„Egy kovácsműhelyből tűz támadván...”

2019. Január 18.

Kovács Rozália helytörténész egy olyan levelet oszt meg velünk, melyben egy 1803-ban a Kopasz utcán volt tűzesetről számolnak be.

 

Kopasz utcai tűzesetekről irtunk már honlapunkon (ITT). Most azonban a Biharvármegye Levéltárából, a Nemesi perek iratai közül előkerült egy „levél”, mely 1824. május 21-én kelt, és egy 1803-ban támadott tűzesetet ír le, mely a Kopasz utca 40 házának teljes pusztulását okozta.

A levél szövege: „Alább írtak ezen levelünkkel bizonyságot teszünk, hogy ez előre mintegy 21 esztendőkkel itt Mihályfalván az úgynevezett Kopasz utcán egy kovács műhelyből tűz támadván, mely jobb és bal soron mintegy 40 házakból állott, az rettenetes szél miatt oly hirtelen elégett, hogy egy óráig sem tartott. Az utcán a szemetes por is égett és ott se lehetett járkálni. Az kárvallott gazdák semmit meg nem menthettek, némelyük a maga kevés holmiját a kútba vetette. Sok helyen a kút garádjai is leégtek az vízig. Sok szegény lakosok közt a férfiaknak, asszonyoknak még testi ruhájokban is csak az maradott, a mi rajtok volt.

Azon az utcán égett el Sáska János jól épült háza is, ki akkor ezen helységbe a Szabolcs vármegyei részen Nótárius volt. Melyről is kiadtuk ezen nevünk alatt költ és helységünk pecsétjével megerősített tanúbizonyság levelünket.

Mihályfalván 21 00 May 1824 Főbíró Nagy János, Főesküdt Gyenge János N.n. tanácsunkkal

Kiadta a helység hites Nótáriusa Szűcs Ferencz.” (pecsét)

Megjegyzés: Az érmihályfalvi református egyház első anyakönyvében, 1829-ben szerepel a 226. sorszám alatt a fentebb említett Sáska János + neje Pete Juliánna 38 éves, és lányuk Erzsébet, aki 1814-ben született, a nemes Sáska család több tagjával együtt.További cikkek

„A Johann-féle szabóműhely ismert és elismert volt a településen"

2019. Január 25.

Bár nem városunkban született, életét itt élte le, itt dolgozott, mindenki által tisztelt, megbecsült polgára volt a településnek. Johann Mihály férfiszabó-mester (1895-1961) alakját Kovács Rozália helytörténész idézi fel.

A vasútról röviden - a kezdetek

2019. Március 22.

Mi volt az első vasúti kocsik oldalára írva, melyek áthaladtak Érmihályfalván? Ez is kiderül Kovács Rozáliának a helyi vasúti közlekedés kezdeteiről szóló írásból.

Balra a 4 oldalas levél első lapja,  jobbra a Szűcs család karácsonyi emléklapja

Karácsonyi levél az I. világháborúból

2018. December 21.

Éppen száz éve, karácsonykor írta Szűcs József kovácsmester az I. világháborúból haza, családjának az alábbi levelet, mely Kovács Rozália helytörténész közvetítésével jutott el hozzánk.

„A modern gazda európai látókörével teljesen újjá varázsolta az uradalmat”

2018. December 14.

Mit tudunk még Bernáth Zsigmondról? Kovács Rozália helytörténész adja meg a választ.

 
 
Fogyasztóvédelmi problémákat kérjük jelezzék a következő címen:
http://www.protectia-consumatorilor.ro
Minden jog fenntartva ©
Érmihályfalva város önkormányzata
Hosted by: