Máté Imre költő emléktáblája

2019. December 16.

A helyi emlékhelyeket felleltározó sorozatában Kovács Rozália helytörténész ezúttal a 30 éve elhunyt Máté Imre költő emléktáblájáról ír.

 

Máté Imre emléktáblája Érmihályfalván, a Bethlen Gábor utca 25.szám alatti ház falán található, ahol a költő élt.

            Az emléktábla 60 x 40 cm, anyaga fehér márvány. Felirata:

Ebben a házban

élt, alkotott

Máté Imre

költő

1936-1989

            1996. február 14-én avatták  fel az emléktáblát a református egyház, az RMDSZ, az Ady Kör, a Bihari Napló és Erdélyi Napló küldöttei, illetve nagyszámú érdeklődő, emlékező részvételével.

            Az emléktáblát Gellért Gyula, az Érmelléki Református Egyházmegye akkori esperese vésette Nagykárolyban.

            Máté Imre költő (1936 – 1989) Érmihályfalván született és halt meg, az érmihályfalvi református temetőben nyugszik, a családi sírban.

            Verseit közölte a Fáklya, a Napsugár, az Utunk,a Korunk, a Bányavidéki Fáklya, a Szatmári Hírlap, az Előre,és az Ifjúmunkás.

            Önálló kötetei: Látta ezt a fürge mókus (1969), Forgó táncban (1973), A nap kalapja (1980), Segíts meg emberségem (1984).

            Síremlékén  feliratként a következő üzenet olvasható:

„ne temessétek el a költőt,

szeme még védő tekintet,

koponyája győzelem-bástya.”

                                     (Részlet Neruda–sirató című verséből)

       Kovács RozáliaTovábbi cikkek

Sass Kálmán mártír lelkipásztor emléktáblája

2019. December 20.

A helyi emlékhelyeket felleltározó sorozatában Kovács Rozália helytörténész ezúttal Sass Kálmán mártír lelkész emléktáblájáról ír.

Millenniumi kopjafa, Barót város ajándéka

2019. November 29.

A helyi emlékhelyeket felleltározó sorozatában Kovács Rozália helytörténész ezúttal a református templom kertjében 2001-ben felavatott kopjafáról ír.

Ki volt báró vitézvári Simonyi József óbester?

2019. November 1.

A helyi emlékhelyeket felleltározó sorozatában Kovács Rozália helytörténész ezúttal Simonyi József óbesterről (ezredesről) emlékezik meg, kinek 2004-ben avattak emléktáblát.

Az 1956-os emlékmű

2019. Október 11.

A helyi emlékhelyeket felleltározó sorozatában Kovács Rozália helytörténész ezúttal a 13 évvel ezelőtt, 2006. októberében felavatott '56-os emlékművet mutatja be, röviden felelevenítve a megtorlások érmihályfalvi áldozatainak életútjait is.

 
 
Fogyasztóvédelmi problémákat kérjük jelezzék a következő címen:
http://www.protectia-consumatorilor.ro
Minden jog fenntartva ©
Érmihályfalva város önkormányzata
Hosted by: