"A megoldást ne tőlünk tessék várni"

2017. November 2.

Nyakó József polgármester gondolatai egy, a Helyi Tanács legutóbbi ülésén született döntés kapcsán.

 Nyakó József polgármester gondolatai egy, a Helyi Tanács legutóbbi ülésén született döntés kapcsán.

"Régóta és sokat tépelődtem rajta, hogy megszólítsam Önöket, azt a közel ötezer lélekszámú református vallású közösséget, amelyik, szerintem, elveszítette bizalmát, apátiába fordulva kívülről szemléli, amint egyházunk helyi vezetői, dacolva az idők szavával, önös érdekből "merényletet" követnek el saját felekezetük ellen.

Az önfejűség és a kirekesztés tudományának doktori szintű, féktelen ténykedését követően szemmel láthatóan zsugorodik és silányul e két falunyi magyar ember közösségi élete. Hogy milyen jogon merek beleszólni? Az aggódó érmihályfalvi polgár és a segítő szándékú  polgármester jogán.

Évek óta követem aggodalommal, amint a lelkészék és a főgondnok úr egybehangolt akcióik során penderítenek ki a templom ajtaján hívet, kántort, presbitert, de még gondnokot is.

Évek óta reméltem, hogy Önök, tisztelt református közösség, látva mindezt, megelégelik a történteket és közösen megtalálják a megoldást erre a  tékozló jelenségre. Talán még nem késő, kedves hívek, hogy rendezzék soraikat és vessenek véget a helyi gyülekezetben uralkodó visszásságoknak.

A megoldást ne tőlünk tessék várni. 

Levelem közzétételét az tette időszerűvé és indokolttá, hogy a fent említett vezetők újabb okoskodással próbáljak tévútra terelni megfogyott nyájukat és a közvéleményt. Újabb tanintézményről beszélnek, egy olyan oktatási egységről, ami csak egy rögeszme szüleménye lehet. Bármilyen állami vagy magán intézmény, ahova gyerekek járnak, ahova szüleik bizalommal viszik be és hagyják ott őket, kell rendelkezzen a Helyi Tanács engedélyével. A református egyház keretében, fennhatósága vagy felügyelete alatt, azaz törvényes formában semmilyen oktatási, nevelési tevékenység nincs és az államosítás óta nem is volt. Az úgynevezett Bernáth-épületben a Zelk Zoltán Általános Iskola diákjai és tanítói számára béreltünk osztálytermeket. Ami soha nem volt az egyházé, azt elvenni sem lehetett tőle.

Az épületre biggyesztett fekete zászlóval egy sohasem létezett halottat gyászolnak.

Sajnálom, hogy voltak és vannak olyan szülők, akik bedőlnek és komolyan veszik ezeket a színjátékokat.

Óvva intek tehát minden szülőt, hogy gyermekét csak olyan intézménybe járassa, ahol képzett szakemberek által garantált felügyeletben, oktatásban és nevelésben részesül.

Nem tartom helyesnek, hogy nincs felekezeti oktatás, de a többi törvény mellett az oktatásra vonatkozókat is be kell tartani, ha tetszik, ha nem.

Sikerként éltem meg a huszonhárom hektár feketeföld megszerzését és ezáltal a gyülekezet jogos kérésének teljesítését. Örömömre szolgál, hogy ebből a forrásból az Önök gyülekezete kiszámítható jövedelemben részesül, amit a közösség javára költhet újra meg újra.

Az itt leírtak hitelességéért a felelősséget a  Helyi Tanács kétharmados többségével együtt bármikor vállalom.  Éppen ezért a bárminemű cáfolat csak hazugság által történhet. Hazudni pedig bűn, mint a bomlasztás, a gyűlölködés, főleg akkor, ha azt tanult, felkészült emberek követik el, bármilyen érdekből.

A helyhatóság tovább keresi az együttműködési lehetőségeket Önökkel, az érmihályfalvi református közösséggel. Készek vagyunk arra, hogy támogassunk minden olyan kezdeményezést, ami ezt a közösséget szunnyadásából felébreszti és épülésére szolgál.

   Nyakó József polgármester"További cikkek

Békességet és testvéri áldozatot

2017. November 2.

Gábor Éva pedagógus, az önkormányzat tanügyi-kulturális szakbizottsága elnökének írása.

A térképen az egyes dátumokhoz köthető városrészek külön színnel jelezve

Lombtalanítás három kedden

2017. November 2.

Az alább olvasható naponkénti és utcák szerinti beosztásban kerül sor az udvari, kerti hulladékok elszállítására.

Csapattársaik körében Talpos Kristofer (a jobb szélen) és Talpos Zsolt (középen hátul)

Fiatal focistáink a megyei válogatottban

2017. November 1.

Két érmihályfalvi fiatal labdarúgó is meghívást kapott a megyei válogatottba. Mindketten voltak már korábban is megyei kerettagok.

Koszorúzás Bocskai István szobránál

2017. November 1.

Idén is volt koszorúzás október 31-én a Bocskai István szobornál.

 
 
Fogyasztóvédelmi problémákat kérjük jelezzék a következő címen:
http://www.protectia-consumatorilor.ro
Minden jog fenntartva ©
Érmihályfalva város önkormányzata
Hosted by: