Százharminc éve született Nagy (Grósz) Zoltán költő

2014. Május 14.

Éppen 130 éve, 1884. május 15-én született városunkban Nagy (Grósz) Zoltán költő, a Nyugat első nemzedékének egyik jelentős tagja. Kovács Rozália helytörténész emlékező sorai.

A levelezőlapon Nagy Zoltáné mellett ott van mások mellett Tóth Árpád és Szabó Lőrinc aláírása is

A levelezőlapon Nagy Zoltáné mellett ott van mások mellett Tóth Árpád és Szabó Lőrinc aláírása is

Nagy Zoltán (1884 - 1945) költő, író, kritikus, ügyvéd, a Nyugat első nemzedékének egyik jelentős tagja 130 éve, május 15-én született városunkban.

Debrecenben és Párizsban jogot tanult. 1907-től Budapesten ügyvéd, 1911-től Debrecenben folytatta pályáját. Bár a fasizmus üldöztetéseit túlélte, lakásán gyilkosság áldozata lett.

Költészete a francia szimbolizmus vonzáskörében indult, a Nyugatban már 1909-től jelentek meg írásai.

Művei: Ének a magasban (1922), Csend! Aranymadár! (1913), Elégiák (1923), Álmomban zene (1947).  / Forrás: Ki kicsoda a magyar irodalomban, 1996/

Sírfelirat-versében így foglalta össze életútját: „Mindegy mi voltam: voltam az ami, / Egy hang voltam az Isten énekében, /  És kár lett volna el nem hangzani.”

Egy 1921-ben Budapestről írott levelező lapon megtaláltuk  aláírását:

A Nyugat irodalmi folyóiratban (1911/9 szám) "Érmelléki ének" című versében szülőfaluja  őszi  képét rajzolta meg:

 „Már sárgulnak a nagy tengeri-táblák,

S békén bevárják, hogy mi lesz velük,

Lankadtan hajló száraz levelük

A napos, sárga délutánba mártják.

A széleken csüggesztik rájuk

Napraforgók rikító koronájuk.

S szegi ákác halovány zöld vonalja,

Odébb szunnyad egy-egy megaggott borház,

Mereng a keskeny, napsütötte tornác,

S szőlőtőkék sora ível az aljba.

Most érzem, lelkem itt nyugalom várja,

S érzem, a sárga nagy táblák felett

Sárgán hömpölyög az idő széles árja, …” (részlet)További cikkek

Szemben a ma is álló gépszín (fotók: Toroczkai Károly)

Id. Torda Dániel géplakatos mester

2014. Június 2.

Az I. világháborúban hősiesen harcolt 39-es gyalogezred érmihályfalvi katonáinak egyike volt id. Torda Dániel gyalogos. Az egykori ipartestület elismert tagjára Kovács Rozália helytörténész emlékezik.

"Az Úrasztalára ajándékozott sima fehér sűrű patyolat s arany csipkébe szegett nagy kendő"

A brémai főiskolát is látogató lelkipásztorok, kik településünkön szolgáltak az 1800-as években

2014. Június 15.

A 17. és 18. században a peregrinátusra külföldre menő diák nem csak egy főiskolát, akadémiát, egyetemet látogatott meg, s iratkozott be, hanem kettőt vagy hármat is. A brémai Főiskolát megjárt 74 magyar diák közül kettőt találtunk, akiknek sorsa, lelkészi tevékenysége településünkhöz is kapcsolódik. Kovács Rozália helytörténész írása.

A Magyar Tűzharcos Szövetség Igazoló-jegye

Adonyi Somogyi József honvéd, gyalogos

2014. Május 11.

Száz éve tört ki az első világháború. Kovács Rozália városunk egy, a harcokban többszörösen is kitüntetett katonájára emlékezik.

Címer-változatok a nemes Bernáth család címerein

2014. Április 6.

Több eltérést is felfedeztünk nemrégiben a bernáthfalvi Bernáth család címerének megjelenítéseiben. Kovács Rozália helytörténész járt utána a különbözőségeknek.

 
 
Fogyasztóvédelmi problémákat kérjük jelezzék a következő címen:
http://www.protectia-consumatorilor.ro
Minden jog fenntartva ©
Érmihályfalva város önkormányzata
Hosted by: