Az oldal fejlesztés alatt áll. Kérem látogasson vissza később.

Csatolt dokumentumok

File Rövid leirás
ANUNŢ - Concurs pentru ocuparea funcţiilor de conducere vacante
Anunt PUZ
Anunt privind elaborarea PUZ
ANUNTI privind elaborare PUZ
Anunti mansardare
Anunt - Concurs ocuparea postului asistent medical
Anunt - Concurs ocuparea postului
Proiect de hatarare taxa speciala salubrizare
Anunt organizare concurs in data de 08 septembrie 2014
Anunt - Concurs ocuparea postului vacant
Proiectul de hatarare privind acordarea de tichete sociale in valoare de 100 lei
Anunt privind elaborarea PUZ
Oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante
Invitatie de participare servicii de preparare si distribuire a hranei pentru CAMS Valea lui Mihai
Anunt privind elaborarea PUZ Agrotex
ANUNT- DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ CU STRIGARE
Anunt concurs
Anunti Canalizare Bethlen, Bem, Munkacsi
Anunt elaborare PUZ - S.C. RCS & RDS S.A.
ANunt canalizare Pazmany,Zorelelor,Bathori
ANunt statie de epurare
ANunt Marton Aron Kazinczy F.
anunt PUZ Lajos Ferenc
Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului Orasului Valea lui Mihai pe anul 2017
Anunt elaborare PUZ - VODAFONE
Anunt posturi 01.08.2016
Anunti public PUG 1384C
Anunt posturi
Proiect de Hotârăre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale îcepănd cu anul fiscal 2018
ANUNȚ -Licitatie pajisti 2017.pdf
ANUNT privind etapa de elaborare a documentatiei de PUZ plan urbanistic zonal Construire hala depozitare pesticide si ingrasaminte
ANUNT privind etapa de elaborare a documentatiei de PUZ plan urbanistic zonal Construire hala depozitare pesticide si ingrasaminte
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Orașului Valea lui Mihai
Anunt - Concurs
ANUNT PUZ plan urbanistic zonal Construire hala depozitare pesticide si ingrasaminte
Anunt mediu - canalizare
ANUNŢ - ACHIZIŢIE SERVICII DE PREPARARE SI DISTRIBUIRE A HRANEI PENTRU CENTRU DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA VALEA LUI MIHAI
info_template_en
INTOCMIRE STUDIU HIDROGEOLOGIC PENTRU MONITORIZAREA CALITATII APEI PRIN FORAJE DE MONITORIZARE ZONA Staiea de epurare Orasul Valea lui Mihai
ANUNT privind elaborarea PUZ - Vodafone
Anunt achizitionare SF
03.04.2018 Anunt - intentia elaborare PUZ Construire spalatorie auto cu autoservire si anexa aferente
13.04.2018 Anunt - elaborare documentatiei PUZ Construire spalatorie auto cu autoservire si anexa aferente
Anunti public privind puz
ANUNT elaborare PUZ S.C. RCS&RDS SA 2018
Asociatia_Pro_Valea_info_template_en.pdf
Anunt - intentia de elaborare PUZ - Construire hale de productie si depozitare SC. Finproject Romania S.R.L.
Anunt concurs - Centrul de Asistenta Medico Sociala 07 03 2019
04 iulie 2019 ANUNT privind etapa de elaborare a documentatiei PUZ - Construire spalatorie auto cu autoservire
Rezultatele la proba scrisa consilier juridic 23,04,2019.pdf
Rezultatele la proba scrisa consilier contabilitate 23.04.2019.pdf
REZULTATUL LA PROBA INTERVIU 23.04.2019
RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI 23.04.2019
Anunti public PUZ.pdf
Rezultat solutionare contestatie 25.04.2019.pdf
Rezultat solutionare contestatie.pdf
24 iunie 2019 - ANUNT privind intentia de elaborare PUZ - Construire spalatorie auto cu autoservire
00 Europe for Citizens 2019 - A kulturális sokszínűség és az együttműködés napjai, avagy: Mit jelent a polgárok számára Románia uniós elnöksége?
19 iulie 2019 Anunt - intentia elaborare PUZ Construire spalatorie auto cu autoservire
26 iulie 2019 Anunt - intentia elaborare PUZ Construire complex comercial P+E partial
16 iulie 2019 Anunt - privind etapa de elaborare a documentatiei de PUZ - schimbare destinatie din atelier in pensiune turistica si extindere.pdf
14 august 2019 Anunt- privind etapa de elaborare a documentatiei de PUZ - Construire spalatorie auto cu autoservire
05 august 2019 Anunt - privind etapa de elaborare a documentatiei de PUZ - Construire complex comercial P+E partial
Proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al orașului Valea lui Mihai prentru activități nonprofit de interes local
Proiect de hotărâre privind instituirea facilității fiscale de anulare a accesoriilor - 23 octombrie 2019
CAMPANIE - MATATERIALE INFORMATIVE -CAUTARE LOC DE MUNCA STRAINATATE
Mesaj-Valea-lui-Mihai ro-hu
A Gizella malom
 
 
Fogyasztóvédelmi problémákat kérjük jelezzék a következő címen:
http://www.protectia-consumatorilor.ro
Minden jog fenntartva ©
Érmihályfalva város önkormányzata
Hosted by: