ă R Â R E privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai pdf
7 2016-07-08 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 23 iunie 2016 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 08 iulie 2016 pdf
8 2016-07-08 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2016 pdf
10 2016-07-08 H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor economici rezultați în urma actualizării Devizului General pentru obiectivul „Proiectarea şi execuţia staţiei de epurare a apelor uzate şi tratare a apei potabile al oraşului Valea lui Mihai” finanţat prin Programul naţional de dezvoltare locală pdf
9 2016-07-08 H O T Ă R Â R E privind respingerea unor cereri de scutire de plată a impozitelor şi taxelor locale pe anul 2016 pdf
11 2016-07-08 H O T Ă R Â R E privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului nr.55/2011 pdf
12 2016-07-08 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai pdf
13 2016-07-08 H O T Ă R Â R E privind aprobarea unor măsuri pentru asigurarea conducerii interimare a Centrului de asistenţă medico-socială – Valea lui Mihai pdf
14 2016-07-08 H O T Ă R Â R E privind încetarea înainte de termen a Contractului de prestări servicii privind gospodărirea deşeurilor menajere în oraşul Valea lui Mihai, nr.425/2000 pdf
15 2016-07-08 H O T Ă R Â R E privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului obiectivului de investiţii Reabilitare aşezământ cultural - Valea lui Mihai şi asigurarea condiţiilor în vederea executării acesteia pdf
16 2016-08-26 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 08 iulie 2016 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 26 august 2016 pdf
17 2016-08-26 H O T Ă R Â R E privind stabilirea preţului de valorificare a masei lemnoase provenită din partida nr.30058 pdf
18 2016-08-26 H O T Ă R Â R E privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Oraşului Valea lui Mihai, judeţul Bihor pdf
19 2016-08-26 H O T Ă R Â R E privind numirea domnului Csüri József în funcţia temporar vacantă de director al Centrului de asistenţă medico-socială Valea lui Mihai pdf
20 2016-08-26 H O T Ă R Â R E privind modificarea componenţei Comisiei de negociere sau licitaţie publică, după caz, pe baza rapoartelor de evaluare, pentru: închiriere, concesionare imobile (terenuri + construcţii) din domeniul public al oraşului Valea lui Mihai, închiriere concesionare, vânzare bunuri mobile şi imobile din domeniul privat al oraşului Valea lui Mihai, achiziţii de imobile, active, acţiuni la societăţi comerciale în favoarea oraşului Valea lui Mihai pdf
21 2016-08-26 H O T Ă R Â R E privind prelungirea şi rezilierea unor contracte de închiriere locuinţe tip ANL, precum şi repartizarea de locuinţe tip ANL destinate închirierii, situate în Valea lui Mihai, strada Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara) pdf
22 2016-08-26 H O T Ă R Â R E privind prelungirea şi rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă socială, precum şi repartizarea unei locuinţe sociale pdf
23 2016-09-30 H O T Ă R Â R E privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local pdf
24 2016-09-30 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 26 august 2016 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 30 septembrie 2016 pdf
25 2016-09-30 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2016 pdf
26 2016-09-30 H O T Ă R Â R E privind stabilirea preţului de valorificare a masei lemnoase provenită din partida nr.30059 pdf
27 2016-09-30 H O T Ă R Â R E privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai în Consiliul de administraţie şi în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei al unităţilor şcolare din oraşul Valea lui Mihai pdf
28 2016-09-30 H O T Ă R Â R E privind încetarea Contractului de comodat bun imobil situat în Valea lui Mihai, str. Bathory Istvan nr. 32, judeţul Bihor, nr.3802/2015 pdf
29 2016-09-30 H O T Ă R Â R E privind rezilierea unui contract de închiriere locuinţă tip A.N.L. pdf
30 2016-09-30 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unor contracte de închiriere locuinţă socială, pdf
31 2016-10-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 30 septembrie 2016 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 28 octombrie 2016 pdf
32 2016-10-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea închirierii unor spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă cu destinaţia: sedii de partide pdf
33 2016-10-28 H O T Ă R Â R E privind modificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2016 pdf
34 2016-10-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea execuţiei bugetului oraşului Valea lui Mihai, pe secţiunea de funcţionare şi pe secţiunea de dezvoltare, aferentă trimestrului III 2016 pdf
35 2016-10-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Strategiei de dezvoltare durabilă a Oraşului Valea lui Mihai , 2015-2020 pdf
36 2016-10-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatul de specialitate al Primarului oraşului Valea lui Mihai pdf
37 2016-10-28 H O T Ă R Â R E privind rezilierea unui contract de închiriere locuinţă tip A.N.L. şi prelungirea unui contract de închiriere locuinţă tip A.N.L pdf
38 2016-10-28 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unui contract de închiriere locuinţă socială pdf
39 2016-10-28 H O T Ă R Â R E privind introducerea în domeniul public al Oraşului Valea lui Mihai a suprafeţei totale de teren de 224.573 mp amplasat în intravilanul oraşului Valea lui Mihai pdf
35 Anexa 2016-10-28 Strategia_ValeaLuiMihai_27.09.2016.pdf pdf
40 2016-11-25 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 28 octombrie 2016 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 25 noiembrie 2016 pdf
41 2016-11-25 H O T Ă R Â R E privind alegerea modalităţii de gestiune a unor activităţi de salubrizare în oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor şi aprobarea Studiului de oportunitate a deciziei de delegare pdf
42 2016-11-25 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2016 pdf
43 2016-11-25 H O T Ă R Â R E privind aprobarea încheierii Actului adiţional nr. 1 la Contractul de asistenţă juridică încheiat cu d-na Pop Lavinia – avocat pdf
44 2016-11-25 H O T Ă R Â R E privind modificarea actului constitutiv şi a statutului Asociaţiei Intercomunitare Zona Nord – Vest pdf
45 2016-11-25 H O T Ă R Â R E privind aprobarea actului constitutiv actualizat al SC APA CANAL NORD VEST SA pdf
46 2016-11-25 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L, rezilierea unui contract de închiriere locuinţă tip A.N.L. şi repartizarea unei locuinţe tip A.N.L. pdf
47 2016-11-25 H O T Ă R Â R E privind repartizarea unei locuinţe sociale pdf
48 2016-11-25 H O T Ă R Â R E privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2017 o locuinţă socială pdf
49 2016-11-25 H O T Ă R Â R E privind stabilirea preţului de valorificare a masei lemnoase provenită din partida nr.30060 şi din partida nr. 30061 pdf
50 2016-11-25 H O T Ă R Â R E privind alegerea președintelui de ședință pdf
51 2016-12-21 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 25 noiembrie 2016 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 21 decembrie 2016 pdf
52 2016-12-21 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2016 pdf
53 2016-12-21 H O T Ă R Â R E privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale începând cu anul fiscal 2017 pdf
54 2016-12-21 H O T Ă R Â R E privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care urmează a se recolta în anul 2017 din fondul forestier proprietate publică a Oraşului Valea lui Mihai, a modului de valorificare a masei lemnoase, precum şi a preţurilor de vânzare a acesteia pdf
55 2016-12-21 H O T Ă R Â R E privind rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L. pdf
56 2016-12-21 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unui contract de închiriere locuinţă socială pdf

Határozatok - 2015

Sorszám Dátum Leírás Letöltés
01 2015-01-09 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 30 decembrie 2014 şi a Ordinii de zi a şedinţei extraordinare din 09 ianuarie 2015 pdf
2 2015-01-09 H O T Ă R Â R E privind aprobarea utilizării din excedentul bugetar al anului 2014, a sumei de 552.780,13 lei pentru acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare şi utilizarea excedentului bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii din anul 2014 ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de funcţionare şi secţiunii de dezvoltare în anul 2015 pdf
3 2015-01-30 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 09 ianuarie 2015 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 30 ianuarie 2015 pdf
4 2015-01-30 H O T Ă R Â R E privind aprobarea execuţiei bugetului oraşului Valea lui Mihai, pe secţiunea de funcţionare şi pe secţiunea de dezvoltare, aferentă trimestrului IV 2014 pdf
5 2015-01-30 H O T Ă R Â R E privind recalcularea chiriei pentru locuinţele realizate prin Programul de construire de locuinţe pentru tineret destinate închirierii, ai căror titulari de contract au împlinit vârsta de 35 de ani pdf
6 2015-01-30 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului de lucrări ce vor fi executate în anul 2015 de beneficiarii de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 pdf
7 2015-01-30 H O T Ă R Â R E privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi a locurilor în care contravenienţii şi persoanele faţă de care s-a renunţat la urmărirea penală vor presta activităţi în folosul comunităţii pdf
8 2015-01-30 H O T Ă R Â R E privind aprobarea structurii reţelei şcolare din oraşul Valea lui Mihai a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru anul şcolar 2015-2016 pdf
9 2015-01-30 H O T Ă R Â R E privind propunerea calificativului evaluării performanţelor profesionale al Secretarului oraşului Valea lui Mihai, pentru anul 2014 pdf
10 2015-02-09 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 30 ianuarie 2015 şi a Ordinii de zi a şedinţei de îndată din 09 februarie 2015 pdf
11 2015-02-09 H O T Ă R Â R E privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai nr.108/2014 pdf
12 2015-02-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 09 februarie 2015 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 27 februarie 2015 pdf
13 2015-02-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2015 pdf
14 2015-02-27 H O T Ă R Â R E privind soluţionarea unor cereri de scutire de plată a impozitelor şi taxelor locale pe anul 2015 pdf
15 2015-02-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor economici rezultați în urma actualizării Devizului General ca urmare a derulării procedurilor de achiziție publică pentru obiectivul „Staţia de pompare SP1, oraş Valea lui Mihai” pdf
16 2015-02-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor economici rezultați în urma actualizării devizului general ca urmare a derulării procedurilor de achiziție publică pentru obiectivul „Proiectarea şi execuţia staţiei de epurare a apelor uzate şi tratare a apei potabile al oraşului Valea lui Mihai” – obiectivul lucrări de construcţii ale reactorului biologic pdf
17 2015-02-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici şi a Devizului General la obiectivul de investiţii „Lucrări de finisaj – Centrul de asistenţă medico-socială Valea lui Mihai” pdf
18 2015-02-27 H O T Ă R Â R E privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Valea lui Mihai, judeţul Bihor pdf
19 2015-02-27 H O T Ă R Â R E pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente de pe raza administrativ teritorială a Oraşului Valea lui Mihai pdf
20 2015-02-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea MODULUI DE ORGANIZARE A APĂRĂRII ÎMPOTRIVA INCENDIILOR ÎN ORAȘUL VALEA LUI MIHAI pdf
21 2015-02-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea REGULILOR ŞI DISPOZIŢIILOR PRIVIND PREVENIREA SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ PENTRU DOMENIUL PUBLIC ŞI PRIVAT DIN ORAŞUL VALEA LUI MIHAI pdf
22 2015-02-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea listei de soluţionare a cererilor de locuinţe şi stabilirea ordinii de prioritate pentru repartizarea locuinţelor pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii în oraşul Valea lui Mihai, str. Hunyadi János (Iancu de Hunedoara) pdf
23 2015-02-27 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unor contracte de închiriere locuinţe tip ANL şi rezilierea unui contract de închiriere locuinţă tip A.N.L. pdf
24 2015-02-27 H O T Ă R Â R E privind prelungirea şi rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă socială, precum şi repartizarea unor locuinţe sociale pdf
25 2015-03-25 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 27 februarie 2015 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 30 martie 2015 pdf
26 2015-03-30 H O T Ă R Â R E privind introducerea în domeniul public al Oraşului Valea lui Mihai a unui imobil pdf
27 2015-03-30 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului oraşului Valea lui Mihai pdf
27 anexa1 2015-03-30 ORGANIGRAMA aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Valea lui Mihai pdf
27 anexa2 2015-03-30 STAT DE FUNCŢII al aparatului de specialitate al Primarului oraşului Valea lui Mihai pdf
28 2015-03-30 H O T Ă R Â R E privind aprobarea în principiu a participării oraşului Valea lui Mihai în calitate de membru fondator, la înfiinţarea Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „Agenţia de dezvoltare durabilă a Judeţului Bihor” pdf
30 2015-03-30 H O T Ă R Â R E privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai pdf
29 2015-03-30 H O T Ă R Â R E privind rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L. şi repartizarea unor locuinţe tip A.N.L. pdf
31 2015-04-29 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 30 martie 2015 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 29 aprilie 2015 pdf
32 2015-04-29 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2015 pdf
33 2015-04-29 H O T Ă R Â R E privind stabilirea taxelor ce se vor aplica la eliberarea Atestatelor de producător şi a Carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol pdf
34 2015-04-29 H O T Ă R Â R E privind aprobarea cotizației la Asociația Intercomunitară Zona Nord - Vest pdf
35 2015-04-29 H O T Ă R Â R E privind participarea oraşului Valea lui Mihai la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional – programul Rabla 2015” şi achiziţionarea unui autoturism nou de către oraşul Valea lui Mihai pdf
36 2015-04-29 H O T Ă R Â R E privind aprobarea participării Oraşului Valea lui Mihai în calitate de membru fondator, la înfiinţarea Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „Agenţia de dezvoltare durabilă a Judeţului Bihor” pdf
37 2015-04-29 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Oraşul Valea lui Mihai şi Asociaţia „PRO VALEA LUI MIHAI – ÉRMIHÁLYFALVÁÉRT EGYESÜLET” în vederea organizării Festivalului „Zilele Salcâmului în Floare” ediţia XXIII pdf
38 2015-04-29 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Programului-cadru al Festivalului „Zilele Salcâmului în Floare” – ediţia XXIII pdf
39 2015-05-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 29 aprilie 2015 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 28 mai 2015 pdf
40 2015-05-28 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2015 pdf
41 2015-05-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea contului anual de execuţie al oraşului Valea lui Mihai, aferent anului 2014 pdf
42 2015-05-28 H O T Ă R Â R E privind numirea a doi consilieri locali care să facă parte din comisia de cercetare administrativă pentru stabilirea responsabilităţii persoanelor care prin activitatea necorespunzătoare a condus la acţiuni în instanţă cu consecinţe asupra efectuării unor plăţi în baza Sentinței nr.910/CA/2010 pronunţată de Tribunalul Bihor – Oradea, în dos. nr.2348/111/2010 rămasă definitivă prin Decizia nr.2246/CA/2012-R pronunţată de Curtea de Apel, iar în eventualitatea existenţei unui prejudiciu, stabilirea întinderii acestuia şi a persoanelor vinovate de producerea acestuia pdf
43 2015-05-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor teritoriale din oraşul Valea lui Mihai pdf
44 2015-05-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă din oraşul Valea lui Mihai, pe anul 2015 pdf
45 2015-06-30 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 28 mai 2015 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 30 iunie 2015 pdf
46 2015-06-30 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2015 pdf
48 2015-06-30 H O T Ă R Â R E privind aprobarea listei de soluţionare a cererilor de locuinţe şi stabilirea ordinii de prioritate pentru repartizarea locuinţelor pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii în oraşul Valea lui Mihai, str. Hunyadi János (Iancu de Hunedoara) pdf
49 2015-06-30 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unui contract de închiriere locuinţă tip ANL, rezilierea unui contract de închiriere locuinţă tip ANL şi repartizarea unor locuinţe tip ANL situate în Valea lui Mihai, str. Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara) pdf
47 2015-06-30 H O T Ă R Â R E privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică a unui spaţiu – proprietate publică a oraşului Valea lui Mihai, din imobilul situat pe str. Republicii nr.2, în vederea desfăşurării de activităţi de interes general, de interes public sau în interesul unor colectivităţi pdf
50 2015-06-30 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unor contracte de închiriere locuinţă socială. pdf
51 2015-06-30 H O T Ă R Â R E privind introducerea în domeniul public al Oraşului Valea lui Mihai a unui drum de acces pdf
52 2015-06-30 H O T Ă R Â R E privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Valea lui Mihai, judeţul Bihor pdf
53 2015-06-30 H O T Ă R Â R E privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai pdf
54 2015-07-31 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 30 iunie 2015 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 31 iulie 2015 pdf
55 2015-07-31 H O T Ă R Â R E privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Valea lui Mihai, judeţul Bihor pdf
56 2015-07-31 H O T Ă R Â R E privind aprobarea transmiterii dreptului de superficie asupra terenului în suprafaţă de 25 mp proprietatea privată a oraşului Valea lui Mihai, identificat prin nr. cadastral 51837 înscris în C.F. nr.51837 Valea lui Mihai, precum şi constituirea unui drept de uz şi servitute de trecere în favoarea S. C. FDEE Electrica Transilvania Nord S.A - SDEE Oradea, conform Legii energiei electrice şi gazelor naturale nr.123/2012 pdf
57 2015-07-31 H O T Ă R Â R E privind aprobarea listei de soluţionare a cererilor de locuinţe şi stabilirea ordinii de prioritate pentru repartizarea locuinţelor pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii în oraşul Valea lui Mihai, str. Hunyadi János (Iancu de Hunedoara) pdf
58 2015-07-31 H O T Ă R Â R E privind rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă tip ANL şi repartizarea unor locuinţe tip ANL situate în Valea lui Mihai, str. Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara) pdf
59 2015-07-31 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unor contracte de închiriere locuinţă socială şi repartizarea unei locuinţe sociale pdf
60 2015-08-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 31 iulie 2015 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 28 august 2015 pdf
61 2015-08-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea execuţiei bugetului Oraşului Valea lui Mihai, pe secțiunea de funcționare și pe secțiunea de dezvoltare, aferent trimestrului II 2015 pdf
62 2015-08-28 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2015 pdf
63 2015-08-28 H O T Ă R Â R E privind prelungirea Contractului de închiriere spaţiu nr. 2458/2010 încheiat cu S.C. BIO FLORISAL S.R.L. pdf
64 2015-08-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr.2995/2012, pentru imobilul situat în Valea lui Mihai, str. Kazinczy Ferenc nr. 3 pdf
65 2015-08-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea prelungirii Contractelor de închiriere spaţii şi a Contractului de comodat încheiate cu Biserica Reformată – Valea lui Mihai pdf
66 2015-09-16 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 28 august 2015 şi a Ordinii de zi a şedinţei de îndată din 16 septembrie 2015 pdf
67 2015-09-16 H O T Ă R Â R E privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai, nr.65/28 august 2015 pdf
68 2015-09-16 H O T Ă R Â R E privind darea în administrarea Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă nr.1 – Valea lui Mihai, a imobilului situat în oraşul Valea lui Mihai, strada Bathory Istvan nr.32 pdf
69 2015-09-16 H O T Ă R Â R E privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare operatorului SC APĂ CANAL BORȘ SA pdf
70 2015-09-16 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2015 pdf
71 2015-09-30 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 16 septembrie 2015 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 30 septembrie 2015 pdf
72 2015-09-30 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2015 pdf
73 2015-09-30 H O T Ă R Â R E pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind acordarea de tichete sociale în valoare de 100 lei, în vederea achiziţionării de alimente şi medicamente pentru persoanele vârstnice din oraşul Valea lui Mihai pdf
74 2015-09-30 H O T Ă R Â R E privind aprobarea „Proiect Amenajament pastoral” pentru pajiştile din Oraşul Valea lui Mihai pdf
74 Anexa1 2015-09-30 1.proiect amenajament pastoral pdf
74 anexa 2 2015-09-30 2.Clarificari pastoral pdf
74 anexa 3 2015-09-30 AP - Studiu pedologic si agrochimic 1_opt pdf
74 Anexa 4 2015-09-30 AP - Studiu pedologic si agrochimic 2 pdf
75 2015-09-30 H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici în vederea realizării investiţiei „Proiectare hidranți de incendiu pe străzile: Breslelor, Izvorului, Băncii, Árpád și Szent-Györgyi Albert din Oraşul Valea lui Mihai” pdf
75 anexa 1 2015-09-30 anexa 1 hot.75 din 30.09.2015 pdf
76 2015-09-30 H O T Ă R Â R E privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Oraşului Valea lui Mihai, judeţul Bihor pdf
77 2015-09-30 H O T Ă R Â R E privind aprobarea amplasării monumentului statuar „Mama tuturor”, pe teren domeniul public al oraşului Valea lui Mihai şi transmiterea în folosinţă gratuită a terenului Asociaţiei „PRO VALEA LUI MIHAI – ERMIHALYFALVAERT” pentru amplasarea monumentului pdf
78 2015-09-30 H O T Ă R Â R E privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai în Consiliul de administraţie şi în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei al unităţilor şcolare din oraşul Valea lui Mihai pdf
79 2015-09-30 H O T Ă R Â R E privind modificarea organigramei Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă pdf
80 2015-09-30 H O T Ă R Â R E privind rezilierea unor contracte de închiriere locuinţe tip ANL şi repartizarea acestora, precum şi prelungirea unui contract de închiriere locuinţă tip A.N.L., situate în Valea lui Mihai, str. Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara) pdf
81 2015-09-30 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unor contracte de închiriere locuinţe sociale şi rezilierea unui contract de închiriere locuinţă socială pdf
82 2015-09-30 H O T Ă R Â R E privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai pdf
83 2015-10-30 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 30 septembrie 2015 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 30 octombrie 2015 pdf
84 2015-10-30 H O T Ă R Â R E privind aprobarea execuţiei bugetului oraşului Valea lui Mihai, pe secţiunea de funcţionare şi pe secţiunea de dezvoltare aferent trimestrului III. 2015 pdf
85 2015-10-30 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2015 pdf
86 2015-10-30 H O T Ă R Â R E privind aprobarea schimbării denumirii operatoriului regional S.C. APĂ CANAL BORŞ S.A. şi a Actului constitutiv actualizat al S.C. APĂ CANAL NORD VEST S.A. pdf
87 2015-10-30 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2015 – 2020 şi a Planului Local de acţiune în domeniul serviciilor sociale la nivelul Oraşului Valea lui Mihai pdf
88 2015-10-30 H O T Ă R Â R E privind introducerea în domeniul public al Oraşului Valea lui Mihai a suprafeţei de teren de 13.381 mp amplasat în intravilanul oraşului Valea lui Mihai pdf
90 2015-11-10 H O T Ă R Â R E privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016 pdf
91 2015-11-10 H O T Ă R Â R E privind darea în administrare către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – Direcţia Regională Drumuri şi Poduri Cluj a terenului în suprafaţă de 1344/13.381 mp aparţinând domeniului public al Oraşului Valea lui Mihai pdf
92 2015-11-25 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 10 noiembrie 2015 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 25 noiembrie 2015 pdf
93 2015-11-25 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2015 pdf
94 2015-11-25 H O T Ă R Â R E privind modificarea indicatorilor tehnici în vederea realizării investiţiei „Staţia de Pompare S.P.1, oraşul Valea lui Mihai” pdf
94 anexa 2015-11-25 hot.094 din 25.11.2015 - anaxa pdf
95 2015-11-25 H O T Ă R Â R E privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Oraşului Valea lui Mihai, judeţul Bihor pdf
95 anexa 2015-11-25 hot.095 din 25.11.2015 - anexa pdf
96 2015-11-25 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Convenţiei de colaborare între Oraşul Valea lui Mihai şi Fundaţia „Sfântul Francisc” - Casa de tip familial „Sfânta Treime” din comuna Tarcea, sat Galoşpetreu pdf
97 2015-11-25 H O T Ă R Â R E privind repartizarea unei locuinţe sociale pdf
98 2015-11-25 H O T Ă R Â R E privind rezilierea şi prelungirea unor contracte de închiriere locuinţe tip ANL destinate închirierii,situate în Valea lui Mihai, str. Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara) pdf
99 2015-11-25 H O T Ă R Â R E privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2016 o locuinţă socială pdf
89 2015-11-10 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 30 octombrie 2015 şi a Ordinii de zi a şedinţei extraordinare din 10 noiembrie 2015 pdf
100 2015-12-23 H O T Ă R Â R E privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai pdf
101 2015-12-23 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 25 noiembrie 2015 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 23 decembrie 2015 pdf
102 2015-12-23 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2015 pdf
103 2015-12-23 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Actului adiţional nr. 9 la Contractul nr. 4162/05 noiembrie 2007 pdf
104 2015-12-23 H O T Ă R Â R E privind înfiinţarea publicaţiei locale Jurnal Vălean – Mihályfalvi Napló pdf
105 2015-12-23 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Strategiei locale cu privire la dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a Serviciului Public de Salubrizare în oraşul Valea lui Mihai pdf
106 2015-12-23 H O T Ă R Â R E privind modificarea organigramei Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă pdf
107 2015-12-23 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Statutului Oraşului Valea lui Mihai pdf

Határozatok - 2014

Sorszám Dátum Leírás Letöltés
1 2014-01-10 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 18 decembrie 2013 şi a Ordinii de zi a şedinţei extraordinare din 10 ianuarie 2014 pdf
2 2014-01-10 H O T Ă R Â R E privind aprobarea utilizării din excedentul bugetar al anului 2013, a sumei de 370.318,55 lei lei pentru acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare pdf
3 2014-01-29 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 10 ianuarie 2014 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 29 ianuarie 2014 pdf
4 2014-01-29 H O T Ă R Â R E privind aprobarea execuţiei bugetului Oraşului Valea lui Mihai, pe secţiunea de funcţionare şi pe secţiunea de dezvoltare pe aferent trimestrului IV. 2013 pdf
5 2014-01-29 H O T Ă R Â R E privind transmiterea în administrarea Casei de Cultură „Bartok Bela” - Valea lui Mihai a unor imobile din domeniul public al oraşului Valea lui Mihai pdf
6 2014-01-29 H O T Ă R Â R E privind vânzarea unui imobil – teren cu construcţii din domeniul privat al oraşului Valea lui Mihai pdf
7 2014-01-29 H O T Ă R Â R E privind aprobarea structurii reţelei şcolare din oraşul Valea lui Mihai a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru anul şcolar 2014-2015 pdf
8 2014-01-29 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului de lucrări ce vor fi executate în anul 2014 de beneficiarii de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 pdf
9 2014-01-29 H O T Ă R Â R E privind propunerea calificativului evaluării performanţelor profesionale al Secretarului oraşului Valea lui Mihai, pentru anul 2013 pdf
10 2014-01-29 H O T Ă R Â R E privind repartizarea unor locuinţe tip A.N.L. situate în Valea lui Mihai, strada Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara) pdf
11 2014-01-29 H O T Ă R Â R E privind aprobarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2014 pdf
12 2014-01-29 H O T Ă R Â R E privind acceptarea cesiunii unui contract de lucrări pdf
13 2014-01-29 H O T Ă R Â R E privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai pdf
14 2014-02-26 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 29 ianuarie 2014 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 26 februarie 2014 pdf
15 2014-02-26 H O T Ă R Â R E privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului oraşului Valea lui Mihai, aferent anului 2013 pdf
16 2014-02-26 H O T Ă R Â R E privind aprobarea şi respingerea unor cereri de scutire de plată a impozitelor şi taxelor locale pe anul 2014 pdf
17 2014-02-26 H O T Ă R Â R E privind aprobarea participării ORASULUI VALEA LUI MIHAI în proiectul Consiliului Judeţean Bihor intitulat ”Elaborarea strategiei de alimentare durabilă cu apă potabilă de bună calitate şi instalarea unui sistem unitar de monitorizare a acestuia în Valea Ierului”, Acronim: IERWATER, Nr. de înregistrare: HURO/1101/167/1.3.2. pdf
18 2014-02-26 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului oraşului Valea lui Mihai pdf
19 2014-02-26 H O T Ă R Â R E privind repartizarea unei locuinţe ANL şi aprobarea listei de soluţionare a cererilor de locuinţe, stabilirea ordinii de prioritate pentru repartizarea locuinţelor pentru tineri, construite prin programul ANL, destinate închirierii în oraşul Valea lui Mihai, str.Hunyadi János pdf
20 2014-02-26 H O T Ă R Â R E privind prelungirea şi rezilierea unui contract de închiriere locuinţă socială. pdf
21 2014-03-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 26 februarie 2014 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 28 martie 2014 pdf
22 2014-03-28 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2014 pdf
23 2014-03-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal: „Hala producţie, depozitare şi magazin de prezentare – regim P.” beneficiar S.C. ARA ROMANIA S.R.L. – Valea lui Mihai pdf
24 2014-03-28 H O T Ă R Â R E privind stabilirea suprafeţelor de pajişti permanente (păşune) pentru care oraşul Valea lui Mihai depune cerere de sprijin pe suprafaţă în campania 2014 la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.) – Centrul judeţean Bihor pdf
25 2014-03-28 H O T Ă R Â R E privind repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, construite prin programul A.N.L. pdf
26 2014-03-28 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unui contract de închiriere locuinţă socială, rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă socială şi repartizarea acestora pdf
27 2014-03-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2014 o locuinţă socială pdf
28 2014-04-14 H O T Ă R Â R E privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai pdf
29 2014-04-14 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 28 martie 2014 şi a Ordinii de zi a şedinţei extraordinare din 14 aprilie 2014 pdf
30 2014-04-14 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Proiectului, a cheltuielilor legate de proiect şi a Acordului de parteneriat între oraşul Valea lui Mihai şi Colegiul Agricol nr.1 – Valea lui Mihai, pentru proiectul „Construcţie atelier şcoală la Colegiul Agricol nr.1 – oraş Valea lui Mihai” pdf
31 2014-04-30 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 14 aprilie 2014 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 30 aprilie 2014 pdf
32 2014-04-30 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului oraşului Valea lui Mihai pe anul 2014 pdf
33 2014-04-30 H O T Ă R Â R E privind rezilierea unui contract de închiriere spaţiu cu altă destinaţie decât locuinţă pdf
34 2014-04-30 H O T Ă R Â R E privind introducerea în domeniul public al Oraşului Valea lui Mihai a unui drum de acces pdf
35 2014-04-30 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Oraşul Valea lui Mihai şi Asociaţia „PRO VALEA LUI MIHAI – ÉRMIHÁLYFALVÁÉRT EGYESÜLET” în vederea organizării Festivalului „Zilele Salcâmului în Floare” ediţia XXII pdf
36 2014-04-30 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Programului-cadru al Festivalului „Zilele Salcâmului în Floare” – ediţia XXII şi a altor măsuri organizatorice pdf
37 2014-04-30 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unor contracte de închiriere locuinţe sociale şi repartizarea unei locuinţe sociale pdf
38 2014-04-30 H O T Ă R Â R E privind rezilierea unui contract de închiriere locuinţă tip A.N.L. şi repartizarea acesteia pdf
39 2014-04-30 H O T Ă R Â R E privind revocarea H.C.L. nr.85/2013 şi acceptarea unor fonduri băneşti sub formă de donaţii din partea Asociaţiei „PRO VALEA LUI MIHAI – ÉRMIHÁLYFALVÁÉRT EGYESÜLET” pdf
40 2014-05-07 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 30 aprilie 2014 şi a Ordinii de zi a şedinţei de îndată din 07 mai 2014 pdf
41 2014-05-07 H O T Ă R Â R E privind modificarea actului constitutiv şi a statutului Asociaţiei Intercomunitare Zona Nord – Vest pdf
42 2014-05-30 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 07 mai 2014 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 30 mai 2014 pdf
43 2014-05-30 H O T Ă R Â R E privind aprobarea execuţiei bugetului Oraşului Valea lui Mihai, pe secţiunea de funcţionare şi pe secţiunea de dezvoltare pe trimestrul I. 2014 pdf
44 2014-05-30 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2014 pdf
45 2014-05-30 H O T Ă R Â R E privind revocarea pct. 9 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai nr.49/2006, a pct.7, 13 şi 14 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai nr.20/2008, a pct. 1 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai nr.66/2008, a pct. 3 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai nr.70/2009 şi a pct.2 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai nr.38/2011 pdf
46 2014-05-30 H O T Ă R Â R E privind aprobarea componenţei Comisiei de sistematizare a circulaţiei rutiere şi pietonale în oraşul Valea lui Mihai şi a regulamentului de funcţionare a acestuia pdf
47 2014-05-30 H O T Ă R Â R E privind constituirea GRUPULUI DE INIŢIATIVĂ LOCALĂ, înfiinţarea la nivelul oraşului Valea lui Mihai a GRUPULUI DE LUCRU LOCAL pentru problemele romilor şi validarea PLANULUI LOCAL DE ACŢIUNI PRIVIND INCLUZIUNEA MINORITĂŢILOR ROME din oraşul Valea lui Mihai, pe perioada 2014-2020 pdf
48 2014-06-25 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 30 mai 2014 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 25 iunie 2014 pdf
49 2014-06-25 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Metodologiei de refacere a infrastructurii domeniului public şi/sau privat al Oraşului Valea lui Mihai pdf
50 2014-06-25 H O T Ă R Â R E privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică, a unui spaţiu cu destinaţia birou, aparţinând domeniului public al oraşului Valea lui Mihai pdf
51 2014-06-25 H O T Ă R Â R E privind introducerea în domeniul public al Oraşului Valea lui Mihai a imobilului – teren cu construcţii – situat în oraşul Valea lui Mihai, str. Ady Endre nr.21 pdf
52 2014-06-25 H O T Ă R Â R E privind scoaterea din domeniul public al oraşului Valea lui Mihai, a imobilului – teren cu construcţii, cu nr. cad. 51514 pdf
53 2014-06-25 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unui contract de închiriere locuinţă socială şi repartizarea unei locuinţe sociale pdf
54 2014-06-25 H O T Ă R Â R E privind rezilierea şi prelungirea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L. şi repartizarea unei locuinţe A.N.L. pdf
55 2014-06-25 H O T Ă R Â R E privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai pdf
56 2014-07-30 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 25 iunie 2014 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 30 iulie 2014 pdf
57 2014-07-30 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului oraşului Valea lui Mihai, pe anul 2014 pdf
58 2014-07-30 H O T Ă R Â R E privind utilizarea din excedentul bugetar al anului 2013 a sumei de 94.290,64 lei, pentru acoperirea definitivă a secţiunii de funcţionare pdf
59 2014-07-30 H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor tehnico–economici în vederea realizării investiţiei: „Colector canalizare ape uzate menajere str. Morii, oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor” pdf
60 2014-07-30 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unor contracte de închiriere locuinţă socială şi repartizarea unei locuinţe sociale pdf
61 2014-07-30 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unui contract de închiriere locuinţă tip A.N.L. pdf
62 2014-08-29 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 30 iulie 2014 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 29 august 2014 pdf
63 2014-08-29 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2014 pdf
64 2014-08-29 H O T Ă R Â R E privind aprobarea execuţiei bugetului oraşului Valea lui Mihai, pe secţiunea de funcţionare şi pe secţiunea de dezvoltare, aferentă trimestrului II 2014 pdf
65 2014-08-29 H O T Ă R Â R E privind aprobarea cumpărării unor imobile - teren situate în intravilanul oraşului Valea lui Mihai pdf
66 2014-08-29 H O T Ă R Â R E privind vânzarea unui imobil – teren cu construcţii, proprietate privată a oraşului Valea lui Mihai pdf
67 2014-08-29 H O T Ă R Â R E privind atribuirea în folosinţă gratuită, pe durata existentei construcţiilor, a terenului cu nr. cad 372 pentru construirea unei locuinţe proprietate personală pdf
68 2014-08-29 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal: „Modificare U.T.R. nr.1 – reglementarea zonelor mixte oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor” pdf
69 2014-08-29 H O T Ă R Â R E privind aprobarea listei de soluţionare a cererilor de locuinţe şi stabilirea ordinii de prioritate pentru repartizarea locuinţelor pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii în oraşul Valea lui Mihai, str.Hunyadi János pdf
70 2014-09-17 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 29 august 2014 şi a Ordinii de zi a şedinţei extraordinare din 17 septembrie 2014 pdf
71 2014-09-17 H O T Ă R Â R E privind participarea oraşului Valea lui Mihai la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional – programul Rabla 2014” şi achiziţionarea unui autoturism nou de către oraşul Valea lui Mihai pdf
72 2014-09-17 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2014 pdf
73 2014-09-29 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 17 septembrie 2014 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 29 septembrie 2014 pdf
75 2014-09-29 H O T Ă R Â R E privind aprobarea plăţii debitului către creditoarea CENTRAL-FAKTOR Z.R.T. şi renunţarea la judecată de către oraşul Valea lui Mihai în dos. Civil nr.11347/271/2014 aflat pe rolul Judecătoriei Oradea pdf
76 2014-09-29 H O T Ă R Â R E privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai în Consiliul de administraţie şi în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei al unităţilor şcolare din oraşul Valea lui Mihai pdf
77 2014-09-29 H O T Ă R Â R E privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai, nr.51/2012 pdf
78 2014-09-29 H O T Ă R Â R E privind rezilierea unor contracte de închiriere locuinţe sociale şi repartizarea acestora pdf
79 2014-09-29 H O T Ă R Â R E privind rezilierea unor contracte de închiriere locuinţe A.N.L. şi repartizarea acestora pdf
80 2014-09-29 H O T Ă R Â R E privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai pdf
74 2014-09-29 H O T Ă R Â R E privind atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect „Modernizare str. Morii, Orașul Valea lui Mihai, judeţul Bihor” pdf
81 2014-10-29 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 29 septembrie 2014 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 29 octombrie 2014 pdf
82 2014-10-29 H O T Ă R Â R E privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local a domnului Gnandt János înainte de expirarea duratei normale a acestuia pdf
83 2014-10-29 H O T Ă R Â R E privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local a domnului Kiss Emeric înainte de expirarea duratei normale a acestuia pdf
84 2014-10-29 H O T Ă R Â R E privind introducerea în domeniul public al Oraşului Valea lui Mihai a imobilului – teren înscris în CF nr.51630 – Valea lui Mihai, nr. top.3513/13, în suprafaţă de 937 mp pdf
85 2014-10-29 H O T Ă R Â R E privind aprobarea execuţiei bugetului oraşului Valea lui Mihai, pe secţiunea de funcţionare şi pe secţiunea de dezvoltare, aferentă trimestrului III 2014 pdf
86 2014-10-29 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2014 pdf
87 2014-10-29 H O T Ă R Â R E privind darea în administrare, Şcolii Gimnaziale „Zelk Zoltan” – Valea lui Mihai, a imobilului situat în oraşul Valea lui Mihai, strada Ady Endre nr.21/A pdf
88 2014-10-29 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unor contracte de închiriere locuinţă socială. pdf
89 2014-10-29 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unor contracte de închiriere locuință tip A.N.L., rezilierea unor contracte de închiriere locuință tip A.N.L. şi repartizarea unei locuinţe tip A.N.L. pdf
90 2014-11-12 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 29 octombrie 2014 şi a Ordinii de zi a şedinţei extraordinare din 12 noiembrie 2014 pdf
91 2014-11-12 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2014 pdf
92 2014-11-12 H O T Ă R Â R E privind cumpărarea imobilului – teren intravilan, cu nr. cad. 906, înscris în CF nr.51541 – Valea lui Mihai, situat în oraşul Valea lui Mihai, str. Bathori Istvan pdf
93 2014-11-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 12 noiembrie 2014 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 28 noiembrie 2014 pdf
94 2014-11-28 H O T Ă R Â R E privind validarea mandatului de consilier local al d-lui MARIAN ALEXANDRU pdf
95 2014-11-28 H O T Ă R Â R E privind validarea mandatului de consilier local al d-lui BOROS IOSIF pdf
96 2014-11-28 H O T Ă R Â R E privind modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii nr.4392/2013 privind concesionarea activităţii de sortare a deşeurilor municipale şi de compostare a deşeurilor biodegradabile în oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor pdf
97 2014-11-28 H O T Ă R Â R E privind modificarea şi completarea Contractului de prestări servicii nr.425/2000 încheiat între oraşul Valea lui Mihai şi S.C. BIO FLORISAL S.R.L. – Carei pdf
98 2014-11-28 H O T Ă R Â R E privind instituirea taxelor speciale de salubrizare pdf
99 2014-11-28 H O T Ă R Â R E pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind acordarea de tichete sociale în valoare de 100 lei, în vederea achiziţionării de alimente şi medicamente pentru persoanele vârstnice din oraşul Valea lui Mihai pdf
100 2014-11-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea prelungirii Contractelor de închiriere spaţii şi a Contractului de comodat încheiate cu Biserica Reformată – Valea lui Mihai pdf
101 2014-11-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr.2995/2012, pentru imobilul situat în Valea lui Mihai, str. Kazinczy Ferenc nr. 3 pdf
103 2014-11-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici în vederea realizării investiţiei „Staţia de pompare SP1, oraş Valea lui Mihai” pdf
102 2014-11-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Contractul de lucrări nr. 4478/13 decembrie 2013 pdf
104 2014-11-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2015 o locuinţă socială pdf
105 2014-11-28 H O T Ă R Â R E privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al oraşului Valea lui Mihai şi a Regulamentului Local de Urbanism, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai, nr.6/26 februarie 2002 pdf
106 2014-12-11 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 28 noiembrie 2014 şi a Ordinii de zi a şedinţei de îndată din 11 decembrie 2014 pdf
107 2014-12-11 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Studiului de oportunitate prevăzut de Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, și participarea la capitalul social al Societății APĂ CANAL BORȘ S.A. pdf
107 anexa1 2014-12-11 STUDIU DE OPORTUNITATE privind organizarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în modalitatea gestiunii delegate, la nivelul unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Nord-Vest în vederea gestionării în comun prin intermediul unui operator regional pdf
108 2014-12-11 H O T Ă R Â R E privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai nr.30/2014 pentru aprobarea Proiectului, a cheltuielilor legate de proiect şi a Acordului de parteneriat între oraşul Valea lui Mihai şi Colegiul Agricol nr.1 – Valea lui Mihai, pentru proiectul „Lucrări de construcţii la Grupul Şcolar Agricol Valea lui Mihai” pdf
109 2014-12-11 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2014 pdf
110 2014-12-30 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 11 decembrie 2014 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 30 decembrie 2014 pdf
111 2014-12-30 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal: „Reabilitare drumuri şi străzi în oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor” pdf
112 2014-12-30 H O T Ă R Â R E privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai pdf

Határozatok - 2013

Sorszám Dátum Leírás Letöltés
1 2013-01-14 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din 19 decembrie 2012 şi a Ordinii de zi a şedinţei extraordinare din 14 ianuarie 2013 pdf
2 2013-01-14 H O T Ă R Â R E privind aprobarea execuţiei bugetului oraşului Valea lui Mihai, pe secţiunea de funcţionare şi pe secţiunea de dezvoltare aferent trimestrului IV. 2012 pdf
3 2013-01-14 H O T Ă R Â R E privind reorganizarea Serviciului de alimentare cu apă al Oraşului Valea lui Mihai, aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a Caietului de sarcini, aprobarea formei de gestiune a serviciului de alimentare cu apă al Oraşului Valea lui Mihai, darea în administrare a serviciului de alimentare cu apă şi a infrastructurii tehnico – edilitare aferente acestuia pdf
4 2013-01-14 H O T Ă R Â R E privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale începând cu anul fiscal 2013 pdf
5 2013-01-30 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 14 ianuarie 2013 şi a Ordinii de zi a şedinţei din 30 ianuarie 2013 pdf
6 2013-01-30 H O T Ă R Â R E privind aprobarea şi respingerea unor cereri de scutire de plata impozitelor şi taxelor locale pe anul 2013 pdf
7 2013-01-30 H O T Ă R Â R E privind stabilirea zonelor destinate desfăşurării activităţilor de picnic la nivelul oraşului Valea lui Mihai pdf
8 2013-01-30 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Documentului de poziţie privind implementarea proiectului: „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Bihor”. pdf
9 2013-01-30 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului de lucrări ce vor fi executate în anul 2013 de beneficiarii de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 pdf
10 2013-01-30 H O T Ă R Â R E privind aprobarea structurii reţelei şcolare din oraşul Valea lui Mihai a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru anul şcolar 2013-2014 pdf
11 2013-01-30 H O T Ă R Â R E privind propunerea calificativului evaluării performanţelor profesionale al Secretarului oraşului Valea lui Mihai, pentru anul 2012 pdf
13 2013-02-15 H O T Ă R Â R E privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maxim 1.559.370 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative pdf
12 2013-02-15 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din 30 ianuarie 2013 şi a Ordinii de zi a şedinţei extraordinare din 15 februarie 2013 pdf
14 2013-02-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 15 februarie 2013 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 27 februarie 2013 pdf
15 2013-02-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea listei de soluţionare a cererilor de locuinţe şi stabilirea ordinii de prioritate pentru repartizarea locuinţelor pentru tineri. construite prin programul ANL destinate închirierii în oraşul Valea lui Mihai. strada Iancu de Hunedoara (Hunyadi Janos) pdf
16 2013-02-27 H O T Ă R Â R E privind repartizarea a două locuinţe sociale pdf
17 2013-02-27 H O T Ă R Â R E privind închirierea unui spaţiu cu altă destinaţie decât locuinţă, pentru sediu al Biroului Parlamentar din oraşul Valea lui Mihai pdf
18 2013-02-27 H O T Ă R Â R E privind reglementarea asigurării de servicii de sonorizare cu echipamentele din dotarea Casei de Cultură „Bartok Bela” - Valea lui Mihai pdf
19 2013-02-27 H O T Ă R Â R E privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei de Cultură „Bartok Bela” - Valea lui Mihai pdf
20 2013-02-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea proiectului tehnic „Reabilitare drumuri şi străzi în oraşul Valea lui Mihai, judeţul bihor, realizat în cadrul proiectului „Elaborare de studii tehnice si planuri pentru construirea unui drum transfrontalier Peneszlek - Curtuişeni -¬ Valea lui Mihai pdf
21 2013-02-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea racordării drumurilor din comuna Curtuişeni cu cele din oraşul Valea lui Mihai, conform proiectului tehnic „Reabilitare drumuri şi străzi în oraşul Valea lui Mihai, Judeţul Bihor”, realizat în cadrul proiectului „Elaborare de studii tehnice si planuri pentru construirea unui drum transfrontalier Peneszlek – Curtuişeni - Valea lui Mihai” pdf
22 2013-02-27 H O T Ă R Â R E privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu cu altă destinaţie decât locuinţă, pentru sedii organizaţii neguvernamentale din oraşul Valea lui Mihai pdf
23 2013-02-27 H O T Ă R Â R E privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai pdf
24 2013-03-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 27 februarie 2013 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 27 martie 2013 pdf
25 2013-03-27 H O T Ă R Â R E privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai nr.26/26 septembrie 2012 pdf
26 2013-03-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea limitei intravilanului pentru noul P.U.G. al oraşului Valea lui Mihai pdf
27 2013-03-27 H O T Ă R Â R E privind stabilirea suprafeţelor de pajişti permanente (păşune) pentru care oraşul Valea lui Mihai depune cerere de sprijin pe suprafaţă în campania 2013 la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.) – Centrul judeţean Bihor pdf
28 2013-03-27 H O T Ă R Â R E privind organizarea păşunatului animalelor pe păşunile proprietatea oraşului Valea lui Mihai şi stabilirea taxelor de păşunat începând cu anul 2013 pdf
29 2013-03-27 H O T Ă R Â R E privind desemnarea d-nei Todor Maria – secretar al Oraşului Valea lui Mihai, în calitate de coordonator al S.P.C.L.E.P. al Oraşului Valea lui Mihai pdf
30 2013-03-27 H O T Ă R Â R E privind constituirea Comisiei Comunitare Consultative în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului – Valea lui Mihai şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia pdf
31 2013-03-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea unui schimb de locuinţe tip A.N.L. şi repartizarea locuinţei eliberate pdf
32 2013-03-27 H O T Ă R Â R E privind rezilierea unui contract de închiriere locuinţă socială şi repartizarea acesteia pdf
33 2013-04-05 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din 30 ianuarie 2013 şi a Ordinii de zi a şedinţei extraordinare din 15 februarie 2013 pdf
35 2013-04-05 H O T Ă R Â R E privind introducerea în domeniul public al Oraşului Valea lui Mihai a unui drum de acces pdf
39 2013-04-24 H O T Ă R Â R E privind vânzarea unui imobil – teren cu construcţii din domeniul privat al oraşului Valea lui Mihai pdf
40 2013-04-24 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului oraşului Valea lui Mihai pdf
41 2013-04-24 H O T Ă R Â R E privind rezilierea unui contract de închiriere locuinţă tip A.N.L. şi repartizarea acesteia pdf
38 2013-04-24 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Oraşul Valea lui Mihai şi Asociaţia „PRO VALEA LUI MIHAI – ÉRMIHÁLYFALVÁÉRT EGYESÜLET” în vederea organizării Festivalului „Zilele Salcâmului în Floare” – ediţia XXI pdf
37 2013-04-24 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Programului-cadru al Festivalului „Zilele Salcâmului în Floare” – ediţia XXI, 2013 şi a altor măsuri organizatorice pdf
36 2013-04-24 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 05 aprilie 2013 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 24 aprilie 2013 pdf
34 2013-04-05 H O T Ă R Â R E privind aprobarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2013 pdf
42 2013-05-29 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 24 aprilie 2013 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 29 mai 2013 pdf
43 2013-05-29 H O T Ă R Â R E privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului oraşului Valea lui Mihai, aferent anului 2012 pdf
44 2013-05-29 H O T Ă R Â R E privind aprobarea execuţiei bugetului Oraşului Valea lui Mihai, pe secţiunea de funcţionare şi pe secţiunea de dezvoltare, pe trimestrul I. 2013 pdf
45 2013-05-29 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Actului adiţional nr. 2 la contractul nr. 2140/23 mai 2007 pdf
46 2013-05-29 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Actului adiţional nr. 7 la Contractul nr. 4162/05 noiembrie 2007 pdf
47 2013-05-29 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Actului adiţional nr. 5 la contractul nr. 2049/15 mai 2008 pdf
48 2013-05-29 H O T Ă R Â R E privind aprobarea depozitării deşeurilor generate şi colectate pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Marghita, la depozitul de deşeuri din Oraşul Valea lui Mihai pdf
49 2013-05-29 H O T Ă R Â R E privind aprobarea unor schimburi de locuinţe tip ANL şi repartizarea locuinţelor pentru tineri, construite prin programul A.N.L., destinate închirierii în oraşul Valea lui Mihai, str. Iancu de Hunedoara (Hunyadi Janos) pdf
50 2013-05-29 H O T Ă R Â R E privind rezilierea unui contract de închiriere locuinţă socială şi repartizarea acesteia. pdf
51 2013-05-29 H O T Ă R Â R E privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai pdf
52 2013-06-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 29 mai 2013 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 28 iunie 2013 pdf
53 2013-06-28 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2013 pdf
54 2013-06-28 H O T Ă R Â R Eprivind vânzarea unui imobil – teren cu construcţii din domeniul privat al oraşului Valea lui Mihai pdf
55 2013-06-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal: „Modificare U.T.R. nr.1, 2, 11 în oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor” pdf
56 2013-06-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal: „Hala atelier service utilaje agricole şi împrejmuire pe teren cu nr. cad.51189 – oraşul Valea lui Mihai” beneficiar S.C. MEWI IMPORT EXPORT AGRAR INDUSTRIETECHNIK S.R.L. – Timişoara pdf
58 2013-07-31 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2013 pdf
59 2013-07-31 H O T Ă R Â R E privind aprobarea execuţiei bugetului Oraşului Valea lui Mihai, pe secţiunea de funcţionare şi pe secţiunea de dezvoltare, pe trimestrul II. 2013 pdf
60 2013-07-31 H O T Ă R Â R E privind prelungirea contractului de închiriere pentru sedii de partide pdf
61 2013-07-31 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului oraşului Valea lui Mihai pdf
62 2013-07-31 H O T Ă R Â R E privind aprobarea listei de soluţionare a cererilor de locuinţe şi stabilirea ordinii de prioritate pentru repartizarea locuinţelor pentru tineri. construite prin programul ANL destinate închirierii în oraşul Valea lui Mihai, strada Iancu de Hunedoara (Hunyadi Janos) pdf
63 2013-07-31 H O T Ă R Â R E privind rezilierea unui contract de închiriere locuinţă socială şi repartizarea a două locuinţe pdf
64 2013-07-31 H O T Ă R Â R E privind emiterea acordului prealabil referitor la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin înfiinţarea unui centru de permanenţă în oraşul Valea lui Mihai pdf
57 2013-07-31 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 28 iunie 2013 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 31 iulie 2013 pdf
71 2013-09-12 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 28 august 2013 şi a Ordinii de zi a şedinţei extraordinare din 12 septembrie 2013 pdf
72 2013-09-12 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2013 pdf
73 2013-09-12 H O T Ă R Â R E privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu în care să funcţioneze Centrul de incluziune socială pentru persoane cu dizabilităţi pdf
65 2013-08-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 31 iulie 2013 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 28 august 2013 pdf
66 2013-08-28 H O T Ă R Â R E pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai, nr.48/29 mai 2013, privind aprobarea depozitării deşeurilor generate şi colectate pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Marghita, la depozitul de deşeuri din oraşul Valea lui Mihai pdf
67 2013-08-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal: „Hale industriale pentru producţie nr. cad.50033 – oraşul Valea lui Mihai, str. Fabricii nr.1” beneficiar S.C. FINPROJECT ROMÂNIA S.R.L pdf
68 2013-08-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea unor schimburi de locuinţe tip ANL, rezilierea unor contracte de închiriere locuinţe tip A.N.L. şi repartizarea locuinţelor pentru tineri, construite prin programul A.N.L. destinate închirierii în oraşul Valea lui Mihai, str. Iancu de Hunedoara (Hunyadi Janos) pdf
69 2013-08-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea rezilierii Contractului de închiriere a imobilului situat în Valea lui Mihai str. Marton Aron nr.36 în care funcţionează clasele primare ale Şcolii Gimnaziale „Zelk Zoltan” – Valea lui Mihai şi încheierii unui Contract de comodat având ca obiect acelaşi imobil pdf
70 2013-08-28 H O T Ă R Â R E privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai pdf
67 anexa 2013-08-28 Anexa hotarare 67 din 28.08.2013 pdf
74 2013-09-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 12 septembrie 2013 şi a Ordinii de zi a şedinţei extraordinare din 27 septembrie 2013 pdf
75 2013-09-27 H O T Ă R Â R E privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai, nr.48/2013, privind aprobarea depozitării deşeurilor generate şi colectate pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Marghita, la depozitul de deşeuri din oraşul Valea lui Mihai pdf
76 2013-09-27 H O T Ă R Â R E privind instituirea normelor de bună gospodărire în oraşul Valea lui Mihai pdf
77 2013-09-27 H O T Ă R Â R E privind vânzarea unui imobil – teren cu construcţii din domeniul privat al oraşului Valea lui Mihai pdf
78 2013-09-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Programului – cadru al Târgului de toamnă „Bătutul Nucilor” - ediţia 2013 pdf
79 2013-09-27 H O T Ă R Â R E privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai în Consiliul de administraţie şi în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei al unităţilor şcolare din oraşul Valea lui Mihai pdf
80 2013-09-27 H O T Ă R Â R E privind rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă socială şi repartizarea acestora pdf
81 2013-09-27 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2013 pdf
82 2013-10-30 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 27 septembrie 2013 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 30 octombrie 2013 pdf
83 2013-10-30 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2013 pdf
84 2013-10-30 H O T Ă R Â R E privind aprobarea constituirii numărului cadastral pentru imobilele în suprafaţă totală de 3.811 m2 şi introducerea acestui imobil în domeniul public al oraşului Valea lui Mihai. pdf
85 2013-10-30 H O T Ă R Â R E privind transmiterea în folosinţă gratuită Asociaţiei „PRO VALEA LUI MIHAI – ÉRMIHÁLYFALVÁÉRT EGYESÜLET”, a drumului public situat în oraşul Valea lui Mihai, strada Morii, în vederea reabilitării acestuia pdf
86 2013-10-30 H O T Ă R Â R E privind aprobarea listei de soluţionare a cererilor de locuinţe şi stabilirea ordinii de prioritate pentru repartizarea locuinţelor pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii în oraşul Valea lui Mihai, str. Iancu de Hunedoara (Hunyadi János) pdf
87 2013-10-30 H O T Ă R Â R E privind rezilierea şi repartizarea unei locuinţe tip A.N.L. pdf
88 2013-11-20 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 30 octombrie 2013 şi a Ordinii de zi a şedinţei de îndată din 20 noiembrie 2013 pdf
89 2013-11-20 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2013 pdf
98 2013-12-18 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 29 noiembrie 2013 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 18 decembrie 2013 pdf
99 2013-12-18 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2013 pdf
100 2013-12-18 H O T Ă R Â R E privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale începând cu anul fiscal 2014 pdf
101 2013-12-18 H O T Ă R Â R E privind reorganizarea activităţii Creşă şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Creşei Valea lui Mihai pdf
102 2013-12-18 H O T Ă R Â R E privind prelungirea contractelor de închiriere locuinţe pentru tineri construite prin programul A.N.L. destinate închirierii în oraşul Valea lui Mihai pdf
90 2013-11-29 H O T Ă R Â R E privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai pdf
91 2013-11-29 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 20 noiembrie 2013 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 29 noiembrie 2013 pdf
92 2013-11-29 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2013 pdf
93 2013-11-29 H O T Ă R Â R E privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al oraşului Valea lui Mihai, pe secţiunea de funcţionare şi pe secţiunea de dezvoltare, aferent trimestrului III 2013 pdf
94 2013-11-29 H O T Ă R Â R E privind recalcularea chiriei pentru locuinţele realizate prin Programul de construire de locuinţe pentru tineret destinate închirierii, ai căror titulari de contract au împlinit vârsta de 35 de ani pdf
95 2013-11-29 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă pdf
96 2013-11-29 H O T Ă R Â R E privind rezilierea unor contracte de închiriere locuinţe tip A.N.L. şi repartizarea unor locuinţe tip A.N.L. pdf
97 2013-11-29 H O T Ă R Â R E privind prelungirea contractelor de închiriere pentru locuinţele sociale situate în oraşul Valea lui Mihai, str. HJunyadi Janos bl. Z.2 şi a locuinţei sociale din Valea lui Mihai, str. Munkacsi Mihaly nr.22 ap.1 pdf

Határozatok - 2012

Sorszám Dátum Leírás Letöltés
9 2012-01-24 H O T A R A R E privind aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare din 10 ianuarie 2012 si a Ordinii de zi a sedintei ordinare din 24 ianuarie 2012 pdf
8 2012-01-24 H O T A R A R E privind aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare din 10 ianuarie 2012 si a Ordinii de zi a sedintei ordinare din 24 ianuarie 2012 pdf
7 2012-01-24 H O T A R A R E privind aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare din 10 ianuarie 2012 si a Ordinii de zi a sedintei ordinare din 24 ianuarie 2012 pdf
6 2012-01-24 H O T A R A R E privind aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare din 10 ianuarie 2012 si a Ordinii de zi a sedintei ordinare din 24 ianuarie 2012 pdf
5 2012-01-24 H O T A R A R E privind aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare din 10 ianuarie 2012 si a Ordinii de zi a sedintei ordinare din 24 ianuarie 2012 pdf
4 2012-01-24 H O T A R A R E privind aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare din 10 ianuarie 2012 si a Ordinii de zi a sedintei ordinare din 24 ianuarie 2012 pdf
3 2012-01-10 H O T A R A R E privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din 20 decembrie 2011 si a Ordinii de zi a sedintei extraordinare din 10 ianuarie 2012 pdf
2 2012-01-10 H O T A R A R E privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din 20 decembrie 2011 si a Ordinii de zi a sedintei extraordinare din 10 ianuarie 2012 pdf
1 2012-01-10 H O T A R A R E privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din 20 decembrie 2011 si a Ordinii de zi a sedintei extraordinare din 10 ianuarie 2012 pdf
10 2012-02-16 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din 24 ianuarie 2012 și a Ordinii de zi a ședinței extraordinare din 16 februarie 2012 pdf
11 2012-02-16 H O T Ă R Â R E privind participarea orașului Valea lui Mihai la proiectul „Să învățăm unii de la alții” în cadrul Programului de Învățare pe Tot Parcursul Vieții (L.L.P.) 2012 componenta Comenius: Parteneriate Comenius Regio pdf
12 2012-02-16 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din 16 februarie 2012 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 28 februarie 2012 pdf
13 2012-02-16 H O T Ă R Â R E privind validarea mandatului de consilier local al d-lui Hegedüs Attila pdf
14 2012-02-16 H O T Ă R Â R E privind propunerea calificativului evaluării performanţelor profesionale al Secretarului oraşului Valea lui Mihai, pentru anul 2011 pdf
15 2012-02-16 H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentaţiei pentru concesionarea prin licitaţie publică a imobilului:Clădire cu terasă şi teren, cu destinaţia: Ştrand termal situat în oraşul Valea lui Mihai, strada Ştrandului nr.1, judeţul Bihor pdf
16 2012-02-16 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea concesionării terenurilor în suprafaţă totală de 17,90 ha având categoria de folosinţă păşune pdf
17 2012-02-16 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal: Modificare reglementări din U.T.R. 3 – Valea lui Mihai, judeţul Bihor pdf
18 2012-02-16 H O T Ă R Â R E privind aprobarea transmiterii dreptului de superficie asupra terenului în suprafaţă de 1 mp, înscris în C.F. nr.50058 – Valea lui Mihai, nr. top 1043, asupra terenului în suprafaţă de 1 mp nr. top. 123 şi asupra terenului în suprafaţă de 1 mp nr. top. 5/123 , proprietate publică a oraşului Valea lui Mihai precum şi constituirea unui drept de uz şi servitute de trecere în favoarea S. C. E.ON GAZ DISTRIBUŢIE S.A, conform Legii gazelor nr.351/2004 pdf
19 2012-02-16 H O T Ă R Â R E privind stabilirea domeniilor şi locurilor pentru prestarea de către contravenienţi a muncii în folosul comunităţii pdf
20 2012-02-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea listei de soluționare a cererilor de locuințe și stabilirea ordinii de prioritate pentru repartizarea locuințelor pentru tineri. construite prin programul ANL destinate închirierii în orașul Valea lui Mihai. strada Iancu de Hunedoara (Hunyadi Janos) pdf
21 2012-02-28 H O T Ă R Â R E privind rezilierea unui contract de închiriere locuinţă tip ANL şi repartizarea unor locuinţe tip A.N.L. pdf
30 2012-03-20 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea concesionării terenului în cota de 47600/300.000 m2 din nr. cad. 397, înscris în CF 51020 - Valea lui Mihai - proprietate privată a oraşului Valea lui Mihai pdf
41 2012-04-24 H O T Ă R Â R E privind însuşirea variantei finale a proiectului stemei şi aprobarea modelului de drapel ale oraşului Valea lui Mihai, judeţul Bihor pdf
22 2012-02-28 H O T Ă R Â R E privind rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă socială şi repartizarea unei locuinţe sociale, precum şi prelungirea unui contract de închiriere locuinţă socială pdf
23 2012-02-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea participării oraşului Valea lui Mihai la Proiectul „LITERATUS” – Crearea bazei de cunoştinţă comună Orosháza - Valea lui Mihai ( „LITERATUS” –Orosháza – Érmihályfalva Közös tudásbázis kialakítása) în cadrul Programului de cooperare transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013 pdf
24 2012-03-20 H O T Ă R Â R E privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai pdf
25 2012-03-20 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din 28 februarie 2012 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 20 martie 2012 pdf
26 2012-03-20 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2012 pdf
27 2012-03-20 H O T Ă R Â R E privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenurilor având categoria de folosinţă păşuni, în suprafaţă totală de 202,37 ha din domeniul public şi privat al oraşului Valea lui Mihai şi a documentaţiei de atribuire a contractului de concesiune http://www.ermihalyfalva.ro/localcouncil/download/
31 2012-04-24 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din 20 martie 2012 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 24 aprilie 2012 pdf
28 2012-03-20 H O T Ă R Â R E privind prelungirea Contract de închiriere nr. 2634/2002 a unui imobil cu altă destinaţie decât locuinţă pdf
29 2012-03-20 H O T Ă R Â R E privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai nr. 75/2011 pdf
32 2012-04-24 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului oraşului Valea lui Mihai pe anul 2012 pdf
33 2012-04-24 H O T Ă R Â R E privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului oraşului Valea lui Mihai, aferent anului 2011 pdf
34 2012-04-24 H O T Ă R Â R E privind aprobarea execuţiei bugetului oraşului Valea lui Mihai, pe secţiunea de funcţionare şi pe secţiunea de dezvoltare, pe trimestrul I. 2012 pdf
35 2012-04-24 H O T Ă R Â R E privind aprobarea şi respingerea unor cereri de scutire de plata impozitelor şi taxelor locale pe anul 2012 pdf
36 2012-04-24 H O T Ă R Â R E privind privind concesionarea prin licitaţie publică a terenului în cota de 47.600/300.000 m2 din nr. Cad. 397, înscris în CF nr.51020 - proprietate privată a oraşului Valea lui Mihai şi a documentaţiei de atribuire a contractului de concesiune pdf
37 2012-04-24 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Programului-cadru al Festivalului “Zilele Salcâmului în Floare”2012 – ediţia a XX precum şi altor măsuri de organizare a Festivalului pdf
38 2012-04-24 H O T Ă R Â R E privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2012 o locuinţă socială pdf
39 2012-04-24 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unui contract de închiriere locuinţă socială, rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă socială şi repartizarea a două locuinţe sociale pdf
40 2012-04-24 H O T Ă R Â R E privind rezilierea unui contract de închiriere locuinţă tip ANL şi repartizarea acestora pdf
42 2012-05-14 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din 24 aprilie 2012 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 14 mai 2012 pdf
43 2012-05-14 H O T Ă R Â R E privind constatarea încetării mandatului unor consilieri locali pdf
44 2012-05-14 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2012 pdf
45 2012-05-14 H O T Ă R Â R E privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai, nr.23/2012 pdf
46 2012-05-29 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din 14 mai 2012 şi a Ordinii de zi a şedinţei extraordinare din 29 mai 2012 pdf
47 2012-05-29 H O T Ă R Â R E privind interzicerea circulaţiei vehiculelor pe str. Ştrandului din oraşul Valea lui Mihai, în data de 03 iunie 2012, între orele 10,00 – 23,00 pdf
1 2012-06-26 H O T Ă R Â R E privind alegerea Comisiei de validare pdf
2 2012-06-26 H O T Ă R Â R E privind validarea mandatelor consilierilor aleşi la alegerile locale din 10 iunie 2012, ce compun Consiliul local al oraşului Valea lui Mihai pdf
3 2012-06-26 H O T Ă R Â R E privind constituirea Consiliului local al oraşului Valea lui Mihai pdf
4 2012-06-26 H O T Ă R Â R E privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local pdf
5 2012-06-26 H O T Ă R Â R E privind alegerea viceprimarului pdf
6 2012-06-26 H O T Ă R Â R E privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai pdf
7 2012-07-11 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 26 iunie 2012 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 11 iulie 2012 pdf
8 2012-07-11 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2012 pdf
9 2012-07-11 H O T Ă R Â R E privind aprobarea execuţiei bugetului local al Oraşului Valea lui Mihai, pe secţiunea de funcţionare şi pe secţiunea de dezvoltare, pe anul 2012 – trimestrul II pdf
10 2012-07-11 H O T Ă R Â R E privind atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect: „Prestarea serviciului de pază a obiectivului: staţia de sortare şi compostare a deşeurilor” pdf
11 2012-07-11 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai pdf
12 2012-07-11 H O T Ă R Â R E privind aprobarea unor măsuri pentru asigurarea conducerii interimare a Centrului de asistenţă medico-socială – Valea lui Mihai pdf
14 2012-08-29 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului oraşului Valea lui Mihai pe anul 2012 pdf
13 2012-08-29 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 11 iulie 2012 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 29 august 2012 pdf
15 2012-08-29 H O T Ă R Â R E privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai nr.36/2012 privind concesionarea prin licitaţie publică a terenului în cota de 47.600/300.000 m2 din nr. cad. 397, înscris în CF nr.51020 - proprietate privată a oraşului Valea lui Mihai şi a documentaţiei de atribuire a contractului de concesiune pdf
16 2012-08-29 H O T Ă R Â R E privind închirierea unui spaţiu cu altă destinaţie decât locuinţă, pentru sediu al Partidului Popular Maghiar din Transilvania (E.M.N.P.- P.P.M.T.) - filiala Valea lui Mihai pdf
17 2012-08-29 H O T Ă R Â R E privind aprobarea structurii reţelei şcolare din oraşul Valea lui Mihai a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru anul şcolar 2012-2013 pdf
18 2012-08-29 H O T Ă R Â R E privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere pentru imobilul situat în Valea lui Mihai str. Marton Aron nr.36 şi aprobarea încheierii unui contract de închiriere şi a chiriei aferente pentru imobilul situat în Valea lui Mihai, str. Kazinczy Ferenc nr.3 în care funcţionează clasele primare ale Şcolii Gimnaziale „Zelk Zoltan” – Valea lui Mihai pdf
19 2012-09-19 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 29 august 2012 şi a Ordinii de zi a şedinţei extraordinare din 19 septembrie 2012 pdf
20 2012-09-19 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare şi a delegării prin concesionare a activităţii de sortare a deşeurilor municipale şi compostarea deşeurilor biodegradabile în oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor pdf
21 2012-09-19 H O T Ă R Â R E privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai în Consiliul de administraţie al unităţilor şcolare din oraşul Valea lui Mihai pdf
22 2012-09-19 H O T Ă R Â R E privind numirea domnului Csüri József în funcţia temporar vacantă de director al Centrului de asistenţă medico-socială Valea lui Mihai pdf
23 2012-09-26 H O T Ă R Â R E privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai pdf
24 2012-09-26 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 19 septembrie 2012 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 26 septembrie 2012 pdf
25 2012-09-26 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului oraşului Valea lui Mihai pe anul 2012 pdf
26 2012-09-26 H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentaţiei de atribuire a contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a activităţii de sortare a deşeurilor municipale şi de compostare a deşeurilor biodegradabile în oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor pdf
27 2012-09-26 H O T Ă R Â R E privind înfiinţarea Societăţii Comerciale de interes public VALSALUB S.R.L. pdf
28 2012-09-26 H O T Ă R Â R E privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai, nr.42/2010, cu referire la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT GROUP pdf
29 2012-09-26 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal: „Schimbare de destinaţie din locuinţă în spaţii comerciale servicii şi locuire”, amplasament: oraşul Valea lui Mihai str. Marton Aron nr.14/A, judeţul Bihor pdf
30 2012-09-26 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal: „Amplasare sediu firmă”, amplasament: oraşul Valea lui Mihai str. Băncii nr.12/A, judeţul Bihor pdf
31 2012-09-26 H O T Ă R Â R E privind modificarea organigramei Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă pdf
32 2012-09-26 H O T Ă R Â R E privind rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă socială şi repartizarea unor locuinţe sociale, precum şi prelungirea unui contract de închiriere locuinţă socială pdf
33 2012-09-26 H O T Ă R Â R E privind rezilierea unor contracte de închiriere locuinţe tip A.N.L. şi repartizarea acestora pdf
34 2012-09-26 H O T Ă R Â R E privind aprobarea programului – cadru al Târgului de toamnă „Bătutul Nucilor” – ediţia 2012 pdf
33 2012-09-26 H O T Ă R Â R E privind rezilierea unor contracte de închiriere locuinţe tip A.N.L. şi repartizarea acestora pdf
34 2012-09-26 H O T Ă R Â R E privind aprobarea programului – cadru al Târgului de toamnă „Bătutul Nucilor” – ediţia 2012 pdf
35 2012-10-31 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 26 septembrie 2012 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 31 octombrie 2012 pdf
36 2012-10-31 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2012 pdf
37 2012-10-31 H O T Ă R Â R E privind modificarea cuantumului lunar al contribuţiei de întreţinere în Centrul de asistenţă medico-socială Valea lui Mihai, datorată de persoanele asistate sau de susţinătorii legali ai acestora pdf
38 2012-10-31 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Protocolului de cooperare în domeniul ordinii şi siguranţei publice din oraşul Valea lui Mihai, între Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bihor şi oraşul Valea lui Mihai pdf
39 2012-10-31 H O T Ă R Â R E privind darea în folosinţă gratuită către Asociaţia „PENSIONARILOR DIN VALEA LUI MIHAI – SZEPKOR – ERMIHALYFALVI NYUGDIJAS” Egyesulet, a unei părţi din imobilul situat în oraşul Valea lui Mihai, str. Republicii nr.2 pdf
40 2012-10-31 H O T Ă R Â R E privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar din oraşul Valea lui Mihai pdf
41 2012-10-31 H O T Ă R Â R E privind stabilirea unor măsuri de înscriere a datelor în registrul agricol, prin punerea în aplicare a Ordinului nr.95/2010 pdf
42 2012-10-31 H O T Ă R Â R E privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2013 o locuinţă socială pdf
43 2012-10-31 H O T Ă R Â R E privind rezilierea şi repartizarea unor locuinţe tip A.N.L. pdf
44 2012-10-31 H O T Ă R Â R E privind rezilierea unui contract de închiriere locuinţă socială şi repartizarea unor locuinţe sociale, precum şi schimbarea unei locuinţe socială pdf
45 2012-10-31 H O T Ă R Â R E privind acordul pentru promovarea unei Hotărâri de Guvern pentru trecerea fără plată din domeniul public al statului şi administrarea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă – Crişana al Judeţului Bihor, în domeniul public al oraşului Valea lui Mihai şi administrarea Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai, judeţul Bihor a imobilului – teren în cota de 3095/7575 m2 cu construcţii în suprafaţă 291 m2 înscris în CF nr.5404 - Valea lui Mihai, nr. cadastral 51137 pdf
46 2012-11-23 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 31 octombrie 2012 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 23 noiembrie 2012 pdf
47 2012-11-23 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2012 pdf
48 2012-11-23 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Actului adiţional nr. 4 la contractul nr. 2049/15 mai 2008 pdf
49 2012-11-23 H O T Ă R Â R E privind actualizarea componenţei Unităţii Locale pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice – Valea lui Mihai pdf
50 2012-11-23 H O T Ă R Â R E privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai, nr.14/2009 pdf
51 2012-11-23 H O T Ă R Â R E privind numirea comisiei de negociere directă sau licitaţie publică, după caz, în vederea închirierii, respectiv concesionării unor imobile (terenuri+construcţii) din domeniul public, concesionării, închirierii şi vânzării unor bunuri mobile şi imobile din domeniul privat al oraşului Valea lui Mihai, achiziţionării de imobile, active, acţiuni la societăţi comerciale în favoarea oraşului Valea lui Mihai şi negocierii clauzelor contractelor civile în care oraşul Valea lui Mihai este parte pdf
52 2012-11-23 H O T Ă R Â R E privind aprobarea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect ,Achiziţionare de combustibili; motorină Euro Diesel (minim euro 5) şi benzină pentru alimentarea autoturismelor şi utilajelor din dotarea oraşului Valea lui Mihai" pdf
53 2012-11-23 H O T Ă R Â R E privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai pdf
54 2012-12-19 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 23 noiembrie 2012 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 19 decembrie 2012 pdf
55 2012-12-19 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2012 pdf
56 2012-12-19 H O T Ă R Â R E privind majorarea capitalului social şi modificarea Actului constitutiv al Societăţii Comerciale de interes public VALSALUB S.R.L. pdf
57 2012-12-19 H O T Ă R Â R E privind ajustarea preţului de distribuţie a apei potabile în oraşul Valea lui Mihai,prin aplicarea cotei T.V.A. pdf
58 2012-12-19 H O T Ă R Â R E privind rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă tip ANL şi repartizarea unei locuinţe tip ANL pdf
59 2012-12-19 H O T Ă R Â R E privind repartizarea unei locuinţe sociale şi prelungirea unui contract de închiriere locuinţă socială şi a contractului de dare în folosinţă gratuită a locuinţei situată în Valea lui Mihai, str. Republicii f. nr. pdf

Határozatok - 2011

Sorszám Dátum Leírás Letöltés
88 2011-12-20 H O T A R A R E privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al orasului Valea lui Mihai pdf
87 2011-12-20 H O T A R A R E privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al orasului Valea lui Mihai pdf
86 2011-12-20 H O T A R A R E privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al orasului Valea lui Mihai pdf
85 2011-12-20 H O T A R A R E privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al orasului Valea lui Mihai pdf
84 2011-12-20 H O T A R A R E privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al orasului Valea lui Mihai pdf
83 2011-12-20 H O T A R A R E privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al orasului Valea lui Mihai pdf
82 2011-12-20 H O T A R A R E privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al orasului Valea lui Mihai pdf
81 2011-12-20 H O T A R A R E privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al orasului Valea lui Mihai pdf
80 2011-11-22 H O T A R A R E privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din 18 octombrie 2011 si a Ordinii de zi a sedintei ordinare din 22 noiembrie 2011 pdf
79 2011-11-22 H O T A R A R E privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din 18 octombrie 2011 si a Ordinii de zi a sedintei ordinare din 22 noiembrie 2011 pdf
78 2011-11-22 H O T A R A R E privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din 18 octombrie 2011 si a Ordinii de zi a sedintei ordinare din 22 noiembrie 2011 pdf
77 2011-11-22 H O T A R A R E privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din 18 octombrie 2011 si a Ordinii de zi a sedintei ordinare din 22 noiembrie 2011 pdf
76 2011-11-22 H O T A R A R E privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din 18 octombrie 2011 si a Ordinii de zi a sedintei ordinare din 22 noiembrie 2011 pdf
75 2011-11-22 H O T A R A R E privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din 18 octombrie 2011 si a Ordinii de zi a sedintei ordinare din 22 noiembrie 2011 pdf
74 2011-11-22 H O T A R A R E privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din 18 octombrie 2011 si a Ordinii de zi a sedintei ordinare din 22 noiembrie 2011 pdf
73 2011-11-22 H O T A R A R E privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din 18 octombrie 2011 si a Ordinii de zi a sedintei ordinare din 22 noiembrie 2011 pdf
72 2011-11-22 H O T A R A R E privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din 18 octombrie 2011 si a Ordinii de zi a sedintei ordinare din 22 noiembrie 2011 pdf
71 2011-10-18 H O T A R A R E privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din 20 septembrie 2011 si a Ordinii de zi a sedintei ordinare din 18 octombrie 2011 doc
70 2011-10-18 H O T A R A R E privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din 20 septembrie 2011 si a Ordinii de zi a sedintei ordinare din 18 octombrie 2011 doc
69 2011-10-18 H O T A R A R E privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din 20 septembrie 2011 si a Ordinii de zi a sedintei ordinare din 18 octombrie 2011 doc
68 2011-10-18 H O T A R A R E privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din 20 septembrie 2011 si a Ordinii de zi a sedintei ordinare din 18 octombrie 2011 doc
67 2011-10-18 H O T A R A R E privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din 20 septembrie 2011 si a Ordinii de zi a sedintei ordinare din 18 octombrie 2011 doc
66 2011-09-20 H O T A R A R E privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al orasului Valea lui Mihai doc
65 2011-09-20 H O T A R A R E privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al orasului Valea lui Mihai doc
64 2011-09-20 H O T A R A R E privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al orasului Valea lui Mihai doc
63 2011-09-20 H O T A R A R E privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al orasului Valea lui Mihai doc
62 2011-09-20 H O T A R A R E privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al orasului Valea lui Mihai doc
61 2011-09-20 H O T A R A R E privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al orasului Valea lui Mihai doc
60 2011-09-20 H O T A R A R E privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al orasului Valea lui Mihai doc
59 2011-08-30 H O T A R A R E privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al orasului Valea lui Mihai doc
58 2011-08-30 H O T A R A R E privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al orasului Valea lui Mihai doc
57 2011-08-30 H O T A R A R E privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al orasului Valea lui Mihai doc
56 2011-08-30 H O T A R A R E privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al orasului Valea lui Mihai doc
55 2011-08-30 H O T A R A R E privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al orasului Valea lui Mihai doc
54 2011-08-30 H O T A R A R E privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al orasului Valea lui Mihai doc
53 2011-08-30 H O T A R A R E privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al orasului Valea lui Mihai doc
52 2011-08-30 H O T A R A R E privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al orasului Valea lui Mihai doc
51 2011-08-30 H O T A R A R E privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al orasului Valea lui Mihai doc
50 2011-07-19 H O T A R A R E privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din 21 iunie 2011 si a Ordinii de zi a sedintei ordinare din 19 iulie 2011 doc
49 2011-07-19 H O T A R A R E privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din 21 iunie 2011 si a Ordinii de zi a sedintei ordinare din 19 iulie 2011 doc
48 2011-06-21 H O T A R A R E privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din 10 mai 2011 si a Ordinii de zi a sedintei ordinare din 21 iunie 2011 doc
47 2011-06-21 H O T A R A R E privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din 10 mai 2011 si a Ordinii de zi a sedintei ordinare din 21 iunie 2011 doc
46 2011-06-21 H O T A R A R E privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din 10 mai 2011 si a Ordinii de zi a sedintei ordinare din 21 iunie 2011 doc
45 2011-06-21 H O T A R A R E privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din 10 mai 2011 si a Ordinii de zi a sedintei ordinare din 21 iunie 2011 doc
44 2011-06-21 H O T A R A R E privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din 10 mai 2011 si a Ordinii de zi a sedintei ordinare din 21 iunie 2011 doc
43 2011-06-21 H O T A R A R E privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din 10 mai 2011 si a Ordinii de zi a sedintei ordinare din 21 iunie 2011 doc
42 2011-06-21 H O T A R A R E privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din 10 mai 2011 si a Ordinii de zi a sedintei ordinare din 21 iunie 2011 doc
41 2011-06-21 H O T A R A R E privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din 10 mai 2011 si a Ordinii de zi a sedintei ordinare din 21 iunie 2011 doc
40 2011-05-10 H O T A R A R E privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al orasului Valea lui Mihai doc
39 2011-05-10 H O T A R A R E privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al orasului Valea lui Mihai doc
38 2011-05-10 H O T A R A R E privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al orasului Valea lui Mihai doc
37 2011-05-10 H O T A R A R E privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al orasului Valea lui Mihai doc
36 2011-05-10 H O T A R A R E privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al orasului Valea lui Mihai doc
35 2011-05-10 H O T A R A R E privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al orasului Valea lui Mihai doc
34 2011-05-10 H O T A R A R E privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al orasului Valea lui Mihai doc
33 2011-05-10 H O T A R A R E privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al orasului Valea lui Mihai doc
32 2011-05-10 H O T A R A R E privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al orasului Valea lui Mihai doc
31 2011-04-19 H O T A R A R E privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din 29 martie 2011 si a Ordinii de zi a sedintei ordinare din 19 aprilie 2011 doc
30 2011-04-19 H O T A R A R E privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din 29 martie 2011 si a Ordinii de zi a sedintei ordinare din 19 aprilie 2011 doc
29 2011-04-19 H O T A R A R E privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din 29 martie 2011 si a Ordinii de zi a sedintei ordinare din 19 aprilie 2011 doc
28 2011-04-19 H O T A R A R E privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din 29 martie 2011 si a Ordinii de zi a sedintei ordinare din 19 aprilie 2011 doc
27 2011-04-19 H O T A R A R E privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din 29 martie 2011 si a Ordinii de zi a sedintei ordinare din 19 aprilie 2011 doc
26 2011-04-19 H O T A R A R E privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din 29 martie 2011 si a Ordinii de zi a sedintei ordinare din 19 aprilie 2011 doc
25 2011-04-19 H O T A R A R E privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din 29 martie 2011 si a Ordinii de zi a sedintei ordinare din 19 aprilie 2011 doc
24 2011-03-29 H O T A R A R E privind aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare din 04 martie 2011 si a Ordinii de zi a sedintei ordinare din 29 martie 2011 pdf
23 2011-03-29 H O T A R A R E privind aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare din 04 martie 2011 si a Ordinii de zi a sedintei ordinare din 29 martie 2011 pdf
22 2011-03-29 H O T A R A R E privind aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare din 04 martie 2011 si a Ordinii de zi a sedintei ordinare din 29 martie 2011 pdf
20 2011-03-29 H O T A R A R E privind aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare din 04 martie 2011 si a Ordinii de zi a sedintei ordinare din 29 martie 2011 pdf
19 2011-03-29 H O T A R A R E privind aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare din 04 martie 2011 si a Ordinii de zi a sedintei ordinare din 29 martie 2011 pdf
19 2011-03-29 H O T A R A R E privind aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare din 04 martie 2011 si a Ordinii de zi a sedintei ordinare din 29 martie 2011 pdf
18 2011-03-29 H O T A R A R E privind aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare din 04 martie 2011 si a Ordinii de zi a sedintei ordinare din 29 martie 2011 pdf
17 2011-03-29 H O T A R A R E privind aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare din 04 martie 2011 si a Ordinii de zi a sedintei ordinare din 29 martie 2011 pdf
16 2011-03-29 H O T A R A R E privind aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare din 04 martie 2011 si a Ordinii de zi a sedintei ordinare din 29 martie 2011 pdf
15 2011-03-29 H O T A R A R E privind aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare din 04 martie 2011 si a Ordinii de zi a sedintei ordinare din 29 martie 2011 pdf
14 2011-03-04 H O T A R A R E privind aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare din 23 februarie 2011 si a Ordinii de zi a sedintei extraordinare din 04 martie 2011 pdf
13 2011-03-04 H O T A R A R E privind aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare din 23 februarie 2011 si a Ordinii de zi a sedintei extraordinare din 04 martie 2011 pdf
12 2011-02-23 H O T A R A R E privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din 08 februarie 2011 si a Ordinii de zi a sedintei extraordinare din 23 februarie 2011 pdf
11 2011-02-23 H O T A R A R E privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din 08 februarie 2011 si a Ordinii de zi a sedintei extraordinare din 23 februarie 2011 pdf
10 2011-02-23 H O T A R A R E privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din 08 februarie 2011 si a Ordinii de zi a sedintei extraordinare din 23 februarie 2011 pdf
10 2011-02-23 H O T A R A R E privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din 08 februarie 2011 si a Ordinii de zi a sedintei extraordinare din 23 februarie 2011 pdf
9 2011-02-23 H O T A R A R E privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din 08 februarie 2011 si a Ordinii de zi a sedintei extraordinare din 23 februarie 2011 pdf
8 2011-02-08 H O T A R A R E privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al orasului Valea lui Mihai pdf
7 2011-02-08 H O T A R A R E privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al orasului Valea lui Mihai pdf
6 2011-02-08 H O T A R A R E privind stabilirea taxei pentru desfacerea casatoriei prin divort pe cale administrativa doc
5 2011-02-08 H O T A R A R E privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al orasului Valea lui Mihai pdf
4 2011-02-08 H O T A R A R E privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al orasului Valea lui Mihai pdf
3 2011-02-08 H O T A R A R E privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al orasului Valea lui Mihai pdf
2 2011-01-11 H O T A R A R E privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din 14 decembrie 2010 si a Ordinii de zi a sedintei extraordinare din 11 ianuarie 2011 pdf
1 2011-01-11 H O T A R A R E privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din 14 decembrie 2010 si a Ordinii de zi a sedintei extraordinare din 11 ianuarie 2011 pdf

Határozatok - 2010

Sorszám Dátum Leírás Letöltés
91 2010-12-14 hot.84 din 14.12.2010 doc
90 2010-12-14 hot.84 din 14.12.2010 doc
89 2010-12-14 hot.84 din 14.12.2010 doc
88 2010-12-14 hot.84 din 14.12.2010 doc
87 2010-12-14 hot.84 din 14.12.2010 doc
86 2010-12-14 hot.84 din 14.12.2010 doc
85 2010-12-14 hot.84 din 14.12.2010 doc
84 2010-12-14 hot.84 din 14.12.2010 doc
83 2010-11-12 hot.77 din 12.11.2010 doc
82 2010-11-12 hot.77 din 12.11.2010 doc
81 2010-11-12 hot.77 din 12.11.2010 doc
80 2010-11-12 hot.77 din 12.11.2010 doc
79 2010-11-12 hot.77 din 12.11.2010 doc
78 2010-11-12 hot.77 din 12.11.2010 doc
77 2010-11-12 hot.77 din 12.11.2010 doc
76 2010-10-19 hot.70 din 19.10.2010 doc
75 2010-10-19 hot.70 din 19.10.2010 doc
74 2010-10-19 hot.70 din 19.10.2010 doc
73 2010-10-19 hot.70 din 19.10.2010 doc
72 2010-10-19 hot.70 din 19.10.2010 doc
71 2010-10-19 hot.70 din 19.10.2010 doc
70 2010-10-19 hot.70 din 19.10.2010 doc
69 2010-09-21 hot.64 din 21.09.2010 doc
68 2010-09-21 hot.64 din 21.09.2010 doc
67 2010-09-21 hot.64 din 21.09.2010 doc
66 2010-09-21 hot.64 din 21.09.2010 doc
65 2010-09-21 hot.64 din 21.09.2010 doc
64 2010-09-21 hot.64 din 21.09.2010 doc
63 2010-08-16 hot.57 din 16.08.2010 doc
62 2010-08-16 hot.57 din 16.08.2010 doc
61 2010-08-16 hot.57 din 16.08.2010 doc
60 2010-08-16 hot.57 din 16.08.2010 doc
59 2010-08-16 hot.57 din 16.08.2010 xls
59 2010-08-16 hot.57 din 16.08.2010 doc
58 2010-08-16 hot.57 din 16.08.2010 doc
57 2010-08-16 hot.57 din 16.08.2010 doc
56 2010-07-27 hot.47 din 27.07.2010 doc
54 2010-07-27 hot.47 din 27.07.2010 doc
55 2010-07-27 hot.47 din 27.07.2010 doc
53 2010-07-27 hot.47 din 27.07.2010 doc
52 2010-07-27 hot.47 din 27.07.2010 doc
51 2010-07-27 hot.47 din 27.07.2010 doc
50 2010-07-27 hot.47 din 27.07.2010 doc
49 2010-07-27 hot.47 din 27.07.2010 doc
48 2010-07-27 hot.47 din 27.07.2010 doc
47 2010-07-27 hot.47 din 27.07.2010 doc
46 2010-07-07 hot.43 din 07.07.2010 doc
44 2010-07-07 hot.43 din 07.07.2010 doc
43 2010-07-07 hot.43 din 07.07.2010 doc
42 2010-06-22 hot.36 din 22.06.2010 doc
41 2010-06-22 hot.36 din 22.06.2010 doc
40 2010-06-22 hot.36 din 22.06.2010 doc
39 2010-06-22 hot.36 din 22.06.2010 doc
38 2010-06-22 hot.36 din 22.06.2010 doc
37 2010-06-22 hot.36 din 22.06.2010 doc
36 2010-06-22 hot.36 din 22.06.2010 doc
35 2010-06-08 hot.31 din 08.06.2010 doc
34 2010-06-08 hot.31 din 08.06.2010 doc
34 2010-06-08 hot.31 din 08.06.2010 doc
33 2010-06-08 hot.31 din 08.06.2010 doc
33 2010-06-08 hot.31 din 08.06.2010 doc
32 2010-06-08 hot.31 din 08.06.2010 doc
31 2010-06-08 hot.31 din 08.06.2010 doc
30 2010-05-25 hot.28 din 25.05.2010 doc
29 2010-05-25 hot.28 din 25.05.2010 doc
28 2010-05-25 hot.28 din 25.05.2010 doc
27 2010-04-27 hot.22 din 27.04.2010 doc
26 2010-04-27 hot.22 din 27.04.2010 doc
25 2010-04-27 hot.22 din 27.04.2010 doc
24 2010-04-27 hot.22 din 27.04.2010 doc
23 2010-04-27 hot.22 din 27.04.2010 doc
22 2010-04-27 hot.22 din 27.04.2010 doc
21 2010-04-12 hot.20 din 12.04.2010 doc
20 2010-04-12 hot.20 din 12.04.2010 doc
19 2010-03-23 hot.17 din 23.03.2010 doc
18 2010-03-23 hot.17 din 23.03.2010 doc
17 2010-03-23 hot.17 din 23.03.2010 doc
16 2010-03-09 hot.9 din 09.03.2010 doc
15 2010-03-09 hot.9 din 09.03.2010 doc
14 2010-03-09 hot.9 din 09.03.2010 doc
13 2010-03-09 hot.9 din 09.03.2010 doc
12 2010-03-09 hot.9 din 09.03.2010 doc
12 2010-03-09 hot.9 din 09.03.2010 doc
11 2010-03-09 hot.9 din 09.03.2010 doc
10 2010-03-09 hot.9 din 09.03.2010 doc
9 2010-03-09 hot.9 din 09.03.2010 doc
8 2010-02-23 hot.5 din 23.02.2010 doc
7 2010-02-23 hot.5 din 23.02.2010 doc
6 2010-02-23 hot.5 din 23.02.2010 doc
5 2010-02-23 hot.5 din 23.02.2010 doc
4 2010-01-19 hot.1 din 19.01.2010 doc
3 2010-01-19 hot.1 din 19.01.2010 doc
2 2010-01-19 hot.1 din 19.01.2010 doc
1 2010-01-19 hot.1 din 19.01.2010 doc

Határozatok - 2009

Sorszám Dátum Leírás Letöltés
121 2009-12-15 hot.116 din 15.12.2009 doc
120 2009-12-15 hot.116 din 15.12.2009 doc
119 2009-12-15 hot.116 din 15.12.2009 doc
118 2009-12-15 hot.116 din 15.12.2009 doc
117 2009-12-15 hot.116 din 15.12.2009 doc
116 2009-12-15 hot.116 din 15.12.2009 doc
113 2009-11-17 hot.109 din 17.11.2009 doc
115 2009-11-17 hot.109 din 17.11.2009 doc
114 2009-11-17 hot.109 din 17.11.2009 doc
112 2009-11-17 hot.109 din 17.11.2009 doc
111 2009-11-17 hot.109 din 17.11.2009 doc
110 2009-11-17 hot.109 din 17.11.2009 doc
109 2009-11-17 hot.109 din 17.11.2009 doc
108 2009-10-27 hot.95 din 27.10.2009.doc doc
107 2009-10-27 hot.95 din 27.10.2009.doc doc
106 2009-10-27 hot.95 din 27.10.2009.doc doc
105 2009-10-27 hot.95 din 27.10.2009.doc doc
104 2009-10-27 hot.95 din 27.10.2009.doc doc
104 2009-10-27 hot.95 din 27.10.2009.doc doc
103 2009-10-27 hot.95 din 27.10.2009.doc doc
102 2009-10-27 hot.95 din 27.10.2009.doc doc
101 2009-10-27 hot.95 din 27.10.2009.doc doc
100 2009-10-27 hot.95 din 27.10.2009.doc doc
99 2009-10-27 hot.95 din 27.10.2009.doc doc
98 2009-10-27 hot.95 din 27.10.2009.doc doc
97 2009-10-27 hot.95 din 27.10.2009.doc doc
96 2009-10-27 hot.95 din 27.10.2009.doc doc
95 2009-10-27 hot.95 din 27.10.2009.doc doc
94 2009-09-22 hot.87 din 22.09.2009 doc
93 2009-09-22 hot.87 din 22.09.2009 doc
92 2009-09-22 hot.87 din 22.09.2009 doc
91 2009-09-22 hot.87 din 22.09.2009 doc
90 2009-09-22 hot.87 din 22.09.2009 doc
89 2009-09-22 hot.87 din 22.09.2009 doc
88 2009-09-22 hot.87 din 22.09.2009 doc
87 2009-09-22 hot.87 din 22.09.2009 doc
86 2009-09-11 hot.85 din 11.09.2009 doc
85 2009-09-11 hot.85 din 11.09.2009 doc
84 2009-08-25 hot.76 din 25.08.2009 doc
83 2009-08-25 hot.76 din 25.08.2009 doc
82 2009-08-25 hot.76 din 25.08.2009 doc
81 2009-08-25 hot.76 din 25.08.2009 doc
80 2009-08-25 hot.76 din 25.08.2009 doc
79 2009-08-25 hot.76 din 25.08.2009 doc
79 2009-08-25 hot.76 din 25.08.2009 doc
78 2009-08-25 hot.76 din 25.08.2009 doc
77 2009-08-25 hot.76 din 25.08.2009 doc
76 2009-08-25 hot.76 din 25.08.2009 doc
75 2009-08-04 hot.73 din 04.08.2009 doc
74 2009-08-04 hot.73 din 04.08.2009 doc
74 2009-08-04 hot.73 din 04.08.2009 doc
74 2009-08-04 hot.73 din 04.08.2009 doc
73 2009-08-04 hot.73 din 04.08.2009 doc
72 2009-07-21 hot.67 din 21.07.2009 doc
72 2009-07-21 hot.67 din 21.07.2009 doc
71 2009-07-21 hot.67 din 21.07.2009 doc
70 2009-07-21 hot.67 din 21.07.2009 doc
69 2009-07-21 hot.67 din 21.07.2009 doc
68 2009-07-21 hot.67 din 21.07.2009 doc
67 2009-07-21 hot.67 din 21.07.2009 doc
66 2009-07-13 hot.65 din 13.07.2009 doc
65 2009-07-13 hot.65 din 13.07.2009 doc
64 2009-06-23 hot.52 din 23.06.2009 doc
63 2009-06-23 hot.52 din 23.06.2009 doc
62 2009-06-23 hot.52 din 23.06.2009 doc
61 2009-06-23 hot.52 din 23.06.2009 doc
60 2009-06-23 hot.52 din 23.06.2009 doc
59 2009-06-23 hot.52 din 23.06.2009 doc
58 2009-06-23 hot.52 din 23.06.2009 doc
57 2009-06-23 hot.52 din 23.06.2009 doc
56 2009-06-23 hot.52 din 23.06.2009 doc
56 2009-06-23 hot.52 din 23.06.2009 doc
55 2009-06-23 hot.52 din 23.06.2009 doc
54 2009-06-23 hot.52 din 23.06.2009 doc
53 2009-06-23 hot.52 din 23.06.2009 doc
52 2009-06-23 hot.52 din 23.06.2009 doc
51 2009-06-04 hot.50 din 04.06.2009 doc
50 2009-06-04 hot.50 din 04.06.2009 doc
49 2009-05-26 hot.44 din 26.05.2009 doc
48 2009-05-26 hot.44 din 26.05.2009 doc
47 2009-05-26 hot.44 din 26.05.2009 doc
46 2009-05-26 hot.44 din 26.05.2009 doc
45 2009-05-26 hot.44 din 26.05.2009 doc
44 2009-05-26 hot.44 din 26.05.2009 doc
42 2009-04-28 hot.35 din 28.04.2009 doc
43 2009-04-28 hot.35 din 28.04.2009 doc
41 2009-04-28 hot.35 din 28.04.2009 doc
40 2009-04-28 hot.35 din 28.04.2009 doc
39 2009-04-28 hot.35 din 28.04.2009 doc
38 2009-04-28 hot.35 din 28.04.2009 doc
37 2009-04-28 hot.35 din 28.04.2009 doc
36 2009-04-28 hot.35 din 28.04.2009 doc
35 2009-04-28 hot.35 din 28.04.2009 doc
34 2009-04-07 hot.32 din 07.04.2009 doc
33 2009-04-07 hot.32 din 07.04.2009 doc
32 2009-04-07 hot.32 din 07.04.2009 doc
31 2009-03-30 hot.26 din 30.03.2009 doc
30 2009-03-30 hot.26 din 30.03.2009 doc
29 2009-03-30 hot.26 din 30.03.2009 doc
28 2009-03-30 hot.26 din 30.03.2009 doc
27 2009-03-30 hot.26 din 30.03.2009 doc
26 2009-03-30 hot.26 din 30.03.2009 doc
25 2009-03-12 hot.23 din 12.03.2009 doc
24 2009-03-12 hot.23 din 12.03.2009 doc
23 2009-03-12 hot.23 din 12.03.2009 doc
21 2009-02-24 hot.10 din 24.02.2009 doc
22 2009-02-24 hot.10 din 24.02.2009 doc
20 2009-02-24 hot.10 din 24.02.2009 doc
19 2009-02-24 hot.10 din 24.02.2009 doc
18 2009-02-24 hot.10 din 24.02.2009 doc
17 2009-02-24 hot.10 din 24.02.2009 doc
16 2009-02-24 hot.10 din 24.02.2009 doc
15 2009-02-24 hot.10 din 24.02.2009 doc
14 2009-02-24 hot.10 din 24.02.2009 doc
13 2009-02-24 hot.10 din 24.02.2009 doc
12 2009-02-24 hot.10 din 24.02.2009 doc
11 2009-02-24 hot.10 din 24.02.2009 doc
10 2009-02-24 hot.10 din 24.02.2009 doc
9 2009-01-27 hot.1 din 27.01.2009 doc
8 2009-01-27 hot.1 din 27.01.2009 doc
7 2009-01-27 hot.1 din 27.01.2009 doc
6 2009-01-27 hot.1 din 27.01.2009 doc
5 2009-01-27 hot.1 din 27.01.2009 doc
4 2009-01-27 hot.1 din 27.01.2009 doc
3 2009-01-27 hot.1 din 27.01.2009 doc
2 2009-01-27 hot.1 din 27.01.2009 doc
1 2009-01-27 hot.1 din 27.01.2009 doc

Határozatok - 2008

Sorszám Dátum Leírás Letöltés
81 2008-12-16 hot.76 din 16.12.2008 doc
80 2008-12-16 hot.76 din 16.12.2008 doc
79 2008-12-16 hot.76 din 16.12.2008 doc
78 2008-12-16 hot.76 din 16.12.2008 doc
77 2008-12-16 hot.76 din 16.12.2008 doc
76 2008-12-16 hot.76 din 16.12.2008 doc
75 2008-11-25 hot.69 din 25.11.2008 doc
74 2008-11-25 hot.69 din 25.11.2008 doc
72 2008-11-25 hot.69 din 25.11.2008 doc
71 2008-11-25 hot.69 din 25.11.2008 doc
70 2008-11-25 hot.69 din 25.11.2008 doc
69 2008-11-25 hot.69 din 25.11.2008 doc
68 2008-10-28 hot.53 din 28.10.2008 doc
67 2008-10-28 hot.53 din 28.10.2008 doc
66 2008-10-28 hot.53 din 28.10.2008 doc
65 2008-10-28 hot.53 din 28.10.2008 doc
64 2008-10-28 hot.53 din 28.10.2008 doc
63 2008-10-28 hot.53 din 28.10.2008 doc
62 2008-10-28 hot.53 din 28.10.2008 doc
61 2008-10-28 hot.53 din 28.10.2008 doc
60 2008-10-28 hot.53 din 28.10.2008 doc
59 2008-10-28 hot.53 din 28.10.2008 doc
58 2008-10-28 hot.53 din 28.10.2008 doc
57 2008-10-28 hot.53 din 28.10.2008 doc
56 2008-10-28 hot.53 din 28.10.2008 doc
55 2008-10-28 hot.53 din 28.10.2008 doc
54 2008-10-28 hot.53 din 28.10.2008 doc
53 2008-10-28 hot.53 din 28.10.2008 doc
52 2008-09-30 hot.37 din 30.09.2008 doc
51 2008-09-30 hot.37 din 30.09.2008 doc
50 2008-09-30 hot.37 din 30.09.2008 doc
49 2008-09-30 hot.37 din 30.09.2008 doc
48 2008-09-30 hot.37 din 30.09.2008 doc
47 2008-09-30 hot.37 din 30.09.2008 doc
46 2008-09-30 hot.37 din 30.09.2008 doc
45 2008-09-30 hot.37 din 30.09.2008 doc
44 2008-09-30 hot.37 din 30.09.2008 doc
43 2008-09-30 hot.37 din 30.09.2008 doc
42 2008-09-30 hot.37 din 30.09.2008 doc
41 2008-09-30 hot.37 din 30.09.2008 doc
40 2008-09-30 hot.37 din 30.09.2008 doc
39 2008-09-30 hot.37 din 30.09.2008 doc
38 2008-09-30 hot.37 din 30.09.2008 doc
37 2008-09-30 hot.37 din 30.09.2008 doc
35 2008-08-29 hot.28 din 29.08.2008 doc
36 2008-08-29 hot.28 din 29.08.2008 doc
34 2008-08-29 hot.28 din 29.08.2008 doc
33 2008-08-29 hot.28 din 29.08.2008 doc
32 2008-08-29 hot.28 din 29.08.2008 doc
31 2008-08-29 hot.28 din 29.08.2008 doc
30 2008-08-29 hot.28 din 29.08.2008 doc
29 2008-08-29 hot.28 din 29.08.2008 doc
28 2008-08-29 hot.28 din 29.08.2008 doc
27 2008-08-04 hot.25 din 04.08.2008 doc
26 2008-08-04 hot.25 din 04.08.2008 doc
25 2008-08-04 hot.25 din 04.08.2008 doc
24 2008-07-18 hot.14 din 18.07.2008 doc
23 2008-07-18 hot.14 din 18.07.2008 doc
22 2008-07-18 hot.14 din 18.07.2008 doc
13 2008-07-18 hot.14 din 18.07.2008 doc
15 2008-07-18 hot.14 din 18.07.2008 doc
21 2008-07-18 hot.14 din 18.07.2008 doc
20 2008-07-18 hot.14 din 18.07.2008 doc
19 2008-07-18 hot.14 din 18.07.2008 doc
18 2008-07-18 hot.14 din 18.07.2008 doc
17 2008-07-18 hot.14 din 18.07.2008 doc
16 2008-07-18 hot.14 din 18.07.2008 doc
15 2008-07-18 hot.14 din 18.07.2008 doc
14 2008-07-18 hot.14 din 18.07.2008 doc
62 2008-05-27 hot.57 din 27.05.2008 doc
61 2008-05-27 hot.57 din 27.05.2008 doc
60 2008-05-27 hot.57 din 27.05.2008 doc
59 2008-05-27 hot.57 din 27.05.2008 doc
58 2008-05-27 hot.57 din 27.05.2008 doc
57 2008-05-27 hot.57 din 27.05.2008 doc
55 2008-05-06 hot.51 din 06.05.2008 doc
56 2008-05-06 hot.51 din 06.05.2008 doc
54 2008-05-06 hot.51 din 06.05.2008 doc
53 2008-05-06 hot.51 din 06.05.2008 doc
52 2008-05-06 hot.51 din 06.05.2008 doc
51 2008-05-06 hot.51 din 06.05.2008 doc
50 2008-04-08 hot.38 din 08.04.2008 doc
49 2008-04-08 hot.38 din 08.04.2008 doc
48 2008-04-08 hot.38 din 08.04.2008 doc
47 2008-04-08 hot.38 din 08.04.2008 doc
46 2008-04-08 hot.38 din 08.04.2008 doc
45 2008-04-08 hot.38 din 08.04.2008 doc
44 2008-04-08 hot.38 din 08.04.2008 doc
43 2008-04-08 hot.38 din 08.04.2008 doc
42 2008-04-08 hot.38 din 08.04.2008 doc
41 2008-04-08 hot.38 din 08.04.2008 doc
40 2008-04-08 hot.38 din 08.04.2008 doc
39 2008-04-08 hot.38 din 08.04.2008 doc
38 2008-04-08 hot.38 din 08.04.2008 doc
37 2008-03-11 hot.26 din 11.03.2008 doc
36 2008-03-11 hot.26 din 11.03.2008 doc
35 2008-03-11 hot.26 din 11.03.2008 doc
34 2008-03-11 hot.26 din 11.03.2008 doc
33 2008-03-11 hot.26 din 11.03.2008 doc
32 2008-03-11 hot.26 din 11.03.2008 doc
31 2008-03-11 hot.26 din 11.03.2008 doc
30 2008-03-11 hot.26 din 11.03.2008 doc
29 2008-03-11 hot.26 din 11.03.2008 doc
28 2008-03-11 hot.26 din 11.03.2008 doc
27 2008-03-11 hot.26 din 11.03.2008 doc
26 2008-03-11 hot.26 din 11.03.2008 doc
25 2008-02-19 hot.11 din 19.02.2008 doc
24 2008-02-19 hot.11 din 19.02.2008 doc
23 2008-02-19 hot.11 din 19.02.2008 doc
22 2008-02-19 hot.11 din 19.02.2008 doc
21 2008-02-19 hot.11 din 19.02.2008 doc
20 2008-02-19 hot.11 din 19.02.2008 doc
19 2008-02-19 hot.11 din 19.02.2008 doc
18 2008-02-19 hot.11 din 19.02.2008 doc
17 2008-02-19 hot.11 din 19.02.2008 doc
16 2008-02-19 hot.11 din 19.02.2008 doc
15 2008-02-19 hot.11 din 19.02.2008 doc
14 2008-02-19 hot.11 din 19.02.2008 doc
13 2008-02-19 hot.11 din 19.02.2008 doc
12 2008-02-19 hot.11 din 19.02.2008 doc
11 2008-02-19 hot.11 din 19.02.2008 doc
10 2008-01-15 hot.1 din 15.01.2008 doc
9 2008-01-15 hot.1 din 15.01.2008 doc
8 2008-01-15 hot.1 din 15.01.2008 doc
7 2008-01-15 hot.1 din 15.01.2008 doc
6 2008-01-15 hot.1 din 15.01.2008 doc
5 2008-01-15 hot.1 din 15.01.2008 doc
4 2008-01-15 hot.1 din 15.01.2008 doc
3 2008-01-15 hot.1 din 15.01.2008 doc
2 2008-01-15 hot.1 din 15.01.2008 doc
1 2008-01-15 hot.1 din 15.01.2008 doc

Határozatok - 2007

Sorszám Dátum Leírás Letöltés
110 2007-12-11 hot.103 din 11.12.2007 doc
109 2007-12-11 hot.103 din 11.12.2007 doc
108 2007-12-11 hot.103 din 11.12.2007 doc
107 2007-12-11 hot.103 din 11.12.2007 doc
106 2007-12-11 hot.103 din 11.12.2007 doc
105 2007-12-11 hot.103 din 11.12.2007 doc
104 2007-12-11 hot.103 din 11.12.2007 doc
103 2007-12-11 hot.103 din 11.12.2007 doc
102 2007-11-20 hot.99 din 20.11.2007 doc
101 2007-11-20 hot.99 din 20.11.2007 doc
100 2007-11-20 hot.99 din 20.11.2007 doc
99 2007-11-20 hot.99 din 20.11.2007 doc

Határozatok - 2006

Sorszám Dátum Leírás Letöltés
115 2006-12-22 hot.110 din 22.12.2006 doc
114 2006-12-22 hot.110 din 22.12.2006 doc
113 2006-12-22 hot.110 din 22.12.2006 doc
112 2006-12-22 hot.110 din 22.12.2006 doc
111 2006-12-22 hot.110 din 22.12.2006 doc
110 2006-12-22 hot.110 din 22.12.2006 doc
109 2006-12-07 hot.90 din 07.12.2006 doc
108 2006-12-07 hot.90 din 07.12.2006 doc
107 2006-12-07 hot.90 din 07.12.2006 doc
106 2006-12-07 hot.90 din 07.12.2006 doc
105 2006-12-07 hot.90 din 07.12.2006 doc
104 2006-12-07 hot.90 din 07.12.2006 doc
103 2006-12-07 hot.90 din 07.12.2006 doc
102 2006-12-07 hot.90 din 07.12.2006 doc
101 2006-12-07 hot.90 din 07.12.2006 doc
100 2006-12-07 hot.90 din 07.12.2006 doc
99 2006-12-07 hot.90 din 07.12.2006 doc
98 2006-12-07 hot.90 din 07.12.2006 doc
97 2006-12-07 hot.90 din 07.12.2006 doc
96 2006-12-07 hot.90 din 07.12.2006 doc
95 2006-12-07 hot.90 din 07.12.2006 doc
94 2006-12-07 hot.90 din 07.12.2006 doc
93 2006-12-07 hot.90 din 07.12.2006 doc
92 2006-12-07 hot.90 din 07.12.2006 doc
91 2006-12-07 hot.90 din 07.12.2006 doc
90 2006-12-07 hot.90 din 07.12.2006 doc
80 2006-11-01 hot.75 din 01.11.2006 doc
89 2006-11-21 hot.84 din 21.11.2006 doc
88 2006-11-21 hot.84 din 21.11.2006 doc
87 2006-11-21 hot.84 din 21.11.2006 doc
86 2006-11-21 hot.84 din 21.11.2006 doc
85 2006-11-21 hot.84 din 21.11.2006 doc
84 2006-11-21 hot.84 din 21.11.2006 doc
83 2006-11-01 hot.75 din 01.11.2006 doc
82 2006-11-01 hot.75 din 01.11.2006 doc
81 2006-11-01 hot.75 din 01.11.2006 doc
79 2006-11-01 hot.75 din 01.11.2006 doc
78 2006-11-01 hot.75 din 01.11.2006 doc
77 2006-11-01 hot.75 din 01.11.2006 doc
76 2006-11-01 hot.75 din 01.11.2006 doc
75 2006-11-01 hot.75 din 01.11.2006 doc
74 2006-10-10 hot.65 din 10.10.2006 doc
73 2006-10-10 hot.65 din 10.10.2006 doc
72 2006-10-10 hot.65 din 10.10.2006 doc
71 2006-10-10 hot.65 din 10.10.2006 doc
70 2006-10-10 hot.65 din 10.10.2006 doc
69 2006-10-10 hot.65 din 10.10.2006 doc
68 2006-10-10 hot.65 din 10.10.2006 doc
67 2006-10-10 hot.65 din 10.10.2006 doc
66 2006-10-10 hot.65 din 10.10.2006 doc
65 2006-10-10 hot.65 din 10.10.2006 doc
64 2006-09-12 hot.57 din 12.09.2006 doc
63 2006-09-12 hot.57 din 12.09.2006 doc
62 2006-09-12 hot.57 din 12.09.2006 doc
61 2006-09-12 hot.57 din 12.09.2006 doc
60 2006-09-12 hot.57 din 12.09.2006 doc
59 2006-09-12 hot.57 din 12.09.2006 doc
58 2006-09-12 hot.57 din 12.09.2006 doc
58 2006-09-12 hot.57 din 12.09.2006 doc
57 2006-09-12 hot.57 din 12.09.2006 doc
56 2006-08-09 hot.53 din 09.08.2006 doc
55 2006-08-09 hot.53 din 09.08.2006 doc
54 2006-08-09 hot.53 din 09.08.2006 doc
53 2006-08-09 hot.53 din 09.08.2006 doc
52 2006-07-25 hot.43 din 25.07.2006 doc
51 2006-07-25 hot.43 din 25.07.2006 doc
50 2006-07-25 hot.43 din 25.07.2006 doc
49 2006-07-25 hot.43 din 25.07.2006 doc
48 2006-07-25 hot.43 din 25.07.2006 doc
47 2006-07-25 hot.43 din 25.07.2006 doc
46 2006-07-25 hot.43 din 25.07.2006 doc
45 2006-07-25 hot.43 din 25.07.2006 doc
43 2006-07-25 hot.43 din 25.07.2006 doc
42 2006-07-04 hot.40 din 04.07.2006 doc
41 2006-07-04 hot.40 din 04.07.2006 doc
40 2006-07-04 hot.40 din 04.07.2006 doc
39 2006-06-13 hot.33 din 13.06.2006 doc
38 2006-06-13 hot.33 din 13.06.2006 doc
38 2006-06-13 hot.33 din 13.06.2006 doc
37 2006-06-13 hot.33 din 13.06.2006 doc
36 2006-06-13 hot.33 din 13.06.2006 doc
35 2006-06-13 hot.33 din 13.06.2006 doc
34 2006-06-13 hot.33 din 13.06.2006 doc
33 2006-06-13 hot.33 din 13.06.2006 doc
32 2006-05-09 hot.28 din 09.05.2006 doc
31 2006-05-09 hot.28 din 09.05.2006 doc
30 2006-05-09 hot.28 din 09.05.2006 doc
29 2006-05-09 hot.28 din 09.05.2006 doc
28 2006-05-09 hot.28 din 09.05.2006 doc
27 2006-04-27 hot.24 din 27.04.2006 doc
26 2006-04-27 hot.24 din 27.04.2006 doc
25 2006-04-27 hot.24 din 27.04.2006 doc
24 2006-04-27 hot.24 din 27.04.2006 doc
22 2006-04-11 hot.17 din 11.04.2006 doc
21 2006-04-11 hot.17 din 11.04.2006 doc
20 2006-04-11 hot.17 din 11.04.2006 doc
19 2006-04-11 hot.17 din 11.04.2006 doc
18 2006-04-11 hot.17 din 11.04.2006 doc
17 2006-04-11 hot.17 din 11.04.2006 doc
16 2006-03-21 hot.13 din 21.03.2006 doc
15 2006-03-21 hot.13 din 21.03.2006 doc
14 2006-03-21 hot.13 din 21.03.2006 doc
13 2006-03-21 hot.13 din 21.03.2006 doc
12 2006-02-24 hot.8 din 24.02.2006 doc
11 2006-02-24 hot.8 din 24.02.2006 doc
10 2006-02-24 hot.8 din 24.02.2006 doc
9 2006-02-24 hot.8 din 24.02.2006 doc
8 2006-02-24 hot.8 din 24.02.2006 doc
7 2006-01-31 hot.1 din 31.01.2006 doc
6 2006-01-31 hot.1 din 31.01.2006 doc
5 2006-01-31 hot.1 din 31.01.2006 doc
4 2006-01-31 hot.1 din 31.01.2006 doc
3 2006-01-31 hot.1 din 31.01.2006 doc
2 2006-01-31 hot.1 din 31.01.2006 doc
1 2006-01-31 hot.1 din 31.01.2006 doc

Határozatok - 2005

Sorszám Dátum Leírás Letöltés
78 2005-12-20 hot.77 din 20.12.2005 doc
77 2005-12-20 hot.77 din 20.12.2005 doc
76 2005-11-29 hot.69 din 29.11.2005 doc
75 2005-11-29 hot.69 din 29.11.2005 doc
74 2005-11-29 hot.69 din 29.11.2005 doc
72 2005-11-29 hot.69 din 29.11.2005 doc
71 2005-11-29 hot.69 din 29.11.2005 doc
70 2005-11-29 hot.69 din 29.11.2005 doc
69 2005-11-29 hot.69 din 29.11.2005 doc
67 2005-10-18 hot.61 din 18.10.2005 doc
66 2005-10-18 hot.61 din 18.10.2005 doc
65 2005-10-18 hot.61 din 18.10.2005 doc
64 2005-10-18 hot.61 din 18.10.2005 doc
63 2005-10-18 hot.61 din 18.10.2005 doc
62 2005-10-18 hot.61 din 18.10.2005 doc
61 2005-10-18 hot.61 din 18.10.2005 doc
60 2005-09-13 hot.57 din 13.09.2005 doc
59 2005-09-13 hot.57 din 13.09.2005 doc
58 2005-09-13 hot.57 din 13.09.2005 doc
57 2005-09-13 hot.57 din 13.09.2005 doc
55 2005-08-18 hot.54 din 18.08.2005 doc
55 2005-08-18 hot.54 din 18.08.2005 doc
54 2005-08-18 hot.54 din 18.08.2005 doc
53 2005-08-09 hot.47 din 09.08.2005 doc
52 2005-08-09 hot.47 din 09.08.2005 doc
51 2005-08-09 hot.47 din 09.08.2005 doc
50 2005-08-09 hot.47 din 09.08.2005 doc
49 2005-08-09 hot.47 din 09.08.2005 doc
48 2005-08-09 hot.47 din 09.08.2005 doc
47 2005-08-09 hot.47 din 09.08.2005 doc
46 2005-07-12 hot.43 din 12.07.2005 doc
45 2005-07-12 hot.43 din 12.07.2005 doc
44 2005-07-12 hot.43 din 12.07.2005 doc
43 2005-07-12 hot.43 din 12.07.2005 doc
42 2005-06-14 hot.40 din 14.06.2005 doc
40 2005-06-14 hot.40 din 14.06.2005 doc
39 2005-06-12 hot.38 din 12.06.2005 doc
38 2005-06-12 hot.38 din 12.06.2005 doc
29 2005-04-12 hot.25 din 12.04.2005 doc
28 2005-04-12 hot.25 din 12.04.2005 doc
27 2005-04-12 hot.25 din 12.04.2005 doc
26 2005-04-12 hot.25 din 12.04.2005 doc
25 2005-04-12 hot.25 din 12.04.2005 doc
23 2005-03-22 hot.17 din 22.03.2005 doc
18 2005-03-22 hot.17 din 22.03.2005 doc
19 2005-03-22 hot.17 din 22.03.2005 doc
16 2005-03-22 hot.17 din 22.03.2005 doc
15 2005-02-24 hot.7 din 24.02.2005 doc
14 2005-02-24 hot.7 din 24.02.2005 doc
13 2005-02-24 hot.7 din 24.02.2005 doc
12 2005-02-24 hot.7 din 24.02.2005 doc
11 2005-02-24 hot.7 din 24.02.2005 doc
10 2005-02-24 hot.7 din 24.02.2005 doc
9 2005-02-24 hot.7 din 24.02.2005 doc
8 2005-02-24 hot.7 din 24.02.2005 rtf
7 2005-02-24 hot.7 din 24.02.2005 doc
24 2005-03-22 hot.17 din 22.03.2005 doc
22 2005-03-22 hot.17 din 22.03.2005 doc
21 2005-03-22 hot.17 din 22.03.2005 doc
20 2005-03-22 hot.17 din 22.03.2005 doc
17 2005-03-22 hot.17 din 22.03.2005 doc

Jegyzőkönyvek - 2020

Sorszám Dátum Leírás Letöltés
PV01/2020 2020-01-29 Proces verbal din 29.01.2020. pdf
PV02/2020 2020-02-19 02 proces verbal din 19.02.2020. pdf
PV03/2020 2020-02-24 03 proces verbal din 24.02.2020 pdf
PV04/2020 2020-03-09 04 Proces verbal din 09.03.2020 pdf
PV05/2020 2020-03-26 Proces verbal din 26.03.2020 pdf
PV06/2020 2020-05-08 Proces verbal din 08.05.2020 pdf
PV07/2020 2020-06-15 Proces verbal din 15 iunie 2020 pdf
PV08/2020 2020-06-29 Proces verbal din 29.06.2020 pdf
PV09/2020 2020-07-13 Proces verbal din 13.07.2020 pdf
PV10/2020 2020-08-10 Proces verbal din 10.08.2020 pdf
PV11/2020 2020-09-11 Proces verbal din 11.09.2020 pdf

Jegyzőkönyvek - 2019

Sorszám Dátum Leírás Letöltés
PV01/2019 2019-01-09 Proces verbal din 09.01.2019 pdf
PV02/2019 2019-01-30 Proces verbal din 30.01.2019.pdf pdf
PV03/2019 2019-02-12 Proces verbal din 12.02.2019 pdf
PV04/2019 2019-02-27 Proces verbal din 27.02.2019 pdf
PV05/2019 2019-03-14 Proces verbal din 14.03.2019 pdf
PV06/2019 2019-03-29 Proces verbal 29 martie 2019 pdf
PV07/2019 2019-04-10 Proces verbal 10.04.2019 pdf
PV08/2019 2019-04-24 Proces verbal din 24.04.2019 pdf
PV09/2019 2019-05-13 Proces verbal din 13.05.2019 pdf
PV10/2019 2019-06-13 Proces verbal din 13.06.2019 pdf
PV12/2019 2019-07-31 Proces verbal din 31.07.2019 pdf
PV11/2019 2019-06-26 Proces Verbal din 26.06.2019 pdf
PV13/2019 2019-08-28 Proces verbal din 28.08.2019 pdf
PV14/2019 2019-09-25 Proces verbal din 25.09.2019 pdf
PV15/2019 2019-10-30 Proces verbal din 30.10.2019 pdf
PV16/2019 2019-11-28 Proces verbal din 28.11.2019 pdf
PV17/2019 2019-12-23 Proces verbal din 23.12.2019 pdf

Jegyzőkönyvek - 2018

Sorszám Dátum Leírás Letöltés
PV01/2018 2018-01-09 Proces verbal din 09.01.2018 pdf
PV02/2018 2018-01-15 Proces verbal din 15.01.2018 pdf
PV03/2018 2018-02-02 proces verbal din 02.02.2018 pdf
PV04/2018 2018-02-21 Proces verbal din 21.02.2018 pdf
PV05/2018 2018-03-13 Proces verbal din 13.03.2018 pdf
PV06/2018 2018-03-29 Proces verbal din 29.03.2018 pdf
PV07/2018 2018-04-27 Proces verbal din 27.04.2018 pdf
PV08/2018 2018-05-30 Proces verbal din 30.05.2018 pdf
PV09/2018 2018-06-27 009 Proces verbal din 27.06.2018 pdf
PV10/2018 2018-07-27 Proces verbal din 27.07.2018 pdf
PV11/2018 2018-08-09 Proces verbal din 09.08.2018 pdf
PV12/2018 2018-08-27 Proces verbal din 27.08.2018 pdf
PV13/2018 2018-09-28 Proces verbal din 28.09.2018.pdf pdf
PV14/2018 2018-10-15 Proces verbal din 15.10.2018 pdf
PV15/2018 2018-10-31 Proces verbal din 31.10.2018 pdf
PV16/2018 2018-11-29 Proces vebal din 29.11.2018 pdf
PV17/2018 2018-12-13 Proces verbal din 13.12.2018 pdf
PV18/2018 2018-12-19 Proces verbal din 19.12.2018 pdf

Jegyzőkönyvek - 2017

Sorszám Dátum Leírás Letöltés
PV1/2017 2017-01-06 proces verbal 06.01.2017.pdf pdf
PV2/2017 2017-01-27 proces verbal 27.01.2017.pdf pdf
PV3/2017 2017-02-28 proces verbal din 28.02.2017.pdf pdf
PV4/2017 2017-03-28 Proces verbal din 28.03.2017 pdf
PV5/2017 2017-04-28 Proces verbal din 28.04.2017 pdf
PV6/ 2017 2017-05-16 Proces verbal din 16.05.2017 pdf
PV7/2017 2017-06-30 Proces verbal din 30.06.2017.pdf pdf
PV8/2017 2017-07-27 Proces verbal din 27.07.2017 pdf
PV9/2017 2017-08-01 Proces verbal din 01.08.2017 pdf
PV10/2017 2017-08-31 Proces verbal din 31.08.2017 pdf
PV11/2017 2017-09-27 Proces verbal din 27.09.2017.pdf pdf
PV12/2017 2017-10-31 Proces verbal din 31.10.2017 pdf
PV13/ 2017 2017-11-20 Proces verbal din 20.11.2017 pdf
PV14/2017 2017-11-29 Proces verbal din 29.11.2017 pdf
PV15/2017 2017-12-22 Proces verbal din 22.12.2017 pdf

Jegyzőkönyvek - 2016

Sorszám Dátum Leírás Letöltés
PV1/2016 2016-01-27 proces verbal 27.01.2016 pdf
PV3/2016 2016-02-26 proces verbal 26.02.2016 pdf
PV4/2016 2016-03-22 Proces verbal 22.03.2016 pdf
PV5/2016 2016-03-31 proces verbal 31.03.2016 pdf
PV7/2016 2016-05-25 PROCES VERBAL 25.05.2016 pdf
PV6/2016 2016-04-29 proces verbal 29.04.2016 pdf
PV1DA/2016 2016-06-23 proces verbal sedinta 23.06.2016 pdf
PV2DA/2016 2016-07-08 proces verbal 08.07.2016 pdf
PV4DA/2016 2016-09-30 proces verba 30.09.2016.pdf pdf
PV5DA/2016 2016-10-28 proces verbal 28.10.2016.pdf pdf
PV6DA/2016 2016-11-25 proces verbal 25.11.2016.pdf pdf
PV7DA/2016 2016-12-21 proces verbal 21.12.2016.pdf pdf

Jegyzőkönyvek - 2015

Sorszám Dátum Leírás Letöltés
PV1/2015 2015-01-09 proces verbal 09_01_2015 pdf
PV 2/2015 2015-01-30 proces verbal 30_01_2015 pdf
PV3/2015 2015-02-09 proces verbal 09_02_2015 pdf
PV 4/2015 2015-02-27 proces verbal 27.02.2015 pdf
PV 5/2015 2015-03-30 Proces verbal 30.03.2015 pdf
PV7/2015 2015-05-28 proces verbal 28.05.2015 pdf
PV6/2015 2015-04-29 proces verbal 29.04.2015 pdf
PV8/2015 2015-06-30 PROCES VERBAL 30.06.2015 pdf
PV9/2015 2015-07-31 proces verbal.31.07.2015 pdf
PV10/2015 2015-08-28 proces verbal 28.08.2015 pdf
PV11/2015 2015-09-16 proces verbal 16.09.2015 pdf
PV12/2015 2015-09-30 proces verbal 30.09.2015 pdf
pv13/2015 2015-10-30 proces verbal 30.10.2015 pdf
PV14/2015 2015-11-10 proces verbal 10.11.2015 pdf
PV15/2015 2015-11-25 proces verbal 25.12.2015 pdf
PV16/2015 2015-12-23 proces verbal 23.12.2015 pdf

Jegyzőkönyvek - 2014

Sorszám Dátum Leírás Letöltés
PV1/2014 2014-01-10 Proces verbal sedinta 10.01.2014 pdf
PV2/2014 2014-01-29 Proces verbal sedinta 29-01-2014 pdf
PV3/2014 2014-02-26 Proces verbal sedinta 26.02.2014 pdf
PV4/2014 2014-03-28 Proces Verbal sedinta 28-03-2014 pdf
PV6/2014 2014-04-30 Proces verbal 30.04.2014 pdf
PV5/2014 2014-04-14 Proces verbal 14.04.2014 pdf
PV7/2014 2014-05-07 Proces verbalşedinţei de îndată pdf
PV8/2014 2014-05-30 Proces verbal şedinţei ordinare pdf
PV9/2014 2014-06-25 Proces verbal sedinta 25.06.2014 pdf
PV10/2014 2014-07-30 Proces verbal sedinta 30.07.2014 pdf
PV11/2014 2014-08-29 Poces verbal sedinta 29-08-2014 pdf
PV13/2014 2014-09-29 proces verbal 29.09.2014 pdf
PV16/2014 2014-11-28 Proces verbal 28-11-2014 pdf
PV 18/2014 2014-12-30 proces verbal 30-12-2014 pdf
PV12/2014 2014-09-17 proces verbal 17-09_2014 pdf
PV14/2014 2014-10-29 proces verbal 29_10_2014 pdf
PV15/2014 2014-11-12 proces verbal 12_11_2014 pdf
PV17/2014 2014-12-11 proces verbal 11_12_2014 pdf

Jegyzőkönyvek - 2013

Sorszám Dátum Leírás Letöltés
PV 2/2013 2013-01-30 Proces Verbal Sedinta 30-01-2013 pdf
PV 1/2013 2013-01-14 Proces Verbal:Sedinta 14-01-2013 pdf
PV3/2013 2013-02-15 Proces Verbal 15-02-2013 pdf
PV4/2013 2013-02-27 PROCES VERBAL SEDINTA 27-02-2013 pdf
pv5/2013 2013-03-27 Proces verbal 27-03-2013 pdf
Pv6/2013 2013-04-05 Proces verbal 05-04-2013 pdf
PV7/2013 2013-04-24 PROCES VERBAL SEDINTA 24-04-2013 pdf
PV8/2013 2013-05-29 PROCES VERBAL 29-05-2013 pdf
PV9/2013 2013-06-28 Încheiat azi, 28 iunie 2013, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai, convocată în baza Dispoziţiei Primarului oraşului Valea lui Mihai, nr.209/2013. pdf
PV10/2013 2013-07-31 Încheiat azi, 31 iulie 2013, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai, convocată în baza Dispoziţiei Primarului oraşului Valea lui Mihai, nr.239/2013. pdf
PV11/2013 2013-08-28 Încheiat azi, 28 august 2013, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai, convocată în baza Dispoziţiei Primarului oraşului Valea lui Mihai, nr.270/22 august 2013. pdf
PV12/2013 2013-09-12 Încheiat azi, 12 septembrie 2013, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai, convocată în baza Dispoziţiei Primarului oraşului Valea lui Mihai, nr.295/2013. pdf
PV13/2013 2013-09-27 Încheiat azi, 27 sept. 2013, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai, convocată în baza Dispoziţiei Primarului oraşului Valea lui Mihai, nr.299/23 septembrie 2013. pdf
PV14/2013 2013-10-30 P R O C E S – V E R B A L Încheiat azi, 30 octombrie 2013, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai, convocată în baza Dispoziţiei Primarului oraşului Valea lui Mihai, nr.338/24 octombrie 2013. Sunt prezenţi 16 consilieri din totalul de 17 consilieri în funcţie (lipseşte dl. Belan Istvan - consilier), dl. Nyako Iozsef – Primar al oraşului Valea lui Mihai, d-na Todor Maria – secretar al oraşului Valea lui Mihai, dl. Rencz Csaba – din partea ziarului Bihari Naplo, d-na Suto Eva. De asemenea au cerut să fie ascultate două reprezentante al părinţilor de pe strada Zărandului care au copii la Colegiul Agricol Valea lui Mihai, cu privire la deplasarea acestora la şcoală, având în vedere faptul că locuiesc la cca 4 km de şcoală. pdf
pv15/2013 2013-11-20 P R O C E S – V E R B A L Încheiat azi, 20 noiembrie 2013, cu ocazia şedinţei de îndată a Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai, convocată în baza Dispoziţiei Primarului oraşului Valea lui Mihai, nr.386/19 noiembrie 2013. Sunt prezenţi 13 consilieri din totalul de 17 consilieri în funcţie (lipseşte dl. Kiss Emeric, dl. Gnandt Janos şi dl. Szilagyi Attila – consilieri şi dl Karsai Jozsef-Attila – viceprimar al oraşului Valea lui Mihai), dl. Nyako Iozsef – Primar al oraşului Valea lui Mihai, d-na Todor Maria – secretar al oraşului Valea lui Mihai, dl. Rencz Csaba – din partea ziarului Bihari Naplo. pdf
PV17/2013 2013-12-18 Încheiat azi, 18 decembrie 2013, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai, convocată în baza Dispoziţiei Primarului oraşului Valea lui Mihai, nr.422/2013. Sunt prezenţi toţi cei 17 consilieri în funcţie, dl Nyako Jozsef – Primar al oraşului Valea lui Mihai, d-na Todor Maria Secretar al oraşului Valea lui Mihai, d-na Benkovits Angela Mariana – şef birou în aparatul de specialitate al Primarului al oraşului Valea lui Mihai,d-na Magyar Anna – inspector în aparatul de specialitate al Primarului al oraşului Valea lui Mihai, d-na Torda Kaolla Csilla – asestent şef Creşa Valea lui Mihai, iar din partea mass-media: dl. Rencz Csaba – din partea ziarului Bihari Naplo şi d-na Suto Eva – din partea ziarului Reggeli Ujsag, Dl. Gazsi Ianos-Zsolt - preşedinte de şedinţă: supune la vot procesul verbal al şedinţei din 19 noiembrie 2013 – nu sunt obiecţiuni cu privire la procesul verbal şi Ordinea de zi a şedinţei de azi - se aprobă în unanimitate, adoptându-se Hotărârea nr.98/18 decembrie 2013, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal. pdf
PV16/2013 2013-11-29 Încheiat azi, 29 noiembrie 2013, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai, convocată în baza Dispoziţiei Primarului oraşului Valea lui Mihai, nr.390/ 2013. Sunt prezenţi 16 consilieri din totalul de 17 consilieri în funcţie (lipseşte d-ra Czegledi Iulia - consilier), dl. Nyako Iozsef – Primar al oraşului Valea lui Mihai, d-na Todor Maria – secretar al oraşului Valea lui Mihai, dl. Rencz Csaba – din partea ziarului Bihari Naplo, d-na Suto Eva. pdf

Jegyzőkönyvek - 2012

Sorszám Dátum Leírás Letöltés
PV1 2012-06-26 Proces Verbal: Sedinta constituire pdf
PV2 2012-07-11 Proces Verbal: Sedinta 11-07-2012 pdf
PV3 2012-08-29 Proces Verbal: Sedinta 29-08-2012 pdf
PV4 2012-09-19 Proces Verbal: Sedinta 19.09.2012 pdf
PV5 2012-09-26 Proces Verbal: Sedinta 26.09.2012 pdf
PV6 2012-10-31 Proces Verbal: Sedinta 31-10-2012 pdf
PV7 2012-11-23 Proces Verbal: Sedinta 23-11-2012 pdf
PV8 2012-12-19 Proces Verbal: Sedinta 19-12-2012 pdf

Tanácsosok archívuma

  Név Foglalkozás Nyilatkozatok
Boros Iosif tanácsos Nyilatkozatok
Varga Robert tanácsos Nyilatkozatok
Moisescu Nicoleta Lunimita tanácsos Nyilatkozatok
Krizsan Csaba Geza tanácsos Nyilatkozatok
Rencz Zoltan Marton tanácsos Nyilatkozatok
Kecskes Eniko Andrea tanácsos Nyilatkozatok
Kiss Emeric tanácsos Nyilatkozatok
Dr. Tururcz Maria tanácsos Nyilatkozatok
Szabo Zoltan tanácsos Nyilatkozatok
Torok Laszlo tanácsos Nyilatkozatok
Luczer Janos Zoltan tanácsos Nyilatkozatok
Kis Jozsef Csaba tanácsos Nyilatkozatok
Suto Zoltan tanácsos Nyilatkozatok
Lunczer Ioan tanácsos Nyilatkozatok
Gazsi Ianos-Zsolt tanácsos Nyilatkozatok
Belan István tanácsos Nyilatkozatok
Gnandt János tanácsos Nyilatkozatok
Hegedűs Attila tanácsos Nyilatkozatok
Bánházi Miklós tanácsos Nyilatkozatok
Kiss Emeric tanácsos Nyilatkozatok
Kovács Attila tanácsos Nyilatkozatok
Szilagyi Attila tanácsos Nyilatkozatok
Szilágyi Ferenc tanácsos Nyilatkozatok
Boros Iosif tanácsos Nyilatkozatok
Marian Alexandru tanácsos Nyilatkozatok
Gazsi Ianos-Zsolt tanácsos Nyilatkozatok
TURUCZ MARIA tanácsos Nyilatkozatok
SZENTES ATTILA tanácsos Nyilatkozatok
 
 
Fogyasztóvédelmi problémákat kérjük jelezzék a következő címen:
http://www.protectia-consumatorilor.ro
Minden jog fenntartva ©
Érmihályfalva város önkormányzata
Hosted by: