Sághy Lajos, Érmihályfalva község első főbírója

2018. Szeptember 7.

„Őseink munkás, becsületes élete az utódok büszkesége” - olvassuk azon a Családi Emléklapon, mely a Sághy család tulajdona. Legyen ez a mottója Kovács Rozália helytörténész írásának.

 

A nemes Sághy család városunk régi anyakönyveiből  az 1700-as évek végétől ismert. Sághy János (1788 - 1862), neje Kovács Juliánna (1791 - 1860) gyermekeik: Erzsébet (sz. 1815), János (sz. 1821), Klára (sz. 1825), Ferenc, Lajos  (1830, felesége Békéssy Julianna).

    I. Sághy Lajosról  tudjuk,  hogy 1866 - 1888 között a református egyház gondnoka volt, az 1864-ben önkéntes adományokból alapított egyházi takarékmagtár gondnoki számadását ez idő alatt  ő ellenőrizte.

  A következő családtag, akiről  adatunk van:

Sághy Lajos (1875 - 1954) és felesége Szász Eszter (1880 – 1944) 

          (Sírkövük képe látható fentebb)

Sághy Lajos 1875. december 13-án született településünkön, szülei birtokosok voltak. 1896-ban vonult be katonának a 39. honvédgyalogezredbe. Az I. világháborúban, 1914 - 18 között a 3. honvédgyalogezredben a tábori csendőrségnél  tizedesként teljesített szolgálatot. A fronton 12 hónapot töltött.

  1940-ben ő lett  Érmihályfalva  község első főbírója. A „katonai közigazgatás ideje alatt is megelégedésre látta el tisztségét. A város köz- és gazdaügyeinek irányításában tevékenyen vett részt. Hosszú évekig a községi képviselőtestület tagja  és a református egyház gondnoka, presbitere volt” – írja róla a Magyar Közélet / Hajdú és Bihar megye albuma

”Én, Sághy Lajos és feleségem Szász Eszter szüleinktől örökölt ősi földön gazdálkodunk, melyet szorgalmas és becsületes  munkánkkal gyarapítottunk (…) Érmihályfalva község főbírója és a ref. egyház presbitere vagyok” – vallja a Családi Emléklapon.

Hat gyermekük született: III. Lajos, János, Etelka, Gizella, Piroska, Erzsébet. Személye és családja köztiszteletben állott.

  A Családi Emléklap  befejező mondatai  nekünk is üzenet:  „Éljetek tehát magyar emberhez  méltó hazafias, vallásos életet és ne feledjétek el sohasem, hogy ősi magyar család leszármazottai vagytok.

Isten áldása legyen mindenkori utódainkon!"További cikkek

Szlávy Ferenc, Szlávy Ferencné és Szlávy Irén

Újabb képek, adatok a Szlávy családról

2018. Szeptember 27.

A Szlávy családról már tudtunk meg adatokat, ezeket most újabbakkal egészíti ki Kovács Rozália helytörténész.

II. Lovass Dániel (1876-1936), III. Lovass Dániel (1919-1992), I. Lovass Dániel síremléke, a családi címer

A nemes Lovass család három Dániel keresztnevű tagjáról

2018. Október 12.

A Lovass családban három Lovass Dániel nevezetű úr is volt. Mindegyik Dánielnek meg volt a maga története, ezeket ismerteti Kovács Rozália helytörténész.

Felül az egyházi nyilvántartás, alul az aktuális térkép, megjelölve a szóban forgó hagyományos megnevezés

Kincsem Sára. Vagy Nincsen Sára?

2018. Augusztus 14.

A Nincsen Sára a település egyik határrészének elnevezése. Érkörtvélyes felé a Csiri taggal szemben, a Bernáth tag mellett. Vagy inkább Kincsem Sára? A választ Kovács Rozália helytörténész keresi.

Mátray Árpád, az I. világháború egyik hősi halottja

2018. Június 15.

Mátray Árpád az I. népfelkelő huszárezred I. századának főhadnagya volt, hősi halált halt az első világháborúban. Kovács Rozália helytörténész írása.

 
 
Fogyasztóvédelmi problémákat kérjük jelezzék a következő címen:
http://www.protectia-consumatorilor.ro
Minden jog fenntartva ©
Érmihályfalva város önkormányzata
Hosted by: