Újabb képek, adatok a Szlávy családról

2018. Szeptember 27.

A Szlávy családról már tudtunk meg adatokat, ezeket most újabbakkal egészíti ki Kovács Rozália helytörténész.

Szlávy Ferenc, Szlávy Ferencné és Szlávy Irén

Szlávy Ferenc, Szlávy Ferencné és Szlávy Irén

Az érkenézi Szlávyak Bihar megye legnagyobb birtokosai közé számítottak. A család jelentős szerepet vállalt városunk 18. -19. századi életében. Ők építtették a ma is meglevő, szépen felújított Kiskápolnát 1818-ban, az akkor még kevés számú katolikusság részére.

Címerük: „Kékkel és veressel hasított pajzsban, zöld halmon gólya, csőrében többször tekerődzött kígyót tart, hátul veres csillaggal rakott arany pólya felett és alatt természetes oroszlánfő.”

A város honlapján 2015. novemberében A kiskápolna és a Szlávy család címmel jelent meg helytörténeti írás a családról, amit most kiegészítünk a nemrég talált családi képekkel és adatokkal.

„Az érkenézi ágból származó, Érmihályfalván lakott Szlávy Károlynak és Tivadarnak a Margitta közelében levő Genyétén 1020 katasztrális holdja volt. Testvérük Szlávy Ferenc pedig Érmihályfalván 872 holdon birtokos, s ezen kívül Érkenézen is volt néhány holdnyi földje.”

„A Szlávyaknak Érkenézen 14 úrbéri telkük volt, amelyet 1848-ban elvesztettek. Majorsági birtokuk 1 – 200 hold körül lehetett.” – irja Técsői Móricz Béla : Az ippi és érkeserüi Fráter család kritikai történetében.

A Szlávy családból most azokat a személyeket emeljük ki, akik igazoltan településünkön laktak:

- Érkenézi Szlávy Károly, őrnagy, született 1803,

        felesége Schwethelmi Teréz (1812- 1880).

- Egyik gyermekük Szlávy Ferenc (1834-1900) földbirtokos,

        felesége kővágóörsi Kuthy Berta (1845-1901), kinek Érkeserűben is van birtoka,

        leányuk Szlávy Irén (1859-1920)

- Fráter Tamás (1859-1910)

- Cseleji Cseley Gyula ezredes.

A Szlávy családot rokoni szálak fűzték a Fráter családhoz, a Lovassokhoz. Az 1700-as években a báró Perényiek és a gróf Forgáchok rokonsága is kimutatható.

Szlávy Ferenc gyászjelentésében ezt olvashatjuk: „Lelkének üdv, hamvaira áldás, béke!”

Legyen úgy, őrizzük meg emléküket!

                Kovács RozáliaTovábbi cikkek

II. Lovass Dániel (1876-1936), III. Lovass Dániel (1919-1992), I. Lovass Dániel síremléke, a családi címer

A nemes Lovass család három Dániel keresztnevű tagjáról

2018. Október 12.

A Lovass családban három Lovass Dániel nevezetű úr is volt. Mindegyik Dánielnek meg volt a maga története, ezeket ismerteti Kovács Rozália helytörténész.

Az 1973-ban állított szökőkút rövid története

2018. Október 19.

Egy régi újságcikk őrzi az egykori szökőkút emlékét.

Sághy Lajos, Érmihályfalva község első főbírója

2018. Szeptember 7.

„Őseink munkás, becsületes élete az utódok büszkesége” - olvassuk azon a Családi Emléklapon, mely a Sághy család tulajdona. Legyen ez a mottója Kovács Rozália helytörténész írásának.

Felül az egyházi nyilvántartás, alul az aktuális térkép, megjelölve a szóban forgó hagyományos megnevezés

Kincsem Sára. Vagy Nincsen Sára?

2018. Augusztus 14.

A Nincsen Sára a település egyik határrészének elnevezése. Érkörtvélyes felé a Csiri taggal szemben, a Bernáth tag mellett. Vagy inkább Kincsem Sára? A választ Kovács Rozália helytörténész keresi.

 
 
Fogyasztóvédelmi problémákat kérjük jelezzék a következő címen:
http://www.protectia-consumatorilor.ro
Minden jog fenntartva ©
Érmihályfalva város önkormányzata
Hosted by: